Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

& LÃI SUẤT ÁP DỤNG TRÊN TK TIỀN GỬI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trân trọng thông báo:

1.      Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước như sau:

       Ngày hiệu lực 01/04/2014

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức phí

I.      Giao dịch chứng khoán qua sàn

1

Giao dịch trực tuyến (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ)

0,25%

2

Giao dịch khác

 

 

 

 

a.     Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày

-     Tổng giá trị giao dịch dưới 50 triệu VNĐ

0.40%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ

0.35%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ

0.30%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu VNĐ trở lên

0.25%

b.    Giao dịch trái phiếu

0.05% -0.1%

II.    Các dịch vụ khác

1

Mở tài khoản

Miễn phí

2

Lưu ký chứng khoán

 

 

a.       Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

 

 

b.     Trái phiếu

 

0,2 đồng/trái phiếu/tháng

 

c.       Áp dụng phí chậm trả

Theo quy định của SSI tại từng thời điểm

3

Phí thiết bị bảo mật trong giao dịch trực tuyến (Token)

350.000 VND

4

Phí chuyển khoản chứng khoán (Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

0,5đ/CP (phí tối thiểu 50.000 VND)

Tối đa 500.000vnđ/1lần/1mã chứng khoán

5

Phí ứng trước tiến bán chứng khoán ( Đã bao gồm VAT =0%)

0.039%/ngày (14%/năm)

Phí tối thiểu 50.000 VND/1 lần ứng

6

Phí cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS

 

 

a.   Phí dịch vụ nhắn tin SMS (Đã bao gồm VAT =10%)

-     Đối tượng thu: Các Khách hàng có phát sinh tin nhắn thuộc nhóm tin giao dịch trong kỳ (Tin khớp lệnh/ xác nhận giao dịch, tin thông báo thực hiện quyền..)

-     Ngày thu: Vào ngày làm việc thứ 5 của tháng kế tiếp

-     Hình thức thu: Thu trực tiếp trên TK GDCK thông thường của khách hàng tại SSI

8.800 đồng/tháng

 

b.      Áp dụng phí chậm trả

Theo quy định của SSI tại từng thời điểm

III.   Giao dịch không qua sàn giao dịch

 

1

Chào mua công khai

-       Đối tượng nộp phí: Bên chào mua và bên bán

-       Mức giá tính phí: Theo mức giá giao dịch với bên chào mua

 

Bằng mức phí giao dịch chứng khoán qua sàn

2

Chuyển khoản CK theo hợp đồng chuyển nhượng sở hữu ngoài sàn

-       Đối tượng nộp phí: Bên chuyển khoản và bên nhận chuyển khoản

-       Mức giá tính phí:

                      ·           Đ/v CK chưa niêm yết: tính theo mệnh giá

                      ·           Đ/v CK đã niêm yết/đăng ký GD: tính theo giá ghi trên HĐ chuyển nhượng nếu không thấp hơn mức giá tham chiếu của CK vào ngày  thực hiện chuyển quyền sở hữu; hoặc theo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

Bằng mức phí giao dịch chứng khoán qua sàn

3

Tặng, cho, thừa kế

-       Đối tượng nộp phí: Bên nhận chuyển nhượng

 

 

Bằng mức thu của VSD tại thời điểm thực hiện giao dịch

4

Các giao dịch ngoài sàn khác theo quy định

-       Đối tượng nộp phí: Bên có chứng khoán lưu ký tại SSI (hoặc người khác theo thông báo của SSI trước khi thực hiện giao dịch).

 

Bằng mức thu của VSD tại thời điểm thực hiện giao dịch

 

 

2.      Lãi suất áp dụng trên tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư:

Mức lãi suất áp dụng: 0.5%/ năm

Ngày hiệu lực: 12/01/2015

  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997