Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 20/01/2022
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
45,20 2,90 (6,86%) 43,90 45,20
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
11.085.500,00 42,30 43,35
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
45,20 2,90 (6,86%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI