[TCBC] CTCP Chứng khoán SSI công bố kết quả kinh doanh riêng quý III/2021

(Ngày 18.10) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh Báo cáo riêng quý 3.2021 và 9 tháng đầu

Trở lại
[TCBC] CTCP Chứng khoán SSI công bố kết quả kinh doanh riêng quý III/2021

18/10/2021

(Ngày 18.10) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh Báo cáo riêng quý 3.2021 và 9 tháng đầu năm 2021.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 3.2021 đạt lần lượt 1.846,3 tỷ đồng và 830,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.062,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91,8% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận. Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó Dịch vụ Chứng khoán, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính và Đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý 3, tăng trưởng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước, và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục – 18.100 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng trưởng 268% so với quý 3.2020. Để đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đầu tư của nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau, SSI đã linh hoạt xây dựng các chương trình ưu đãi và mới đây cũng đã cho ra mắt gói phí mới, hấp dẫn dành cho khách hàng giao dịch chủ động. Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng cộng đồng tài chính – chứng khoán phát triển, trong quý 3, Công ty phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện thành công nhiều chuỗi chương trình đào tạo, mang chứng khoán đến gần hơn với người dân.

SSI tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư với giải thưởng “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt nam” trong khuôn khổ Giải thưởng Alpha Southeast Asia’s Awards 2021 của tạp chí uy tín Alpha Southeast Asia. Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư trong quý tăng trưởng 86,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 32,7 tỷ đồng.

Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính đạt 248 tỷ đồng, chiếm 13,4% doanh thu công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 453 tỷ đồng doanh thu, chiếm 24,5% tổng doanh thu và tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong quý 3, SSI đã phát hành thành công thêm 16 mã chứng quyền với tổng quy mô 170 triệu đơn vị, dẫn đầu thị trường về khối lượng phát hành và thanh khoản, đặc biệt có những phiên thanh khoản chứng quyền do SSI phát hành chiếm 75% toàn thị trường.

Tại ngày 30/09/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 47.223,6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.763,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về Báo cáo kinh doanh riêng Qúy III.2021 xem Tại đây

Công ty cổ phần chứng khoán SSI