Tin SSI

Tin SSI
Thông báo điều chỉnh biểu phí cơ sở và phái sinh

Kính gửi Quý nhà đầu tư,Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để cùng chia sẻ khó khăn với các NĐT trong mùa dich, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC điều chỉnh giảm một số loại phí giao dịch, lưu ký trên thị trường Chứng Khoán Cơ Sở ( CKCS) và Chứng Khoán Phái Sinh (CKPS). SSI xin gửi đến NĐT Biểu phí điều chỉnh như sau:Đối với thị trường chứng khoán cơ sở (CKCS)STTLoại Dịch vụMức thu hiện tạiMức thu từ 23/03/2020 – 31/08/20201Lưu ký chứng khoán--- Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm0.3đồng/CP, CCQ, CW/tháng0.27đồng/CP, CCQ,CW/tháng- Trái phiếu-0.2đồng/trái phiếu/tháng- Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu.-0.18đồng/trái phiếu/tháng- Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu.2Chuyển khoản chứng khoán(Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)-0.5đồng /CP-Tối thiểu: 50,000đồng/lần-Tối đa: 300,000 đồng/lần/mã chứng khoán-0.3đồng /CP-Tối thiểu: 50,000đồng/lần-Tối đa: 300,000 đồng/lần/mã chứng khoánĐối với thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS)STTLoại Dịch vụMức phí hiện tạiMức thu từ 19/03/2020 – 31/08/20201Giao dịch HĐTL VN30 trả HNX3,000 đồng/hợp đồng/giao dịch2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch2Giao dịch HĐTL TPCP trả HNX5,000 đồng/hợp đồng/giao dịch4,500 đồng/hợp đồng/giao dịch3Quản lý vị thế qua đêm trả VSD3,000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày4Quản lý tài sản ký quỹ trả VSD0.003% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng• Tối thiểu: 400,000 đồng/tháng• Tối đa: 2,000,000 đồng/ tháng0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng• Tối thiểu: 320,000 đồng/tháng• Tối đa: 1,600,000 đồng/ thángSSI xin cảm ơn sự ủng hộ của các NĐT trong thời gian vừa qua. Chúc Quý khách luôn mạnh khỏe!.Trân trọng./.Công ty cổ phần chứng khoán SSI

01/04/2020

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA TRÁI CHỦ TRẦN THÀNH DUY

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA TRÁI CHỦ TRẦN THÀNH DUY Căn cứ Hợp đồng Đại lý Phát hành và Lưu ký Trái phiếu số 63/2019/NHĐT-SSIHO ký ngày 24/09/2019 và Phụ lục Hợp đồng số 01 ký ngày 21/10/2019 giữa Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharmacity và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có nhận được Giấy Đề nghị cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu Trần Thành Duy. Nội dung cụ thể như sau: Tên Người sở hữu trái phiếu: Trần Thành Duy Số CMND/CCCD: 001090016038; cấp ngày: 03/04/2019; nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH Mã số GCNSHTP: PHARMACITY.BOND.2019.02-024 Số lượng trái phiếu sở hữu: 01 Trái phiếu. Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 03/03/2020; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Điện thoại: (+84-28) 3 824 2897, ext. 1026 hoặc (+84) 935 148 058 Trân trọng thông báo.

03/03/2020

Xem thêm
Thông báo danh sách Người Sở Hữu Trái phiếu trái phiếu DXG.BOND.2019.07

SSI xin thông báo danh sách Người sở hữu Trái phiếu và việc thanh toán tiền lãi cho Người Sở hữu Trái phiếu đợt 1 năm 2019 được CTCP tập đoàn Đất Xanh phát hành ngày 30/08/2019 theo thông tin trong file đính kèm. Thông báo Danh sách Người Sở hữu Trái phiếu

20/02/2020

Xem thêm
Thông báo Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

THÔNG BÁO V/v: Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Ngày 12 tháng 02 năm 2020 Thông tin về người sở hữu chứng khoán/Information about the owner: - Họ và tên/Full name: Nguyễn Thị Vân Hoa - Quốc tịch/Nationality: Việt Nam - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Currently posittion in the public company: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE) - Mối quan hệ với người nội bộ/Relationship with internal person: Mã chứng khoán dự kiến bán giải chấp/Securities code: DRC Số lượng chứng khoán dự kiến bán/Number of shares to be sold: 1.350 CP (Một nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu) Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Transaction period: từ ngày/from 12/02/2020 Ghi chú quan trọng: Important note: Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của CTCK mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ; The sale of shares could be cancelled upon sole discretion of securities company without prior notice to the public if market price of shares changes or the owner deposit additional asset to reach the minimum required margin ratio; Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo. Number of shares to be sold are roughly calculated at the time of issuing this notice; actual number of shares that are sold may be less or more than announced number due to change of market price.

12/02/2020

Xem thêm
Thông báo Ngày chốt danh sách trái phiếu DXG.BOND.2019.07

SSI Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DXG.BOND.2019.07 để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 1 năm 2019. Chi tiết: Thông báo Ngày chốt danh sách trái phiếu DXG.BOND.2019.07

11/02/2020

Xem thêm
Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020 THÔNG BÁO (V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01) Kính gửi: Quý Trái Chủ Căn cứ Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 10/2019/HD-SSIHN ngày 28 tháng 11 năm 2019 (“Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”) giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với tư cách là tổ chức phát hành và Công ty cổ phần chứng khoán SSI (“SSI”) với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảmvà các ông Lương Minh Tuấn, Phạm Kim Châu, Trần Anh Tuấn với tư cách là Bên Bảo Đảm. Căn cứ theo phụ lục Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 06/PLHĐ-ĐP-SSI về việc bổ sung tài sản bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 ngày 03 tháng 02 năm 2020. SSI xin thông báo về việc bổ sung tài sản bảo đảm của các Bên bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2019 tính đến ngày 04 tháng 02 năm 2020, nội dung cụ thể như sau: STT Bên Bảo Đảm Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI Số lượng cổ phiếu DPG đã thế chấp (cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu DPG bổ sung bảo đảm cho Trái phiếu (cổ phiếu) Tổng số lượng cổ phiếu DPG thế chấp (cổ phiếu) Trung bình giá đóng cửa của ba phiên giao dịch gần nhất (VNĐ) Tổng giá trị tài sản bảo đảm (VNĐ) Tỷ lệ Tài sản bảo đảm/Tổng giá trị Trái Phiếu của đợt phát hành (%) 1 Ông Lương Minh Tuấn 003C550555 2.439.964 2.753.042 5.193.006 27.950 145.144.517.700 2 Ông Phạm Kim Châu 003C550566 1.015.344 1.145.626 2.160.970 27.950 60.399.111.500 3 Ông Trần Anh Tuấn 003C122039 883.978 997.404 1.881.382 27.950 52.584.626.900 Tổng cộng - 4.339.286 4.896.072 9.235.358 - 258.128.256.100 318.68 Trân trọng thông báo!

04/02/2020

Xem thêm
Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.02

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020 THÔNG BÁO (V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.02) Kính gửi: Quý Trái Chủ Căn cứ Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 70/2019/HĐKT ngày 27 tháng 12 năm 2019 (“Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”) và Phụ lục số 07/PLHĐ-ĐP-SSI Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc bổ sung tài sản bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.02 giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với tư cách là tổ chức phát hành và Công ty cổ phần chứng khoán SSI (“SSI”) với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các ông Lương Minh Tuấn, Phạm Kim Châu, Trần Anh Tuấn với tư cách là Bên Bảo Đảm. SSI xin thông báo về việc bổ sung tài sản bảo đảm của các Bên bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.02 phát hành ngày 27 tháng 12 năm 2019 tính đến ngày 04 tháng 02 năm 2020, nội dung cụ thể như sau: STT Bên Bảo Đảm Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI Số lượng cổ phiếu DPG đã thế chấp (cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu DPG bổ sung bảo đảm cho Trái phiếu (cổ phiếu) Tổng số lượng cổ phiếu DPG thế chấp (cổ phiếu) Trung bình giá đóng cửa của ba phiên giao dịch gần nhất (VNĐ) Tổng giá trị tài sản bảo đảm (VNĐ) Tỷ lệ Tài sản bảo đảm/Tổng giá trị Trái Phiếu của đợt phát hành (%) 1 Ông Lương Minh Tuấn 003C550555 930.801 1.050.234 1.981.035 27.950 55.369.928.250 2 Ông Phạm Kim Châu 003C550566 387.334 437.036 824.370 27.950 23.041.141.500 3 Ông Trần Anh Tuấn 003C122039 337.221 380.492 717.713 27.950 20.060.078.350 Tổng cộng - 1.655.356 1.867.762 3.523.118 - 98.471.148.100 318.68 Trân trọng thông báo!

04/02/2020

Xem thêm
Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020 THÔNG BÁO (V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01) Kính gửi: Quý Trái Chủ Căn cứ Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 10/2019/HD-SSIHN ngày 28 tháng 11 năm 2019 (“Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”) giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với tư cách là tổ chức phát hành và Công ty cổ phần chứng khoán SSI (“SSI”) với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các ông Lương Minh Tuấn, Phạm Kim Châu, Trần Anh Tuấn với tư cách là Bên Bảo Đảm. Căn cứ theo phụ lục 2 Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm về việc bổ sung tài sản bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 ngày 16 tháng 01 năm 2020. SSI xin thông báo về việc bổ sung tài sản bảo đảm của các Bên bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2019 tính đến ngày 16 tháng 01 năm 2020, nội dung cụ thể như sau: STT Bên Bảo Đảm Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI Số lượng cổ phiếu DPG đã thế chấp (cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu DPG bổ sung bảo đảm cho Trái phiếu (cổ phiếu) Tổng số lượng cổ phiếu DPG thế chấp (cổ phiếu) Trung bình giá đóng cửa của ba phiên giao dịch gần nhất (VNĐ) Tổng giá trị tài sản bảo đảm (VNĐ) Tỷ lệ Tài sản bảo đảm/Tổng giá trị Trái Phiếu của đợt phát hành (%) 1 Ông Lương Minh Tuấn 003C550555 1.936.988 502.976 2.439.964 35.267 86.050.210.388 2 Ông Phạm Kim Châu 003C550566 806.040 209.304 1.015.344 35.267 35.808.136.848 3 Ông Trần Anh Tuấn 003C122039 701.754 182.224 883.978 35.267 31.175.252.126 Tổng cộng 3.444.782 894.504 4.339.286 153.033.599.362 188.93 Trân trọng thông báo! Công ty cổ phần chứng khoán SSI – CN Hà Nội (đã ký) Đỗ Thị Thanh Thúy Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

17/01/2020

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI