Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
08/05/2023 20,83 21,45 20,78 21,45 2.856.630,00
05/05/2023 20,93 20,97 20,64 20,64 850.340,00
04/05/2023 20,54 21,07 20,49 20,93 1.651.590,00
28/04/2023 20,49 20,73 20,44 20,73 1.666.000,00
27/04/2023 20,59 20,64 20,30 20,35 913.590,00
26/04/2023 20,30 20,54 19,92 20,54 1.755.340,00
25/04/2023 20,83 20,88 20,16 20,30 1.871.280,00
24/04/2023 20,88 21,07 20,64 20,69 965.210,00
21/04/2023 20,59 21,36 20,54 20,83 3.066.100,00
20/04/2023 20,40 20,59 20,25 20,30 954.740,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI