Thông báo

16/08/2015 Báo cáo tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

15/08/2016 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

20/04/2016  - Báo cáo thường niên năm 2015 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI 

Chi tiết xem file .pdf đính kèm hoặc bấm liên kết trực tiếp ở đây

19/04/2016 - Báo cáo tài chính quý 1, năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán


31/03/2016  

Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

20/08/2015 Báo cáo tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2015 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

20/08/2015 - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2015 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

16/08/2015 Báo cáo tài chính cho giai đoạn bán niên năm 2016 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã được kiểm toán

31/03/2015 - Báo cáo tài chính 2014 công ty Công ty TNHH quản lý quỹ SSI đã được kiểm toán. Chi tiết in xem file .pdf đính kèm


14/08/2014 - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên đã soán xét năm 2014 Công ty TNHH quản lý quỹ SSI đã được kiểm toán. Chi tiết in xem file .pdf đính kèm


Prev Next
  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997