Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
20/04/2022 34,95 36,00 34,70 35,20 1.015.130,00
19/04/2022 37,60 38,40 35,00 35,00 1.205.820,00
18/04/2022 39,30 40,00 37,20 37,50 1.650.150,00
15/04/2022 41,80 42,10 39,85 40,00 969.110,00
14/04/2022 42,95 42,95 41,90 42,00 429.550,00
13/04/2022 42,00 42,75 40,90 42,55 842.420,00
12/04/2022 43,10 43,40 41,60 41,80 702.890,00
08/04/2022 44,00 44,25 43,00 43,00 731.020,00
07/04/2022 44,60 45,35 44,05 44,05 964.040,00
06/04/2022 43,70 44,90 43,70 44,60 815.170,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI