Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 01/06/2023
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
23,45 0,30 (1,30%) 23,20 23,60
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
16.361.000,00 23,15 23,05
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
23,45 0,30 (1,30%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI