Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu

Cơ Cấu Sở Hữu

1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
 

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

1

Cổ đông Nhà nước

-

-

2

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

3

Cổ đông lớn

180.326.911

36,06%

  • Trong nước

78.348.790

15,67%

  • Nước ngoài

101.978.121

20,39%

4

Công đoàn Công ty

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

893.354

0,18%

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)

-

-

7

Cổ đông khác

318.843.419

63,76%

  • Trong nước

139.515.218

27,90%

  • Nước ngoài

179.328.201

35,86%

TỔNG CỘNG

500.063.684

100,00%

Trong đó: -Trong nước

217.864.008

43,57%

                - Nước ngoài

281.306.322

56,25%

                - Cổ phiếu quỹ

893.354

0,18%

 

2. TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

1

Công ty TNHH Đầu tư NDH

Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội

48.194.727

9,64%

2

Daiwa Securities Group Inc.  

9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

101.978.121

20,39%

3

Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM

30.154.063

6,03%

TỔNG CỘNG 

180.326.911

36,06%

 

(Dữ liệu tại ngày 5/10/2018)  

Công ty cổ phần chứng khoán SSI