Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 25/03/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
27,30 1,30 (4,38%) 28,60 28,60
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.717.850 28,60 27,30
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 25,20
Giá cao nhất trong 52 tuần 44,30
Vốn hóa thị trường 14.002
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 509.170.292
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2018
Ngày chi trả cổ tức 19/10/2018
EPS 2.613 VND
ROA 6,13%
ROE 14,69%
Đòn bẩy 122,00%
GP/E 10,52
BETA 1,254
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.502.872
27,30 1,30 (4,38%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI