Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
08/07/2020 15,50 15,70 15,35 15,70 2.493.090
07/07/2020 15,70 15,85 15,50 15,55 4.850.680
06/07/2020 15,30 15,60 15,15 15,60 3.984.350
03/07/2020 15,30 15,30 15,10 15,15 2.288.480
02/07/2020 15,30 15,30 15,05 15,15 2.325.600
01/07/2020 14,95 15,40 14,75 15,30 3.435.740
30/06/2020 15,20 15,25 14,45 14,80 3.781.930
29/06/2020 15,50 15,50 14,65 14,80 7.502.050
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI