Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
12/08/2022 24,35 24,90 24,05 24,90 1.717.860,00
11/08/2022 24,85 25,20 23,80 24,40 2.804.580,00
10/08/2022 24,55 25,00 24,45 24,55 1.458.450,00
09/08/2022 24,70 24,95 24,35 24,80 1.494.920,00
08/08/2022 25,15 25,35 24,35 24,65 2.125.160,00
05/08/2022 23,35 25,10 23,25 24,80 2.899.400,00
04/08/2022 23,80 23,90 23,00 23,55 2.094.170,00
03/08/2022 22,90 23,70 22,85 23,55 2.226.990,00
02/08/2022 23,00 23,65 22,90 23,20 3.552.630,00
01/08/2022 21,35 22,80 21,35 22,80 2.916.990,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI