Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 01/10/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
17,75 0,80 (4,72%) 17,80 18,00
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
10.018.210 16,95 17,00
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
17,75 0,80 (4,72%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI