Tin SSI

Tin SSI
Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020 THÔNG BÁO (V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01) Kính gửi: Quý Trái Chủ Căn cứ Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 10/2019/HD-SSIHN ngày 28 tháng 11 năm 2019 (“Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”) giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với tư cách là tổ chức phát hành và Công ty cổ phần chứng khoán SSI (“SSI”) với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các ông Lương Minh Tuấn, Phạm Kim Châu, Trần Anh Tuấn với tư cách là Bên Bảo Đảm. Căn cứ theo phụ lục 2 Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm về việc bổ sung tài sản bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 ngày 16 tháng 01 năm 2020. SSI xin thông báo về việc bổ sung tài sản bảo đảm của các Bên bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2019 tính đến ngày 16 tháng 01 năm 2020, nội dung cụ thể như sau: STT Bên Bảo Đảm Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI Số lượng cổ phiếu DPG đã thế chấp (cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu DPG bổ sung bảo đảm cho Trái phiếu (cổ phiếu) Tổng số lượng cổ phiếu DPG thế chấp (cổ phiếu) Trung bình giá đóng cửa của ba phiên giao dịch gần nhất (VNĐ) Tổng giá trị tài sản bảo đảm (VNĐ) Tỷ lệ Tài sản bảo đảm/Tổng giá trị Trái Phiếu của đợt phát hành (%) 1 Ông Lương Minh Tuấn 003C550555 1.936.988 502.976 2.439.964 35.267 86.050.210.388 2 Ông Phạm Kim Châu 003C550566 806.040 209.304 1.015.344 35.267 35.808.136.848 3 Ông Trần Anh Tuấn 003C122039 701.754 182.224 883.978 35.267 31.175.252.126 Tổng cộng 3.444.782 894.504 4.339.286 153.033.599.362 188.93 Trân trọng thông báo! Công ty cổ phần chứng khoán SSI – CN Hà Nội (đã ký) Đỗ Thị Thanh Thúy Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

17/01/2020

Xem thêm
Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.02

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020 THÔNG BÁO (V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.02) Kính gửi: Quý Trái Chủ Căn cứ Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 70/2019/HĐKT ngày 27 tháng 12 năm 2019 (“Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”) và Phụ lục số 03/PLHĐ-ĐP-SSI Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc bổ sung tài sản bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.02 giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với tư cách là tổ chức phát hành và Công ty cổ phần chứng khoán SSI (“SSI”) với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các ông Lương Minh Tuấn, Phạm Kim Châu, Trần Anh Tuấn với tư cách là Bên Bảo Đảm. SSI xin thông báo về việc bổ sung tài sản bảo đảm của các Bên bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.02 phát hành ngày 27 tháng 12 năm 2019 tính đến ngày 16 tháng 01 năm 2020, nội dung cụ thể như sau: STT Bên Bảo Đảm Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI Số lượng cổ phiếu DPG đã thế chấp (cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu DPG bổ sung bảo đảm cho Trái phiếu (cổ phiếu) Tổng số lượng cổ phiếu DPG thế chấp (cổ phiếu) Trung bình giá đóng cửa của ba phiên giao dịch gần nhất (VNĐ) Tổng giá trị tài sản bảo đảm (VNĐ) Tỷ lệ Tài sản bảo đảm/Tổng giá trị Trái Phiếu của đợt phát hành (%) 1 Ông Lương Minh Tuấn 003C550555 738.925 191.876 930.801 35.267 32.826.558.867 2 Ông Phạm Kim Châu 003C550566 307.489 79.845 387.334 35.267 13.660.108.178 3 Ông Trần Anh Tuấn 003C122039 267.706 69.515 337.221 35.267 11.892.773.007 Tổng cộng 1.314.121 341.236 1.655.357 58.379.440.052 188.93 Trân trọng thông báo! Công ty cổ phần chứng khoán SSI – CN Hà Nội (đã ký) Đỗ Thị Thanh Thúy Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

17/01/2020

Xem thêm
Thông báo Ngày chốt danh sách trái phiếu DXG.BOND.2019.06

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019 THÔNG BÁO (V/v: Ngày chốt danh sách trái phiếu DXG.BOND.2019.06) Căn cứ theo Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký, Đại lý Thanh Toán, Đại Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh số 1706/2019/ĐLTP/DXG-SSI ngày 17/06/2019 giữa Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (“DXG”) và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 1 năm 2019 đối với số lượng trái phiếu do Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh phát hành ngày 03/07/2019 theo thông tin sau: Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 74.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi bốn tỷ đồng) Ngày phát hành: 03/07/2019 Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi: 24/12/2019 Ngày thanh toán lãi: 03/01/2020 Xin lưu ý, kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho đến Ngày Thanh Toán Lãi, SSI không thực hiện bất kỳ yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trân trọng thông báo! Công ty cổ phần chứng khoán SSI – CN Hà Nội (đã ký) Đỗ Thị Thanh Thúy Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

19/12/2019

Xem thêm
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Địa ốc Thảo Điền

THÔNG BÁOV/v Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019. Căn cứ Nghị quyết số 019/CTy – HĐQT ngày 15.11.2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền; Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 (6 tháng cuối năm) 2019 như sau: Danh sách cổ đông chốt ngày: 16 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2019. Ngày trả cổ tức: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019: 8%/mệnh giá bằng tiền mặt. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 19.12.2019. Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨ Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: 028.38218567 (ext: 118) Gặp chị Ngọc Tuyền – Bộ phận dịch vụ khách hàng. Trân trọng. Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SSI CHỦ TỊCH Website Công ty. Lưu HS – HC NGUYỄN SĨ VĂN File đính kèm: Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Địa ốc Thảo Điền

09/12/2019

Xem thêm
Thông báo về việc nhận ủy quyền quản lý cổ đông của Golden Gate

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 THÔNG BÁO (V/v: Nhận Ủy quyền quản lý cổ đông của CTCP Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội (“SSI”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (“GOLDEN GATE”) về việc nhận Ủy quyền quản lý cổ đông của GOLDEN GATE như sau: Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông số 10/2019/DVCK-SSIHN được ký giữa Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng và CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ngày 10/10/2019, SSI sẽ thay mặt GOLDEN GATE thực hiện những công việc liên quan đến việc quản lý Cổ đông của Golden Gate như sau: Quản lý danh sách cổ đông GOLDEN GATE; Quản lý, xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông GOLDEN GATE theo quy định của pháp luật, Điều lệ và/hoặc Quy chế chuyển nhượng cổ phần GOLDEN GATE; Thông báo và nhận đăng ký quyền mua, xác nhận chuyển nhượng quyền mua trong các đợt phát hành thêm và các quyền khác có liên quan đến việc sở hữu cổ phần GOLDEN GATE; Xác nhận phong tỏa, giải tỏa cổ phần thuộc sở hữu cổ đông GOLDEN GATE theo yêu cầu bằng văn bản của cổ đông GOLDEN GATE hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện các quyền cho cổ đông theo thông báo của GOLDEN GATE: chi trả cổ tức, lập danh sách và gửi thư mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông GOLDEN GATE, lấy ý kiến cổ đông GOLDEN GATE bằng văn bản; Thực hiện việc in ấn và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông mới trong các đợt phát hành thêm, nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cho các cổ đông hiện hữu trong các trường hợp cấp lại/đổi số chứng nhận cổ đông theo quy định của pháp luật hoặc hiệu chỉnh thông tin của cổ đông; Khấu trừ các loại thuế có liên quan đến các giao dịch cổ phần GOLDEN GATE theo quy định của pháp luật; Quản lý sổ cổ đông GOLDEN GATE trắng (phôi sổ) theo mẫu của GOLDEN GATE và các Sổ cổ đông đích danh nhưng cổ đông còn chưa nhận Cập nhật tình hình giao dịch cổ phiếu và các báo cáo định kỳ/ bất thường về tình hình Danh sách cổ đông, cơ cấu, số Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã nhận/ chưa nhận, số Sổ cổ đông trắng chưa sử dụng, số cổ tức đã chi trả/ chưa chi trả theo yêu cầu của GOLDEN GATE; Thay mặt GOLDEN GATE đặt in phôi sổ và sử dụng phôi sổ khi có phát sinh. Phôi sổ phải được in theo đúng mẫu do GOLDEN GATE cung cấp. Trong trường hợp GOLDEN GATE có yêu cầu thay đổi mẫu sổ cổ đông, SSI đồng ý tiến hành việc in phôi sổ mới và đổi cho các cổ đông của GOLDEN GATE; Thông tin về cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng Mệnh Giá: 10.000 đồng Trụ sở chính: Số 60, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: (84 24)3222 3000 Trân trọng thông báo! Công ty cổ phần chứng khoán SSI – CN Hà Nội (đã ký) Đỗ Thị Thanh Thúy Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

15/11/2019

Xem thêm
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thông tin Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CMBB1901

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Thông báo vềNgày Đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CMBB1901 Chi tiết tại file đính kèm: SSI_CBTT_Ngay dang ky cuoi cung CMBB1901

26/08/2019

Xem thêm
Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình thông báo Chi trả cổ tức

Tp.HCM, Ngày 22 tháng 07 năm 2019 THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC Kính gửi: Toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐTN 2018/KBI của Đại hội Cổ đông Thường niên ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết năm 2018, Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức như sau: 1. Đối tượng được hưởng cổ tức: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách được chốt vào 08 giờ ngày 24/07/2019. (Ghi chú: Trường hợp có cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian sau thời điểm 08 giờ ngày 24/07/2019 đến thời điểm Công ty kết thúc chi trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người được nhận cổ tức từ Công ty.) 2. Chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết năm 2018: Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền Mức chi trả cổ tức: 25% (Hai mươi lăm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương 2.500 đồng/CP (Hai ngàn năm trăm đồng một cổ phần). Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 26/08/2019. 3.Hình thức chi trả cổ tức: Chuyển khoản đối với những Cổ đông đã đăng ký số tài khoản ngân hàng với Công ty. Trả bằng tiền mặt đối với những cổ đông chưa đăng ký số tài khoản ngân hàng. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt cần mang theo giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND người được ủy quyền. Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại : Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình - Phòng Tài chính Kế toán Địa chỉ: Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ : Ông Phạm Duy Mỹ – Kế toán trưởng Công ty (số ĐT: 0903.665.922) Trân trọng thông báo. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) LÊ QUANG CẢNH Tài liệu đính kèm: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

23/07/2019

Xem thêm
THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI KHW CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 04/07/2019 - 02/08/2019

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA (“KHW”) 1. Tổ chức chào mua: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: +84-28-38100017 Fax: +84-28-38100337 Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300741143 cấp lần đầu ngày 29/12/1993, thay đổi lần thứ 25 ngày 03/06/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí - Mã số: 4322. - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện – Mã số: 3510 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở) – Mã số: 3600 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã số: 6810 2. Thông tin về đợt chào mua công khai: Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa Mã cổ phiếu: KHW Mệnh giá: 10.000 đồng/CP Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 5.460.000 cổ phiếu, tương đương 21% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 11.920.600 cổ phiếu, tương ứng với 45.85% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa Giá chào mua: 27.300 đồng/cổ phiếu Giá chào mua sẽ giảm tương ứng sau ngày “không hưởng quyền” khi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa công bố chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: - Vốn chủ sở hữu của công ty: Tại ngày 31/12/2018 (đã kiểm toán): 9.928.368.333.646 đồng Tại ngày 31/03/2019 (chưa kiểm toán): 9.705.631.894.441 đồng - Nguồn tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty: Tại ngày 31/12/2018 (đã kiểm toán): 1.865.096.744.967 đồng Tại ngày 31/03/2019 (chưa kiểm toán): 1.645.023.948.911 đồng Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: từ ngày 04/07/2019 đến ngày 02/08/2019 Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác. 3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Cổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán KHW và gửi về SSI trước ngày 16:00 ngày 02/08/2019 Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.ssi.com.vn. Tài liệu đính kèm: Công bố thông tin về đợt chào mua công khaiHướng dẫn chào muaGiấy đăng ký bánGiấy đăng ký hủy

27/06/2019

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI