Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 23/05/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
26,1 0,0 (0,00%) 25,7 26,1
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.205.860 26,1 25,7
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
26,1 0,0 (0,00%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI