Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu

Cơ Cấu Sở Hữu
1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
 
Dữ liệu tại ngày 21/07/2020
 

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

(*)

1

Cổ đông Nhà nước

-

-

2

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

3

Cổ đông lớn

209.527.215

34,75%

 
  • Trong nước
91.232.595 15,13%
  • Nước ngoài
118.294.620 19,62%

4

Công đoàn Công ty

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

2.009.250 0,33%

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)

-

-

7

Cổ đông khác

391.409.148

64,92%

  • Trong nước

213.494.246

35,41%

  • Nước ngoài

177.914.902

29,51%

TỔNG CỘNG

602.945.613

100,00%

Trong đó: -Trong nước

304.762.841  

50,54%

                - Nước ngoài

296.209.522

49,13%

                - Cổ phiếu quỹ

2.009.250

0,33%

 

2. TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

Dữ liệu tại ngày 21/07/2020 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%) 

(*)

1

Công ty TNHH Đầu tư NDH

Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội

         55.905.882

9,27%

2

Daiwa Securities Group Inc.  

9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

    118.294.620

19,62%

3

Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM

   35.326.713

5,86%

TỔNG CỘNG 

209.527.215

34,75%

(*) tỷ lệ sở hữu tính trên 602.945.613 cổ phiếu - tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty tại ngày 21/07/2020

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI