Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 16/10/2021
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
40,75 -0,25 (-0,61%) 41,20 41,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
6.386.300,00 41,00 40,70
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
40,75 -0,25 (-0,61%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI