Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 23/01/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
19,30 0,05 (0,26%) 19,25 19,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.729.500 19,25 19,15
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
19,30 0,05 (0,26%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI