Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 28/02/2024
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
35,90 0,80 (2,28%) 35,25 36,45
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
47.040.400,00 35,10 35,10
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
35,90 0,80 (2,28%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI