Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Date Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
17/01/2019 25,8 25,8 25,2 25,2 1.852.510
16/01/2019 26,1 26,1 25,7 25,8 1.467.160
15/01/2019 25,8 26,1 25,8 26,0 995.860
14/01/2019 26,2 26,2 25,8 25,8 776.770
11/01/2019 25,7 26,3 25,7 26,2 1.820.470
10/01/2019 25,7 26,0 25,6 25,6 1.212.750
09/01/2019 26,0 26,1 25,7 25,8 1.650.530
08/01/2019 26,2 26,2 25,7 25,7 1.306.960
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI