Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 24/08/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
22,40 0,10 (0,44%) 22,55 22,65
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
986.320 22,50 22,30
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 21,20
Giá cao nhất trong 52 tuần 33,60
Vốn hóa thị trường 11.354
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 509.170.256
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2018
Ngày chi trả cổ tức 19/10/2018
EPS 1.937 VND
ROA 3,93%
ROE 10,41%
Đòn bẩy 155,00%
GP/E 11,51
BETA 1,524
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.584.993
22,40 0,10 (0,44%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI