Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
22/01/2020 19,25 19,40 19,15 19,30 1.729.500
21/01/2020 19,10 19,45 19,05 19,25 1.541.100
20/01/2020 19,25 19,25 19,00 19,25 1.288.010
17/01/2020 19,20 19,50 19,00 19,25 2.832.740
16/01/2020 18,40 19,10 18,40 19,10 2.384.770
15/01/2020 18,45 18,45 18,30 18,40 830.260
14/01/2020 18,30 18,45 18,25 18,40 1.066.740
13/01/2020 18,20 18,50 18,20 18,30 1.125.380
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI