Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
01/04/2020 11,60 12,40 11,60 12,40 3.715.270
31/03/2020 11,65 11,95 11,10 11,60 1.680.730
30/03/2020 11,90 11,90 11,50 11,50 2.427.550
27/03/2020 13,00 13,05 12,35 12,35 2.469.460
26/03/2020 13,20 13,25 12,90 12,95 1.256.940
25/03/2020 13,00 13,35 12,75 13,35 2.376.040
24/03/2020 12,95 13,00 12,20 12,50 3.009.990
23/03/2020 13,20 13,40 12,90 12,90 3.296.350
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI