Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 25/07/2021
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
50,60 -1,60 (-3,07%) 51,80 52,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
12.283.900,00 52,20 50,60
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
50,60 -1,60 (-3,07%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI