Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 09/02/2023
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
19,50 0,45 (2,36%) 19,40 19,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
12.539.800,00 19,05 18,70
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
19,50 0,45 (2,36%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI