Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
22/08/2019 22,55 22,65 22,30 22,40 986.320
21/08/2019 22,00 22,50 21,95 22,50 2.260.760
20/08/2019 22,20 22,40 22,05 22,10 1.288.750
19/08/2019 22,55 22,55 22,00 22,20 848.650
16/08/2019 21,85 22,80 21,70 22,25 2.483.530
15/08/2019 21,50 21,85 21,10 21,85 2.236.500
14/08/2019 22,00 22,05 21,75 21,80 1.374.140
13/08/2019 21,75 21,85 21,60 21,85 1.114.110
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI