Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 19/10/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
21,10 0,25 (1,17%) 21,30 21,50
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.287.590 21,35 21,10
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
21,10 0,25 (1,17%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI