Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
24/03/2023 20,45 20,65 20,40 20,45 1.861.804,60
23/03/2023 19,70 20,40 19,65 20,35 1.749.590,00
22/03/2023 20,15 20,30 19,85 19,85 1.230.577,20
21/03/2023 19,70 20,00 19,35 20,00 1.754.972,20
20/03/2023 20,20 20,25 19,50 19,50 1.855.066,60
17/03/2023 20,40 20,50 20,05 20,30 1.930.402,10
16/03/2023 20,20 20,65 20,15 20,15 1.959.533,30
15/03/2023 19,65 20,35 19,50 20,35 2.846.402,30
14/03/2023 19,65 19,70 19,00 19,05 1.508.181,70
13/03/2023 19,55 19,95 19,20 19,65 2.054.361,50
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI