Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
19/07/2022 20,65 20,90 20,10 20,65 1.986.710,00
18/07/2022 21,30 21,40 20,70 20,90 1.801.640,00
15/07/2022 21,60 21,75 21,10 21,10 1.657.760,00
14/07/2022 20,50 21,95 20,35 21,50 2.349.510,00
13/07/2022 20,90 21,10 20,30 20,70 1.783.940,00
12/07/2022 20,55 21,15 20,40 20,90 1.192.620,00
11/07/2022 20,45 21,15 19,90 20,65 2.606.370,00
08/07/2022 19,30 20,40 19,30 20,40 3.028.570,00
07/07/2022 18,80 19,20 18,65 19,10 982.310,00
06/07/2022 19,20 19,80 18,90 19,00 1.516.480,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI