Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
15/07/2019 25,00 25,05 24,90 25,00 763.410
12/07/2019 25,25 25,35 25,00 25,05 1.156.910
11/07/2019 25,10 25,15 25,00 25,10 876.130
10/07/2019 25,05 25,25 24,90 24,90 939.180
09/07/2019 25,05 25,15 24,85 25,05 999.090
08/07/2019 25,35 25,35 25,00 25,10 984.550
05/07/2019 25,50 25,50 25,20 25,35 1.942.740
04/07/2019 24,85 25,30 24,75 25,20 1.885.770
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI