Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
24/05/2024 36,30 36,45 34,80 35,25 2.829.490,00
23/05/2024 36,40 36,70 35,85 36,70 1.667.920,00
22/05/2024 36,80 37,35 36,40 36,45 2.268.800,00
21/05/2024 36,55 36,80 36,30 36,80 1.403.740,00
20/05/2024 36,60 37,10 36,50 36,65 1.994.520,00
17/05/2024 36,10 36,60 35,95 36,40 1.481.570,00
16/05/2024 36,35 36,40 36,05 36,10 1.361.590,00
15/05/2024 35,70 36,30 35,50 35,95 2.029.360,00
14/05/2024 35,65 35,90 35,35 35,50 702.900,00
13/05/2024 35,65 35,90 35,25 35,60 1.027.270,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI