Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
30/09/2020 16,75 17,00 16,60 16,95 4.432.160
29/09/2020 17,10 17,15 16,70 16,75 6.122.220
28/09/2020 16,55 16,95 16,55 16,90 5.215.260
25/09/2020 16,60 16,65 16,25 16,45 7.290.520
24/09/2020 16,60 16,80 16,50 16,55 4.564.860
23/09/2020 16,55 16,80 16,55 16,70 5.699.700
22/09/2020 16,35 16,60 16,35 16,55 6.821.140
21/09/2020 16,45 16,75 16,35 16,50 8.122.870
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI