Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu

Cơ Cấu Sở Hữu
1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
 
Dữ liệu tại ngày 16/04/2024
 

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

(*)

1

Cổ đông Nhà nước

-

-

2

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

3

Cổ đông lớn

325.975.583

21,58%

 
  • Trong nước
94.237.688 6,24%
  • Nước ngoài
231.737.895 15,34%

4

Công đoàn Công ty

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

1.991.468 0,13%

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)

-

-

7

Cổ đông khác

1.183.163.086

78,29%

  • Trong nước
748.032.003

49,49%

  • Nước ngoài
435.131.083

28,80%

TỔNG CỘNG

1.511.130.137

100,00%

Trong đó: -Trong nước

842.269.691

55,74%

                - Nước ngoài

666.868.978 

44,13%

                - Cổ phiếu quỹ

 1.991.468

0,13%

 

2. TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

Dữ liệu tại ngày 16/04/2024 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%) 

1

Công ty TNHH Đầu tư NDH

Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội

        94.237.688

6,24%

2

Daiwa Securities Group Inc.  

9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

    231.737.895

15,34%

TỔNG CỘNG 

325.975.583

21,58%

 

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI