Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 27/09/2023
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
33,00 2,10 (6,80%) 31,70 33,00
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
32.046.400,00 30,90 30,90
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
33,00 2,10 (6,80%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI