Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
19/01/2022 43,90 45,20 43,35 45,20 1.108.550,00
18/01/2022 44,25 45,10 42,15 42,30 1.599.230,00
17/01/2022 48,50 48,90 45,30 45,30 3.234.630,00
14/01/2022 48,45 49,45 48,30 48,70 667.840,00
13/01/2022 51,00 51,10 48,85 48,85 1.139.250,00
12/01/2022 48,50 50,50 48,10 50,50 1.546.430,00
11/01/2022 49,70 50,60 48,00 48,10 1.560.150,00
10/01/2022 51,60 52,00 49,55 49,55 1.747.120,00
07/01/2022 51,70 52,50 51,20 51,60 1.397.440,00
06/01/2022 52,40 53,00 51,90 51,90 1.324.800,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI