Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố Báo cáo Tài chính Riêng, Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán

22/03/2019

Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

21/03/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Ngô Văn Điểm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Ngô Văn Điểm

19/03/2019

Xem thêm
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ SSI năm 2019

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ SSI năm 2019

13/03/2019

Xem thêm
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

07/03/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hoàng Thị Minh Thủy

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hoàng Thị Minh Thủy

28/02/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bên có liên quan tới cổ đông nội bộ - Quỹ ETF SSIAM VNX50

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bên có liên quan tới cổ đông nội bộ - Quỹ ETF SSIAM VNX50

19/02/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hoàng Thị Minh Thủy

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hoàng Thị Minh Thủy

18/02/2019

Xem thêm
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng/Quý Đối tác đã đồng hành và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

18/02/2019

Xem thêm
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/01/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI