Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 19/10/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
18,35 0,20 (1,10%) 18,35 18,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
9.462.400 18,15 18,15
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 11,50
Giá cao nhất trong 52 tuần 22,05
Vốn hóa thị trường 11.027
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 600.936.346
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 20/07/2020
Ngày chi trả cổ tức 31/07/2020
EPS 1.718 VND
ROA 3,85%
ROE 10,71%
Đòn bẩy 143,00%
GP/E 10,68
BETA 0,555
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 5.277.541
18,35 0,20 (1,10%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI