Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 16/07/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
25,00 0,00 (0,00%) 24,95 25,10
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
483.420 25,00 24,95
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 24,45
Giá cao nhất trong 52 tuần 33,60
Vốn hóa thị trường 12.729
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 509.170.274
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2018
Ngày chi trả cổ tức 19/10/2018
EPS 2.168 VND
ROA 4,69%
ROE 11,70%
Đòn bẩy 134,00%
GP/E 11,53
BETA 1,314
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.054.907
25,00 0,00 (0,00%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI