Quan hệ nhà đầu tư
Hose: SSI    
21,Thg2,2017
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
21,1  0,0(0,00%)  21,1 21,2
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
921320 21,1 20,9

Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 18,5
Giá cao nhất trong 52 tuần 24,1
Vốn hóa thị trường 10.311
Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành 489.825.250
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1000 VND
Ngày chốt quyền 11/10/2016
Ngày chi trả cổ tức 21/10/2016
EPS 1827  VND
ROA 6,59%
ROE 12,64%
Đòn bẩy 75%
P/E 11,52
BETA 1,22619006467661
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.344.224
21,1        0,0(0,00%)