Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
21/03/2024 37,95 38,00 37,50 37,65 2.717.520,00
20/03/2024 36,40 37,20 36,25 37,20 1.636.420,00
19/03/2024 36,70 37,00 36,15 36,15 1.462.840,00
18/03/2024 37,85 38,00 35,60 36,65 4.861.420,00
15/03/2024 37,80 37,90 37,10 37,80 2.797.720,00
14/03/2024 38,05 39,00 37,80 37,85 3.936.440,00
13/03/2024 36,40 38,10 36,30 37,95 3.578.780,00
12/03/2024 36,35 36,60 36,05 36,30 2.192.680,00
11/03/2024 36,80 37,15 36,20 36,35 2.484.650,00
08/03/2024 37,90 38,10 36,80 36,80 3.588.260,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI