Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 06/12/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
19,50 0,10 (0,51%) 19,65 19,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
606.440 19,60 19,50
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
19,50 0,10 (0,51%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI