Tin SSI

Đấu giá mới nhất

Tin SSI
Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi đợt 1 trái phiếu TNHCH2122001 phát hành ngày 31/03/2021

Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số TNHH2122001/SSI-DVKH giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") ký ngày 25/03/2021, SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 1 - ngày 30/09/2021 đối với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH phát hành ngày 31/03/2021, theo thông tin như sau: Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu TNHCH2122001

20/09/2021

Xem thêm
Thông Báo Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi Đợt 4 Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú (MÃ TRÁI PHIẾU: SGNP.BOND.2020.01)

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 4 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN NAM PHÚ (MÃ TRÁI PHIẾU: SGNP.BOND.2020.01)Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho Người sở hữu Trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam PhúMã Trái phiếu: SGNP.BOND.2020.01Kỳ hạn Trái phiếu: 4 nămMệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 31/08/2020Ngày đáo hạn: 03/09/2024Ngày chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 20/08/2021Ngày thanh toán lãi: 31/08/2021Trân trọng thông báo.

10/08/2021

Xem thêm
Thông báo Ngày Chốt Danh Sách và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - Mã Trái Phiếu: DXG.BOND.2019.07 ngày phát hành 30/08/2019

Căn cứ theo Bản Công Bố Thông Tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được lập và ký ngày 14/08/2019,Căn cứ theo Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký, Đại lý Thanh toán, Đại lý Chuyển nhượng Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh số 1706/2019/ĐLTP/DXG-SSI được lập và ký ngày 17/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh ("DXG") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"),Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái phiếu tại Kỳ tính lãi cuối cùng và Ngày Đáo Hạn đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh phát hành ngày 30/08/2019 theo thông tin sau:Thông báo Ngày Chốt Danh Sách và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - Mã Trái Phiếu: DXG.BOND.2019.07 ngày phát hành 30/08/2019

09/08/2021

Xem thêm
Thông Báo Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi Đợt 1 Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Mã Trái Phiếu: CIIH2122001)

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 1 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (MÃ TRÁI PHIẾU: CIIH2122001) Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu số 41/2021/DVCK-SSIHO được lập và ký ngày 21/05/2021 giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Tổ chức phát hành”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”). SSI trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Đợt 1 trái phiếu do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 24/05/2021, mã trái phiếu CIIH2122001 theo thông tin sau:Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)Ngày phát hành24/05/2021Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi13/08/2021Kỳ tính lãiTừ ngày 24/05/2021 đến ngày 24/08/2021Ngày thanh toán lãi24/08/2021 Trân trọng thông báo! File đính kèm:Thông Báo Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi Đợt 1 Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Mã Trái Phiếu: CIIH2122001)

03/08/2021

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu BONDHDG/2020.02

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái Phiếu số 22_PL/2020/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 18/08/2020 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 22/2020/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 28/07/2020 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ("HDG") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"). Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu đợt 2 đối với số lượng Trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành ngày 21/08/2020. Thông tin chi tiết:Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu BONDHDG/2020.02

02/08/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH ĐÁO HẠN TRÁI PHIẾU BOND_TASECO_07_2020.03

Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số 19/2020/SSI-HN/NHĐT và Phụ lục Hợp Đồng số 02 liên quan đến dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người sở hữu Trái phiếu về Ngày chốt danh sách để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn - 06/08/2021 đối với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO phát hành ngày 06/08/2020. Thông tin chi tiết:Thông báo ngày chốt danh sách đáo hạn trái phiếu BOND_TASECO_07_2020.03

22/07/2021

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam - Mã Trái Phiếu: BONDGEX/2020.02 ngày phát hành 23/07/2020

SSI xin thông báo đến Quý Tổng Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu đợt 2 đối với số lượng Trái Phiếu do Tổng Công Ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam phát hành ngày 23/07/2020 theo thông tin chi tiết dưới đây. Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam - Mã Trái Phiếu: BONDGEX/2020.02 ngày phát hành 23/07/2020

02/07/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.01

SSI xin thông báo đến Quý Tổng Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu đợt 2 với số lượng Trái Phiếu do Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam phát hành ngày 22/07/2020 theo thông tin sau: THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.01

01/07/2021

Xem thêm
Thông báo Ngày Chốt Danh Sách và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu DXG.BOND.2019.06

Căn cứ theo Bản Công Bố Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu Theo Phương Thức Riêng Lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được lập và ký ngày 17/06/2019, Căn cứ theo Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký, Đại lý Thanh toán, Đại lý Chuyển nhượng Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh số 1706/2019/ĐLTP/DXG-SSI đưuọc lập và ký ngày 17/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh ("DXG") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI") Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi cuối cùng và Ngày Đáo Hạn đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh phát hành ngày 03/07/2019. Chi tiết tại đường link sau:Thông báo Ngày Chốt Danh Sách và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu DXG.BOND.2019.06

15/06/2021

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn - Mã Trái Phiếu: TSH2023001 ngày phát hành 30/12/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đầu tiên đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn phát hành ngày 30/12/2020. Thông tin chi tiết:Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn - Mã Trái Phiếu: TSH2023001 ngày phát hành 30/12/2020

09/06/2021

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI