Quan hệ nhà đầu tư
Hose: SSI    
29,Thg5,2017
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
26,4  0,4(1,54%)  26,3 26,4
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
78980 26,0 26,3

Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 18,5
Giá cao nhất trong 52 tuần 26,3
Vốn hóa thị trường 12.736
Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành 489.845.250
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1000 VND
Ngày chốt quyền 11/10/2016
Ngày chi trả cổ tức 21/10/2016
EPS 2131  VND
ROA 7,4%
ROE 13,66%
Đòn bẩy 73%
P/E 12,20
BETA 1,45960688762007
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 6.077.250
26,4        0,4(1,54%)