Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
30/08/2021 61,60 62,50 60,70 62,40 1.231.400,00
27/08/2021 60,20 61,40 59,80 61,20 1.060.560,00
26/08/2021 62,00 62,30 59,70 61,10 1.223.100,00
25/08/2021 61,20 62,00 60,40 62,00 1.107.420,00
24/08/2021 63,00 63,60 59,70 61,20 2.329.730,00
23/08/2021 62,50 63,40 61,80 63,40 1.440.640,00
20/08/2021 62,70 63,50 60,70 62,50 2.661.120,00
19/08/2021 60,90 62,90 60,80 62,70 1.571.080,00
18/08/2021 60,90 62,50 60,20 60,20 1.761.060,00
17/08/2021 61,80 62,20 60,80 61,30 1.296.800,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI