Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 20/01/2022
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
45,20 2,90 (6,86%) 43,90 45,20
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
11.085.500,00 42,30 43,35
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 17,27
Giá cao nhất trong 52 tuần 57,70
Vốn hóa thị trường 44.402
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 982.343.473
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000
Ngày chốt quyền 16/06/2021
Ngày chi trả cổ tức 15/07/2021
EPS 2.373
ROA 5,11%
ROE 18,57%
Đòn bẩy 294,14%
P/E 19,05
BETA 1,60
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 11.457.460,00
45,20 2,90 (6,86%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI