Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 27/01/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
19,30 0,05 (0,26%) 19,25 19,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.729.500 19,25 19,15
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 17,75
Giá cao nhất trong 52 tuần 29,50
Vốn hóa thị trường 9.998
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 518.054.676
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2019
Ngày chi trả cổ tức 24/10/2019
EPS 1.712 VND
ROA 3,41%
ROE 9,19%
Đòn bẩy 139,00%
GP/E 11,27
BETA 1,750
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.601.503
19,30 0,05 (0,26%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI