Thông tin cổ phiếu SSI

hose: ssi 03/04/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
12,40 0,80 (6,90%) 11,60 12,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
3.715.270 11,60 11,60
Biểu đồ giá
So sánh:
Biểu đồ giá:
12,40 0,80 (6,90%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI