Tin SSI

Đấu giá mới nhất

Tin SSI
Thông báo tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền - Đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO V/v Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022 Căn cứ Nghị quyết số 009/CTy - HĐQT ngày 10/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền; Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 (6 tháng đầu năm) 2022 như sau: 1. Danh sách cổ đông chốt ngày: ngày 16 tháng 05 năm 2022. 2.Ngày trả cổ tức: a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 7%/mệnh giá bằng tiền mặt. b. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 25/05/2022. c. Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông nhận của tức tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI- CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨ Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà TNPM, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: 028.38218567 (ext: 4403) Gặp chị Ngọc Tuyền - Bộ phận dịch vụ khách hàng. Trân trọng Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - SSI CHỦ TỊCH - Website Công ty - Lưu HS - HC NGUYỄN SĨ VĂN Thông báo tạm ứng cổ tức Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền - Đợt 1 năm 2022

16/05/2022

Xem thêm
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "GIAO DỊCH NGAY - LỘC VỀ ĐẦY TAY"

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNHGIAO DỊCH NGAY – LỘC VỀ ĐẦY TAYSTTTên khách hàngChi nhánhTên giải thưởngGiải thưởng1Đ.T.K.DungHội sở chínhGiải quay số tháng 01/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB2T.N.TrungPGD.Nguyễn Văn CừGiải quay số tháng 02/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB3N.T.T.HươngLê Văn LươngGiải quay số tháng 03/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB4N.V.ĐờiNguyễn Công TrứGiải quay số tháng 04/202201 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB

11/05/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRẢ LÃI ĐỢT 7_TRÁI PHIẾU SGNP.BOND.2020.01

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho Người sở hữu Trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam PhúMã Trái phiếu: SGNP.BOND.2020.01Kỳ hạn Trái phiếu: 4 nămMệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 31/08/2020Ngày đáo hạn: 03/09/2024Ngày chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 20/05/2022Ngày thanh toán lãi: 31/05/2022Trân trọng thông báo.

10/05/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu trái phiếu CIIH2122001

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu số 41/2021/DVCK-SSIHO được lập và ký ngày 21/05/2021 giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("Tổ chức phát hành") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("SSI"). SSI trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 24/05/2021, mã trái phiếu CIIH2122001 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu trái phiếu CIIH2122001

04/05/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PDRH2123005

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu số 04/2021/HDTP3-PD được lập và ký ngày 05/08/2021 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI"). Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 3 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành ngày 11/08/2021 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PDRH2123005

18/04/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DPGH2124001

Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số 19/2021/SSI-HN/NHĐT giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 1 đối với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Đạt Phương phát hành ngày 28/10/2021 theo thông tin chi tiết dưới đây. Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DPGH2124001

13/04/2022

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu MTDCH2123001

Căn cứ Phụ lục Hợp Đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái Phiếu được lập và ký ngày 27/04/2021 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 01.2021/DVPHTP/SUNWAY-SSI được lập và ký ngày 27/04/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời ("SUNWAY") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI"). Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu đợt 2 đối với lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời phát hành ngày 27/04/2021 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu MTDCH2123001

06/04/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.01 PHÁT HÀNH NGÀY 22/07/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI xin thông báo tới Quý Trái chủ về đợt mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (Mã Trái phiếu: BONDGEX/2020.01) phát hành ngày 22/07/2022, chi tiết như sau: THÔNG BÁO MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.01

04/04/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.02 PHÁT HÀNH NGÀY 23/07/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI xin thông báo tới Quý Trái chủ về đợt mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (Mã Trái phiếu: BONDGEX/2020.02) phát hành ngày 23/07/2020, chi tiết như sau: THÔNG BÁO MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU BONDGEX/2020.02

04/04/2022

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI