Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 24/08/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
22,30 0,10 (0,45%) 22,40 22,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
866.610 22,40 22,10
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
22,30 0,10 (0,45%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI