Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
22/04/2021 33,60 34,00 31,75 31,75 1.478.300,00
20/04/2021 35,50 35,55 33,90 34,10 1.490.120,00
19/04/2021 34,50 34,80 33,80 34,80 1.187.570,00
16/04/2021 34,65 35,05 33,30 34,00 1.821.080,00
15/04/2021 35,95 35,95 34,70 34,85 1.871.590,00
14/04/2021 35,20 36,20 35,00 35,95 1.650.250,00
13/04/2021 36,85 36,90 35,15 35,60 1.766.270,00
12/04/2021 35,60 36,85 35,20 36,50 1.696.230,00
09/04/2021 35,10 35,70 35,00 35,25 1.137.620,00
08/04/2021 35,70 35,70 34,95 35,20 1.099.910,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI