Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 01/10/2022
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
19,80 0,50 (2,59%) 19,15 19,80
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
20.628.400,00 19,30 18,30
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
19,80 0,50 (2,59%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI