Tin SSI

Đấu giá mới nhất

Tin SSI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT (MÃ TRÁI PHIẾU: VPRCH2124001)

Căn cứ vào:Bản Công Bố Thông Tin về chào bán Trái Phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước ngày 22/12/2021 của Công ty Cổ phần Vinaprint;Hợp đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu số 47/2021/ NHĐT-SSIHO ký ngày 18/06/2021 và Phụ lục số 02 về Dịch vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái phiếu đính kèm Hợp đồng ký ngày 23/12/2021 giữa Công ty Cổ phần Vinaprint và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ/HĐQT/VPR/2022 ngày 26/09/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint về việc mua lại trước hạn trái phiếu;Thông báo số 115/CV-Vinaprint/2022 ngày 26/09/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;Các tài liệu khác có liên quan.Công ty Cổ phần Chứng khoán SSIxin thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu về đợt mua lại trước hạnTrái Phiếu do Công ty Cổ phần Vinaprintphát hành ngày 24/12/2021, chi tiết như sau: Trái PhiếuVPRCH2124001Ngày phát hành Trái Phiếu24/12/2021Ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu06/10/2022Ngày thanh toán tiền mua lại trước hạn Trái Phiếu06/10/2022Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòngliên hệ các Chi nhánh/PGD của SSI đểlàm thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành.Các giấy tờ cần mang theo:CMND/CCCD đối với cá nhân và bộ hồ sơ pháp lý liên quan đối với tổ chức.Bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu.Trân trọng!Thông báo mua lại trước hạn Trái phiếu VPRCH2124001

27/09/2022

Xem thêm
Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của trái chủ hà quang anh

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 02/TNPCH2223001/2021/SSI-HN/NHĐT về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số TNPCH2223001/2021/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 01/12/2021 giữa Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”) và theo Quy trình phối hợp quản lý trái phiếu giữa Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER và SSI;Ngày 19/09/2022 , Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có nhận được Giấy Đề nghị cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER. Nội dung cụ thể như sau:Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Hà Quang AnhMã giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu: 0005_01_TNPCH2223001 và 0005_02_TNPCH2223001Số CCCD: 001088005561 do: Cục CS QLHC VTTXH Cấp ngày: 07/05/2022Địa chỉ đăng ký/Địa chỉ thường trú: P220-ĐN6-CT5-ĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà NộiSố lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 104 trái phiếuTổng giá trị theo mệnh giá: 10.400.000.000 VND ( Mười tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)Lý do cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu được Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER phát hành ngày 27/01/2022 đã bị mất do thất lạcThông báo này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 19/09/2022, hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSIĐịa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Imperial Suites – Số 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà NộiĐiện thoại: (+84-4) 3 7714999, ext. 1500 hoặc (+84) 387126523Trân trọng thông báo.

19/09/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA TRÁI CHỦ HÀ QUANG ANH (001_01/TASCH2123001)

- Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 11/2021/SSI-HN/NHĐT/PL02 về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 11/2021/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 13/05/2021 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”) và theo Quy trình phối hợp quản lý trái phiếu giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và SSI;Ngày 12/09/2022 , Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có nhận được Giấy Đề nghị cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tasec. Nội dung cụ thể như sau:Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Hà Quang AnhMã giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu: 001_01/TASCH2123001Số CCCD: 001088005561 do: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày: 20/04/2015Địa chỉ đăng ký/Địa chỉ thường trú: P220-ĐN6-CT5-ĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà NộiSố lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 90 trái phiếuTổng giá trị theo mệnh giá: 9.000.000.000 VND ( Chín tỷ đồng)Lý do cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco phát hành ngày 17/05/2021 bị thất lạcThông báo này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 12/09/2022, hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSIĐịa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Imperial Suites – Số 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà NộiĐiện thoại: (+84-4) 3 7714999, ext. 1500 hoặc (+84) 387126523Trân trọng thông báo.

13/09/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA TRÁI CHỦ HÀ QUANG ANH (0011_01/TASCH2123002 và 0012_01/TASCH2123002)

- Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 21/2021/SSI-HN/NHĐT/PL02 về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 21/2021/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 16/07/221 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”) và theo Quy trình phối hợp quản lý trái phiếu giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và SSI;Ngày 12/09/2022 , Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có nhận được Giấy Đề nghị cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tasec. Nội dung cụ thể như sau:Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Hà Quang AnhMã giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu: 0011_01/TASCH2123002 và 0012_01/TASCH2123002Số CCCD: 001088005561 do: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày: 20/04/2015Địa chỉ đăng ký/Địa chỉ thường trú: P220-ĐN6-CT5-ĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà NộiSố lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 61 trái phiếuTổng giá trị theo mệnh giá: 6.100.000.000 VND ( Sáu tỷ một trăm triệu đồng chẵn)Lý do cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco phát hành ngày 21/07/2021 bị thất lạcThông báo này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 12/09/2022, hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSIĐịa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Imperial Suites – Số 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà NộiĐiện thoại: (+84-4) 3 7714999, ext. 1500 hoặc (+84) 387126523Trân trọng thông báo.

13/09/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAICỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (‘IMP”)NOTICE OF PUBLIC TENDER OFFER OF IMP1. Tổ chức chào mua/Buyer: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD- Tên giao dịch/Name : SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD- Vốn điều lệ/ Charter capital : 248.860.000 USD (bằng chữ: hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn Đô-la Mỹ)/ 248,860,000 USD (in word: two hundred and forty-eight million, eight hundred and sixty thousand US dollars)- Địa chỉ trụ sở/ Head quarter : 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore (018937)- Điện thoại/Phone No. : 028 36367951 - Nơi mở tài khoản/ Bank Account at:: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)/ Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited- Số tài khoản/ Account number: SCBLVNVX- Giấy chứng nhận thành lập số 202012530K cấp ngày 14 tháng 03 năm 2022 tại Singapore/ Business registration no. 202012530K issued on March 14th 2022 in Singapore- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ tư vấn quản Main products/services: Management services2. Thông tin về đợt chào mua công khai/ Information of the Mandatory Public Offer (“MPO”):- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm ImexpharmThe Offered Shares: Shares of Imexpharm Corporation- Mã chứng khoán được chào mua/Securities code: IMPSố lượng cổ phiếu thực hiện chào mua 733.759 cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.The number of shares to be purchased 733,759 shares, equivalent to 1.1% charter capital of Imexpharm Corporation.Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: lên đến 36.715.675 cổ phiếu, tương ứng 55,04% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.The expected number of share of the Buyer after the MPO is up to 36,715,675 IMP shares, equivalent to 55.04% charter capital of Imexpharm Corporation - Giá chào mua/MPO Price: 66.000 đồng/cổ phiếu/ 66,000 VND/share- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Từ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn tiền hiện có của SK Investment Vina III Pte. Ltd.Buyer’s funding for the MPO: Buyer's funding for the PTO: Using the company's own capital/ cash sources.- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022MPO Registration Period: From August 24th, 2022 to October 7th, 2022- Đối tượng chào mua: : Cổ động hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác Eligible Sellers: Current shareholders who hold transferable ordinary shares without transfer or any other restriction of Imexpharm Corporation.3. Đại lý thực hiện việc chào mua công khai:/MPO’s agent:Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội /SSI Securities Corporation – Hanoi BranchCổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán IMP và gửi về SSI trước 16:00 ngày 07/10/2022Potential selling shareholders need to fill in Selling Registration Form and send to SSI before 16:00 on Oct 07, 2022Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.ssi.com.vnThe procedure and guidelines for MPO are posted on the website: www.ssi.com.vnHướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu IMP/Procedures for IMP Mandatory Public Offering:tại đâyMẫuđăng ký bán cổ phiếu IMP/IMP selling registration form:tại đâyMẫuhủy đăng ký bán cổ phiếu IMP/IMP cancellation registration form: tại đây

24/08/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PDRH2123009

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu số 04/2021/HDTP9-PD được lập và ký ngày 15/12/2021 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI"). Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 3 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành ngày 16/12/2021 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PDRH2123009

24/08/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ - THỰC HIỆN CHI TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU KIM TÍN - KTMCB2125 ĐỢT 2 - THÁNG 8/2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – PGD Times City xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 2 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Kim Tín MDF phát hành ngày 30/08/2021 theo thông tin sau:Mã trái phiếu: KTMCB2125Tổng giá trị trái phiếu phát hành:500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)Ngày phát hành:30/08/2021Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 223/08/2022Ngày thanh toán lãi:30/08/2022 Xin lưu ý, kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho tới Ngày Thanh Toán Lãi, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu nhưng bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng khoản tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Trả Lãi tương ứng. Trân trọng! CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – PGD TIMES CITY

16/08/2022

Xem thêm
TẬN DỤNG VỐN VAY - 7 NGÀY MIỄN LÃI

Nhằm tiếp tục mang đến cho Khách hàng những ưu đãi giúp tối ưu lợi nhuận khi đầu tư, SSI giới thiệu chương trình “Tận dụng vốn vay – 7 ngày miễn lãi”Theo đó, Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng ưu đãi về lãi suất như sau:Lãi suất 0%/năm trong 07 ngày đầu kể từ ngày Khách hàng mua và phát sinh dư nợ.Từ ngày thứ 8 trở đi, khách hàng được áp dụng lãi suất 14.5%/năm.Nguồn vốn cho chương trình là 1000 tỷ đồng.Tên chương trìnhLãi suất ưu đãi7 ngày đầuTừ ngày thứ 8Tận dụng vốn vay – 7 ngày miễn lãi0%/năm14.5%/nămĐiều kiện tham gia chương trình: Chương trình dành cho khách hàng có Nhân viên Môi giới tư vấn. Dư nợ tối đa của tài khoản không vượt quá 03 tỷ đồng/tài khoản. Trong trường hợp Khách hàng muốn kết thúc Chương trình trước thời hạn, toàn bộ dư nợ hiện chưa hoàn tất thanh toán sẽ áp dụng lãi suất theo chính sách lãi suất hiện hành. Thời hạn Chương trình được bắt đầu từ ngày 15/08/2022 và kết thúc nếu giải ngân hết hạn mức 1000 tỷ VND được cấp hoặc SSI có chương trình thay thế khác. Khách hàng tham gia chương trình này không tham gia các chương trình lãi suất ưu đãi khác tại cùng một thời điểm.Khách hàng thay đổi loại hình quản lý tài khoản sang không có Nhân viên môi giới tư vấn sẽ được hiểu là tự động Hủy đăng ký Chương trình và toàn bộ dư nợ chưa được thanh toán sẽ áp dụng theo chính sách lãi suất đại trà.Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình qua các kênh:Đăng ký trực tiếp qua Môi Giới quản lý tài khoản Gọi điện thoại lên tổng đài 1900545471Khách hàng đăng ký tại quầy DVKH tại các CN/PGD trên toàn quốc, địa chỉ chi tiết tại đây. Nhân viên SSI sẽ tiếp nhận yêu cầu đăng ký của khách hàng và xác nhận kết quả đăng ký qua hệ thống Contact Center hoặc Email. Để biết thông tin chi tiết hơn về chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệnhân viên Môi Giới quản lý tài khoản hoặctổng đài 1900545471Quý Khách hàngchưa có tài khoản tại SSI,vui lòngNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ MỞ TÀI KHOẢNTrân trọng,

15/08/2022

Xem thêm
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "GIAO DỊCH NGAY - LỘC VỀ ĐẦY TAY"

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNHGIAO DỊCH NGAY – LỘC VỀ ĐẦY TAYSTTTên khách hàngChi nhánhTên giải thưởngGiải thưởng1Đ.T.K.DungHội sở chínhGiải quay số tháng 01/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB2T.N.TrungPGD.Nguyễn Văn CừGiải quay số tháng 02/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB3N.T.T.HươngLê Văn LươngGiải quay số tháng 03/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB4N.V.ĐờiNguyễn Công TrứGiải quay số tháng 04/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB5V.X.TạoNguyễn Công TrứGiải quay số tháng 05/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB 6 N.M.Hợp PGD Vạn Phúc Giải quay số tháng 06/2022 01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB 7 L.Q.An PGD Nguyễn Hữu Cảnh Giải quay số tháng 07/2022 01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB 8 N.P.Đông Nguyễn Văn Cừ Giải quay số tháng 08/2022 01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB

11/08/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách thanh toán lãi đợt 8 Trái phiếu SGNP.BOND.2020.01

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 8 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN NAM PHÚ (MÃ TRÁI PHIẾU: SGNP.BOND.2020.01)Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho Người sở hữu Trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam PhúMã Trái phiếu: SGNP.BOND.2020.01Kỳ hạn Trái phiếu: 4 nămMệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 31/08/2020Ngày đáo hạn: 03/09/2024Ngày chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 22/08/2022Ngày thanh toán lãi: 31/08/2022Trân trọng thông báo.

10/08/2022

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI