Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
28/01/2021 27,75 28,25 27,75 27,75 18.067.700
27/01/2021 31,10 32,00 29,80 29,80 14.058.600
26/01/2021 33,45 33,60 31,60 32,00 10.631.800
25/01/2021 33,20 34,55 32,90 33,70 12.151.400
22/01/2021 34,30 34,70 33,40 33,75 11.501.200
21/01/2021 33,40 35,00 33,00 34,55 13.084.500
20/01/2021 34,20 34,50 31,55 33,30 14.483.300
19/01/2021 35,80 36,35 33,80 33,80 19.694.000
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI