Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
15/03/2019 29,5 29,5 29,2 29,5 1.536.660
14/03/2019 29,5 29,6 29,2 29,5 1.134.420
13/03/2019 28,9 29,5 28,9 29,4 2.652.480
12/03/2019 28,9 28,9 28,4 28,8 1.009.700
11/03/2019 28,5 28,6 28,3 28,6 1.189.010
08/03/2019 28,5 28,7 28,4 28,5 1.704.440
07/03/2019 28,6 29,1 28,6 28,8 1.901.510
06/03/2019 29,0 29,0 28,6 28,8 902.140
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI