Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 28/01/2021
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
27,75 2,05 (6,88%) 27,75 28,25
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
18.067.700 29,80 27,75
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
27,75 2,05 (6,88%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI