Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu

Cơ Cấu Sở Hữu
1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
 
Dữ liệu tại ngày 09/09/2021
 

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

(*)

1

Cổ đông Nhà nước

-

-

2

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

3

Cổ đông lớn

269.893.944

30,82%

 
  • Trong nước
132.567.784 15,14%
  • Nước ngoài
137.326.160 15,68%

4

Công đoàn Công ty

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

2.390.827 0,27%

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)

-

-

7

Cổ đông khác

603.312.871

68,90%

  • Trong nước
335.981.588

38,37%

  • Nước ngoài
267.331.283

30,53%

TỔNG CỘNG

875.597.642

100,00%

Trong đó: -Trong nước

468.549.372

53,51%

                - Nước ngoài

404.657.443 

46,21%

                - Cổ phiếu quỹ

 2.390.827

0,27%

 

2. TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

Dữ liệu tại ngày 09/09/2021 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%) 

1

Công ty TNHH Đầu tư NDH

Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội

        83.766.834

9,57%

2

Daiwa Securities Group Inc.  

9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

    137.326.160

15,68%

3

Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM

   48.800.950

5,57%

TỔNG CỘNG 

269.893.944

30,82%

 

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI