Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 21/03/2023
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
20,00 0,50 (2,56%) 19,70 20,00
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
17.547.200,00 19,50 19,35
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 13,05
Giá cao nhất trong 52 tuần 41,01
Vốn hóa thị trường 29.233
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.499.138.669
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000
Ngày chốt quyền 23/06/2022
Ngày chi trả cổ tức 20/07/2022
EPS 1.366
ROA 3,30%
ROE 9,28%
Đòn bẩy 133,32%
P/E 14,27
BETA 1,78
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 15.454.360,00
20,00 0,50 (2,56%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI