Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
22/05/2019 26,0 26,3 26,0 26,1 1.638.520
21/05/2019 26,2 26,3 26,0 26,1 1.681.390
20/05/2019 25,8 26,2 25,7 26,1 2.948.390
17/05/2019 25,6 25,9 25,5 25,7 2.158.380
16/05/2019 25,8 25,9 25,6 25,6 1.080.440
15/05/2019 25,3 25,9 25,1 25,8 2.845.830
14/05/2019 25,0 25,2 24,9 25,1 2.523.900
13/05/2019 25,1 25,3 25,0 25,2 833.800
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI