Quan hệ nhà đầu tư
Hose: SSI    
23,Thg1,2017
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
20,0  -0,2(-0,74%)  20,2 20,2
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1468570 20,2 20,0

Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 18,5
Giá cao nhất trong 52 tuần 24,1
Vốn hóa thị trường 9.870
Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành 489.825.250
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1000 VND
Ngày chốt quyền 11/10/2016
Ngày chi trả cổ tức 21/10/2016
EPS 2177  VND
ROA 7,84%
ROE 14,91%
Đòn bẩy 80%
P/E 9,26
BETA 1,30188477941013
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.081.773
20,0        -0,2(-0,74%)