Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 15/07/2024
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
34,60 0,15 (0,44%) 34,70 34,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
155.400,00 34,80 34,50
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
34,60 0,15 (0,44%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI