Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
05/12/2019 19,90 20,00 19,60 19,60 718.100
04/12/2019 19,35 19,80 19,30 19,80 1.058.620
03/12/2019 19,25 19,60 19,25 19,30 1.208.130
02/12/2019 19,80 19,95 19,50 19,50 1.531.820
29/11/2019 19,85 19,95 19,80 19,80 1.003.800
28/11/2019 19,90 20,00 19,75 19,85 1.132.110
27/11/2019 20,10 20,10 19,85 19,85 1.816.170
26/11/2019 20,30 20,40 20,00 20,00 1.658.300
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI