Thông báo


Ngày 21/06/2017, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của công ty.

 

20/05/2017

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI trân trọng thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI (SSIBF) đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK vào ngày 19/05/2017.

14/04/2017 Báo cáo thường niên cho năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI 

31/03/2017 Báo cáo tài chính cho năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

31/03/2017 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính  năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

16/08/2015 Báo cáo tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

15/08/2016 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

20/04/2016  - Báo cáo thường niên năm 2015 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI 

Chi tiết xem file .pdf đính kèm hoặc bấm liên kết trực tiếp ở đây

19/04/2016 - Báo cáo tài chính quý 1, năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán


31/03/2016  

Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

Prev Next
  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-28) 38.242.897 • Fax: (84-28) 38.242.997