Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
03/06/2021 47,70 49,20 47,00 48,90 1.469.300,00
02/06/2021 43,00 46,00 43,00 46,00 1.661.690,00
01/06/2021 45,00 45,30 43,30 43,70 1.239.970,00
31/05/2021 42,40 44,50 42,00 44,40 1.219.290,00
28/05/2021 39,90 41,90 39,50 41,80 1.702.800,00
27/05/2021 40,95 41,10 39,00 39,60 1.615.670,00
26/05/2021 40,80 41,70 40,50 40,95 1.325.460,00
25/05/2021 39,80 41,00 39,50 40,90 1.477.850,00
24/05/2021 39,20 39,85 38,60 39,80 1.656.490,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI