Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 26/05/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
15,15 0,60 (4,12%) 14,70 15,40
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
5.602.720 14,55 14,65
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 11,50
Giá cao nhất trong 52 tuần 25,80
Vốn hóa thị trường 8.744
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 600.936.403
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2019
Ngày chi trả cổ tức 24/10/2019
EPS 1.165 VND
ROA 2,57%
ROE 7,29%
Đòn bẩy 170,00%
GP/E 12,49
BETA 1,339
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 4.759.285
15,15 0,60 (4,12%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI