Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 22/04/2021
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
31,75 -2,35 (-6,89%) 33,60 34,00
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
14.783.000,00 34,10 31,75
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
31,75 -2,35 (-6,89%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI