Công bố thông tin

         Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – ông Bùi Quang Nghiêm 

         Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

          Công bố Quyết định sửa đổi Quyết định lập chi nhánh Công ty chứng khoán

           Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2017

         Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – ông Bùi Quang Nghiêm

         

Ngày 30/05/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

            

Công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Bà Hoàng Thị Minh Thủy, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Bà Hoàng Thị Minh Thủy, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

Thực:TCBC: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2017

Prev Next
  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-28) 38.242.897 • Fax: (84-28) 38.242.997