Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
18/06/2024 36,10 36,30 35,85 36,10 969.280,00
17/06/2024 36,00 36,25 35,75 35,90 1.255.130,00
14/06/2024 36,70 37,20 36,10 36,10 2.673.780,00
13/06/2024 36,80 36,90 36,35 36,50 1.300.830,00
12/06/2024 35,85 36,60 35,80 36,60 2.734.600,00
11/06/2024 35,50 35,80 35,25 35,80 1.477.520,00
10/06/2024 35,50 35,80 35,35 35,35 1.331.310,00
07/06/2024 35,65 35,65 35,30 35,45 644.780,00
06/06/2024 35,60 35,65 35,20 35,40 863.350,00
05/06/2024 35,45 35,80 35,40 35,40 1.410.860,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI