Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 09/07/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
15,70 0,15 (0,96%) 15,50 15,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
2.493.090 15,55 15,35
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
15,70 0,15 (0,96%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI