Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
15/10/2021 41,20 41,40 40,70 40,75 638.630,00
14/10/2021 41,00 41,60 40,65 41,00 1.056.190,00
13/10/2021 41,40 41,75 41,00 41,00 721.960,00
12/10/2021 41,90 42,15 41,40 41,40 755.190,00
11/10/2021 41,00 41,90 41,00 41,90 823.260,00
08/10/2021 40,70 41,20 40,50 40,85 680.270,00
07/10/2021 40,00 40,95 39,75 40,70 850.440,00
06/10/2021 40,70 40,75 39,90 39,95 726.460,00
05/10/2021 39,45 40,70 39,20 40,40 967.750,00
04/10/2021 39,00 39,10 37,85 38,60 1.020.760,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI