Công ty cổ phần chứng khoán SSI

hose: ssi Cập nhật mới nhất 08/04/2020
Giá hiện thời Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày
14,35 0,20 (1,41%) 13,90 14,50
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày
4.091.610 14,15 13,60
Thống kê cơ bản
Giá thấp nhất trong 52 tuần 11,50
Giá cao nhất trong 52 tuần 27,45
Vốn hóa thị trường 7.330
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 518.054.610
Cổ tức và tỷ lệ cổ tức 1.000 VND
Ngày chốt quyền 04/10/2019
Ngày chi trả cổ tức 24/10/2019
EPS 1.780 VND
ROA 3,57%
ROE 9,80%
Đòn bẩy 165,00%
GP/E 7,95
BETA 1,210
Khối lượng bình quân trong 10 ngày 3.441.275
14,35 0,20 (1,41%)

Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP

Công ty cổ phần chứng khoán SSI