Thông tin tài chính

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo Tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016

Báo cáo Tài chính riêng Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III năm 2016

Báo cáo tài chính riêng Qúy III năm 2016

Báo cáo tài chính riêng Qúy III năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 soát xét

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2016

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2016 soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2016

CBTT BCTC hop nhat quy 2 2016

Báo cáo Tài chính riêng quý 2 năm 2016

BCTC rieng quy 2

Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2016

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1 2016

Báo Cáo Tài Chính riêng quý I năm 2016

Bao cao tai chinh rieng quy 1/2016
  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997