Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 16/07/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
25,00 0,00 (0,00%) 24,95 25,10
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
481.420 25,00 24,95
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
25,00 0,00 (0,00%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI