Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 19/03/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
29,5 0,1 (0,17%) 29,5 29,5
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.536.660 29,5 29,2
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
29,5 0,1 (0,17%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI