Hướng dẫn mở tài khoản
HỒ SƠ DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP HỒ SƠ DO SSI CUNG CẤP
Cá nhân Tổ chức
TRONG NƯỚC

Bản sao CMND còn trong thời hạn hiệu lực không quá 15 năm kể từ ngày cấp

1. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Bản sao có chứng thực Quyết định Bổ nhiệm (Tổng) Giám đốc, Kế toán trưởng

3. Bản sao CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

4. Bản chính giấy ủy quyền người đại diện có xác nhận của tổ chức

5. Bản sao CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền

6. Các văn bản khác (nếu có)
1. Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán

2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

3. Phụ lục Hợp đồng giao dịch trực tuyến (nếu có)

4. Các biểu mẫu khác tùy thuộc vào từng khách hàng
NƯỚC NGOÀI LƯU KÝ TẠI SSI
1. Giấy đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán

2. Lý lịch tư pháp

3. Giấy ủy quyền cho thành viên lưu ký (SSI)

4. Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực
1. Giấy đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán

2. Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ (đối với Quỹ đầu tư)

3. Điều lệ Quỹ (nếu là Quỹ đầu cơ)

4. Giấy ủy quyền cho thành viên lưu ký (SSI)

5. Văn bản chỉ định chỉ định người đại diện giao dịch (nếu có)

6. Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch (nếu có)

7. Lý lịch tư pháp về người đại diện giao dịch (nếu có)

8. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện
KHÔNG LƯU KÝ TẠI SSI
1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh chứng khoán

2. Bản sao bộ hồ sơ đăng ký mã số giao dịch

3. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện
  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997