Các dịch vụ theo ngành

Với vị thế là 1 trong 3 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam cũng như bề dày kinh nghiệm với hơn 9 năm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, chúng tôi vinh hạnh và tự hào được phục vụ một mạng lưới khách hàng trải rộng trong tất cả các ngành kinh tế trọng điểm như :

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa,đấu giá, niêm yết
Tư vấn niêm yết, phát hành, đấu giá
đấu giá, niêm yết
Tư vấn phát hành
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết, phát hành
Tư vấn niêm yết, phát hành
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết
Tư vấn niêm yết
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn phát hành
Tư vấn niêm yết, phát hành
Tư vấn niêm yết, phát hành, bảo lãnh phát hành
Tư vấn niêm yết, phát hành, đấu giá
Tư vấn phát hành, đấu giá
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa, bảo lãnh phát hành
Tư vấn phát hành
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết, bảo lãnh phát hành
Tư vấn niêm yết
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, niêm yết, phát hành
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, đấu giá cổ phần hóa, niêm yết
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn đấu giá cổ phần hóa
Tư vấn đấu giá cổ phần hóa, phát hành
Tư vấn niêm yết, phát hành, bảo lãnh phát hành
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn phát hành
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hóa, niêm yết
Tư vấn phát hành
Tư vấn niêm yết
Tư vấn niêm yết, phát hành
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn phát hành
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn phát hành
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết, phát hành
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, niêm yết
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Cổ phần hóa
Oil
Cổ phần hóa
Cổ phần hóa, niêm yết
Tư vấn niêm yết, phát hành
Cổ phần hóa, niêm yết
Cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết, phát hành
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn niêm yết
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa
  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997