Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 25/01/2021
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
33,75 0,80 (2,32%) 34,30 34,70
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
11.501.200 34,55 33,40
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 11,50
Giá cao nhất trong 52 tuần 36,95
Vốn hóa thị trường 20.157
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 599.014.915
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 20/07/2020
Ngày chi trả cổ tức 31/07/2020
EPS 1.842 VND
ROA 4,09%
ROE 11,56%
Đòn bẩy 161,00%
GP/E 18,27
BETA 1,407
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 14.738.790
33,75 0,80 (2,32%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI