Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
27/06/2022 18,75 19,85 18,60 19,85 1.389.560,00
24/06/2022 18,40 19,10 18,35 18,60 1.192.900,00
23/06/2022 18,00 18,50 17,90 18,50 1.369.730,00
22/06/2022 17,70 17,70 17,50 17,70 1.189.250,00
21/06/2022 18,35 19,90 18,05 18,30 2.498.510,00
20/06/2022 20,65 21,30 19,20 19,20 1.826.450,00
17/06/2022 20,85 21,50 20,60 20,60 2.093.820,00
16/06/2022 23,40 23,40 21,95 22,15 1.355.870,00
15/06/2022 24,50 24,75 22,65 22,65 1.949.430,00
14/06/2022 25,40 25,70 24,15 24,35 1.812.110,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI