Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
23/07/2021 51,80 52,40 50,60 50,60 1.228.390,00
22/07/2021 51,20 53,00 51,10 52,20 1.000.490,00
21/07/2021 52,60 53,00 51,40 51,50 950.760,00
20/07/2021 50,10 52,70 48,80 52,70 1.530.550,00
19/07/2021 51,00 51,80 49,30 49,30 1.657.510,00
16/07/2021 53,70 53,90 52,70 52,80 1.080.560,00
15/07/2021 50,00 53,70 50,00 53,70 1.361.190,00
14/07/2021 51,80 52,10 49,05 51,00 1.203.070,00
13/07/2021 50,40 51,80 49,25 51,80 1.246.700,00
12/07/2021 51,50 52,50 48,95 49,50 2.391.120,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI