Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu

Cơ Cấu Sở Hữu
1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
 
Dữ liệu tại ngày 25/10/2019
 

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

(*)

1

Cổ đông Nhà nước

-

-

2

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

3

Cổ đông lớn

180.626.911

35,41%

 
  • Trong nước

78.648.790

15,42%

  • Nước ngoài

101.978.121

19,99%

4

Công đoàn Công ty

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

2.008.984

0,39%

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)

-

-

7

Cổ đông khác

327.427.789

64,20%

  • Trong nước

139.525.728

27,36%

  • Nước ngoài

187.902.061

36,84%

TỔNG CỘNG

510.063.684

100,00%

Trong đó: -Trong nước

218.174.518

42,77%

                - Nước ngoài

289.880.182

56,83%

                - Cổ phiếu quỹ

2.008.984

0,39%

 

2. TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

Dữ liệu tại ngày 25/10/2019 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%) 

(*)

1

Công ty TNHH Đầu tư NDH

Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội

48.194.727

9,45%

2

Daiwa Securities Group Inc.  

9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

101.978.121

19,99%

3

Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM

30.454.063

5,97%

TỔNG CỘNG 

180.626.911

35,41%

(*) tỷ lệ sở hữu tính trên 510.063.684 cổ phiếu - tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty tại ngày 25/10/2019

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI