Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 05/08/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
14,50 0,15 (1,05%) 14,20 14,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
4.672.060 14,35 14,15
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 11,50
Giá cao nhất trong 52 tuần 23,40
Vốn hóa thị trường 8.714
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 600.936.363
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 20/07/2020
Ngày chi trả cổ tức 31/07/2020
EPS 1.718 VND
ROA 3,85%
ROE 10,71%
Đòn bẩy 143,00%
GP/E 8,44
BETA 1,341
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 5.530.148
14,50 0,15 (1,05%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI