Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
08/12/2022 19,75 20,55 19,55 20,55 3.462.645,50
07/12/2022 19,55 19,95 18,90 19,25 2.118.494,30
06/12/2022 20,40 20,95 19,55 19,55 4.134.613,50
05/12/2022 20,30 20,80 19,80 20,80 3.582.520,70
02/12/2022 18,10 19,45 18,10 19,45 2.933.423,20
01/12/2022 19,50 19,65 18,20 18,20 3.711.857,20
30/11/2022 18,70 19,40 18,45 19,25 2.965.237,70
29/11/2022 18,50 19,15 18,00 18,95 3.228.890,00
28/11/2022 17,50 18,25 17,50 18,25 3.264.878,30
25/11/2022 16,40 17,10 16,15 17,10 2.257.440,30
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI