Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
01/03/2024 37,40 37,70 37,00 37,35 2.149.936,50
29/02/2024 36,40 37,70 36,30 37,00 4.320.273,30
28/02/2024 36,10 36,25 35,65 36,10 2.607.231,00
27/02/2024 35,25 36,45 35,10 35,90 4.705.328,00
26/02/2024 34,10 35,35 34,05 35,10 2.688.168,00
23/02/2024 34,60 34,90 34,05 34,15 2.415.104,20
22/02/2024 34,85 34,95 34,55 34,65 1.441.682,40
21/02/2024 35,30 35,30 34,70 34,95 1.855.888,00
20/02/2024 35,65 35,80 35,25 35,30 1.810.839,80
19/02/2024 35,00 35,20 34,40 35,20 3.284.090,20
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI