Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
08/04/2024 36,80 37,00 36,65 36,70 1.211.830,00
05/04/2024 37,15 37,30 36,80 36,80 3.124.430,00
04/04/2024 38,05 38,20 37,65 37,65 2.488.390,00
03/04/2024 38,80 39,20 38,00 38,05 2.575.060,00
02/04/2024 38,30 39,00 38,00 38,90 2.114.830,00
01/04/2024 38,50 39,20 37,85 38,80 3.109.150,00
29/03/2024 39,05 39,10 38,50 38,50 1.752.950,00
28/03/2024 39,00 39,25 38,80 39,15 2.641.730,00
27/03/2024 38,30 38,50 37,90 38,50 1.877.500,00
26/03/2024 37,40 38,20 37,15 38,00 1.951.530,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI