Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 23/04/2021
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
32,10 0,35 (1,10%) 32,00 32,30
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
6.747.600,00 31,75 31,55
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 11,85
Giá cao nhất trong 52 tuần 37,25
Vốn hóa thị trường 20.506
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 645.867.344
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000
Ngày chốt quyền 21/07/2020
Ngày chi trả cổ tức 31/07/2020
EPS 2.085
ROA 4,00%
ROE 13,05%
Đòn bẩy 262,30%
P/E 15,23
BETA 2,23
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 10.241.070,00
32,10 0,35 (1,10%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI