Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
17/10/2019 21,55 21,55 21,30 21,35 1.092.380
16/10/2019 21,70 21,70 21,50 21,55 1.399.280
15/10/2019 21,85 21,85 21,55 21,60 1.175.550
14/10/2019 21,50 21,90 21,50 21,75 2.618.430
11/10/2019 21,35 21,40 21,20 21,30 1.868.890
10/10/2019 21,30 21,50 21,25 21,30 1.479.760
09/10/2019 21,50 21,60 21,20 21,30 1.626.100
08/10/2019 21,05 21,55 21,05 21,40 1.284.020
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI