Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
02/08/2023 28,70 29,15 28,60 29,00 1.145.890,00
01/08/2023 29,70 29,70 28,80 28,80 1.638.103,90
31/07/2023 29,95 30,20 29,35 29,65 1.521.930,00
28/07/2023 29,45 29,90 29,35 29,75 1.313.020,00
27/07/2023 29,00 29,70 28,90 29,45 1.646.560,00
26/07/2023 28,80 29,05 28,40 29,00 1.278.030,00
25/07/2023 28,70 29,10 28,50 28,80 1.444.900,00
24/07/2023 29,10 29,20 28,40 28,70 1.453.560,00
21/07/2023 28,00 28,80 27,85 28,75 1.646.280,00
20/07/2023 28,50 28,50 27,60 28,00 2.883.260,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI