Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 19/10/2019
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
21,10 0,25 (1,17%) 21,30 21,50
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
1.287.590 21,35 21,10
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 20,70
Giá cao nhất trong 52 tuần 30,15
Vốn hóa thị trường 10.720
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 508.054.730
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2019
Ngày chi trả cổ tức 24/10/2019
EPS 1.941 VND
ROA 3,93%
ROE 10,41%
Đòn bẩy 155,00%
GP/E 10,87
BETA 1,480
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 1.772.507
21,10 0,25 (1,17%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI