Tin SSI

Đấu giá mới nhất

Tin SSI
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ - THỰC HIỆN CHI TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU CON CƯNG ĐỢT 2 - Tháng 1/2022

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ - THỰC HIỆN CHI TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU CON CƯNG ĐỢT 2 - Tháng 1/2022Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI xin thông báo tới Quý Cổ Đông về ngày chốt Danh sách trái chủ để thực hiện chi trả lãi trái phiếu Con Cưng (CCIH2122-002) đợt 2 như sau: Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Con CưngTên chứng khoán:Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Con CưngMã Trái phiếu:CCIH2122-002Loại Trái Phiếu:Trái Phiếu không chuyển đổi, không có Tài sản bảo đảm và không kèm quyền mua cổ phần Mệnh giá:100.000.000 VNĐ/trái phiếu Thời hạn Trái phiếu:18 thángNgày phát hành:18/01/2021Ngày đáo hạn:18/07/2022Lãi suất:11%/nămKỳ trả lãi:6 tháng/lầnNgày chốt Danh sách trái chủ:13/01/2022Thời gian thanh toán:18/01/2022Mục đích chốt Danh sáchTrả lãi lần 2Địa điểm thực hiện:Trái chủ nhận trái tức tại Công Ty Chứng Khoán nơi trái chủ mở TK lưu ký. Hoặc nhận chuyển khoản theo Thông tin TK tại ngân hàng Trái chủ đã đăng ký.Lưu ý: Công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật. Thông báo đã được đăng tải trên website: www.ssi.com.vn

04/01/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex - Mã Trái Phiếu: BONDGEX/2020.01 ngày phát hành 22/07/2020

Căn cứ theo Bản Công Bố Thông Tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam được ký và ban hành ngày 06/07/2020, Căn cứ theo Hợp đồng Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 01-2020/SSIHN/DVKH được lập và ký ngày 22/07/2020 giữa Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu đợt 3 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex phát hành ngày 22/07/2020 theo thông tin chi tiết dưới đây Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex - Mã Trái Phiếu: BONDGEX/2020.01 ngày phát hành 22/07/2020

31/12/2021

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex - Mã Trái Phiếu: BONDGEX/2020.02 ngày phát hành 23/07/2020

Căn cứ theo Bản Công Bố Thông Tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam được ký và ban hành ngày 06/07/2020, Căn cứ theo Hợp đồng Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 02-2020/SSIHN/DVKH được lập và ký ngày 23/07/2020 giữa Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu đợt 3 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex phát hành ngày 23/07/2020 theo thông tin chi tiết dưới đây Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex - Mã Trái Phiếu: BONDGEX/2020.02 ngày phát hành 23/07/2020

31/12/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

THÔNG BÁOV/v Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2021Căn cứ Nghị quyết số 023/CTy – HĐQT ngày 30.11.2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 (6 tháng cuối) năm 2021 như sau:1. Danh sách cổ đông chốt ngày: ngày 17 tháng 12 năm 2021.2. Ngày trả cổ tức:a. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021: 8%/mệnh giá bằng tiền mặt.b. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 28.12.2021.c. Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức tại:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨĐịa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ,Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.Tel: 028.38218567 (ext: 4403) Gặp chị Ngọc Tuyền – Bộ phận dịch vụ khách hàng.Trân trọng.Nơi nhận:SSIWebsite Công ty.Lưu HS – HC TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH NGUYỄN SĨ VĂN Thông báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 - CTCP Địa ốc Thảo Điền

20/12/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TRUNG SƠN - MÃ TRÁI PHIẾU: TSH2023001

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 02 về Dịch vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Chuyển nhượng Trái phiếu được lập và ký ngày 24/12/2020 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 36/2020/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 17/11/2020 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nôi ("SSI"), Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 2 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn phát hành ngày 30/12/2020 theo thông tin chi tiết dưới đây. Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu TSH2023001

09/12/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRÁI PHIẾU PAPCH2122001

Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số 18/2021/SSI-HN/NHĐT được ký ngày 17/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Pacific Partners và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 1 đối với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Pacific Partners phát hành ngày 21/06/2021 theo thông tin chi tiết dưới đây. Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu PAPCH2122001

06/12/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGÀY ĐÁO HẠN TRÁI PHIẾU DPG.BOND.2019.02

Căn cứ theo Phụ Lục Hợp Đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương số64/PLHĐ được lập và ký ngày 27/11/2019 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành Trái phiếu số 38/2019/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 17/10/2019 giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương ("DƠG") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"). Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ tính lãi cuối cùng và Ngày đáo hạn đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Đạt Phương phát hành ngày 27/12/2019 theo thông tin chi tiết dưới đây. THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGÀY ĐÁO HẠN TRÁI PHIẾU DPG.BOND.2019.02

06/12/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRẢ GỐC VÀ LÃI_TP PHARMACITY.BOND.2019.03

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY (MÃ TRÁI PHIẾU: PHARMACITY.BOND.2019.03)Để phục vụ cho việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharmacity cho Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm PharmacityMã Trái phiếu: PHARMACITY.BOND.2019.03Kỳ hạn Trái phiếu: 2 nămMệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 17/12/2019Ngày đáo hạn: 17/12/2021Lãi suất: cố định, 13%/nămNgày chốt danh sách và Ngày Thanh toán gốc và lãi:Ngày chốt danh sách: 08/12/2021Ngày thanh toán gốc và lãi: 17/12/2021Lưu ý: Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận Sở hữu Trái Phiếu chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày 17/12/2021 để Đại lý thực hiện chi trả gốc và lãi trái phiếu.Thông tin người nhận Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu như sau:Tên người nhận: Nguyễn Ngọc Phương NguyênĐịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCMEmail: nguyennnp@ssi.com.vnDi động: 0984411786Trân trọng thông báo.

29/11/2021

Xem thêm
TẬN DỤNG VỐN VAY - 5 NGÀY MIỄN LÃI

Tên chương trìnhLãi suất ưu đãi5 ngày đầuTừ ngày thứ 6T50%/năm13.8%/năm Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng:Lãi suất 0%/năm trong 5 ngày đầu kể từ ngày Khách hàng mua và phát sinh dư nợ.► Từ ngày thứ 6 trở đi, khách hàng được áp dụng lãi suất 13.8%/năm.Nguồn vốn cho chương trình là 2000 tỷ đồng.​​​KH tham gia chương trình này sẽ được cài hạn mức dư nợ tối đa là 2 tỷ VND/ tài khoản. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu tăng dư nợ > 2 tỷ, khách hàng vui lòng tham gia chương trình khác phù hợp với tài khoản của mình.Khách hàng không được rút tiền khi tài khoản còn dư nợ.Thời hạn áp dụng gói vay từ 15/11/2021 đến 30/4/2022 và có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết nguồn vốn 2000 tỷ VND được cấp. Chương trình này sẽ loại trừ các Khách hàng có thỏa thuận riêng về lãi suất vay ký quỹ không theo chương trình chung.Khách hàng tham gia chương trình này không đồng thời áp dụng cho các chương trình lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm.Trong trường hợp quý khách muốn kết thúc chương trình trước thời hạn, toàn bộ lãi suất dự thu trong tháng kết thúc sẽ được điều chỉnh về lãi suất theo chính sách lãi suất ban hành tại thời điểm đó.Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình qua các kênh: Gọi điện thoại lên tổng đài 1900545471Khách hàng đăng ký tại quầy DVKH tại các CN/PGD trên toàn quốc, địa chỉ chi tiết Tại đâyĐăng ký qua kênh MG chăm sóc tài khoản (đối với khách hàng sử dụng dịch vụ có MG chăm sóc tài khoản) Nhân viên SSI sẽ tiếp nhận yêu cầu đăng ký của khách hàng và xác nhận kết quả đăng ký qua hệ thống Contact Center hoặc EmailĐể biết thông tin chi tiết hơn về chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệnhân viên chăm sóc tài khoản hoặctổng đài 1900545471Quý Khách hàngchưa có tài khoản tại SSI, vui lòngNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ MỞ TÀI KHOẢNTrân trọng,

15/11/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRẢ LÃI ĐỢT 5_TP SGNP.BOND.2020.01

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 5 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN NAM PHÚ (MÃ TRÁI PHIẾU: SGNP.BOND.2020.01)Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho Người sở hữu Trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam PhúMã Trái phiếu: SGNP.BOND.2020.01Kỳ hạn Trái phiếu: 4 nămMệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 31/08/2020Ngày đáo hạn: 03/09/2024Ngày chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 19/11/2021Ngày thanh toán lãi: 30/11/2021Trân trọng thông báo.

09/11/2021

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI