Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi 18/01/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
25,2 0,1 (0,20%) 25,2 25,4
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.521.200 25,2 24,9
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
25,2 0,1 (0,20%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI