Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
26/12/2019 18,15 18,30 18,10 18,25 712.470
25/12/2019 18,35 18,35 18,15 18,20 915.210
24/12/2019 18,30 18,45 18,20 18,35 879.570
23/12/2019 18,30 18,50 18,30 18,35 1.083.840
20/12/2019 18,20 18,45 18,10 18,30 1.297.840
19/12/2019 18,40 18,60 18,10 18,10 992.680
18/12/2019 18,75 18,85 18,40 18,40 1.375.490
17/12/2019 19,10 19,15 18,65 18,65 1.565.970
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI