Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ - ETF

Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ - ETF

1.Giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở
Lệnh mua
Mở tài khoản giao dịch CCQ mở
01
Chuyển tiền mua vào TK của Quỹ mở tại NHGS
02
Nộp giấy đăng ký mua CCQ mở
(Đặt lệnh)
03
Nhận định kết quả giao dịch
04
Lệnh bán
Nộp giấy đăng ký bán CCQ mở
(Đặt lệnh)
01
Nhận định kết quả giao dịch
02
Nhận tiền bán CCQ mở vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký
03
2. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ ETF
Giao dịch sơ cấp
  • Hoán đổi CKCC lấy CCQ
  • Hoán đổi CCQ lấy CKCC
01
Hoán đổi CKCC lấy CCQ
Chuẩn bị danh mục CKCC
01
Nộp hồ sơ hoán đổi CKCC lấy CCQ
02
Chuyển tiền chênh lệch (nếu có) vào TK Quỹ tại NHGS
03
Nhận CCQ vào TK giao dịch chứng khoán
04
Hoán đổi CCQ lấy CKCC
Nộp hồ sơ hoán đổi CCQ lấy CKCC
01
Nhận danh mục CKCC vào TK giao dịch chứng khoán
02
Nhận tiền chênh lệch
03
Giao dịch thứ cấp
Đặt lệnh giao dịch CCQ ETF tương tự cổ phiếu trên Sở GDCK
01

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471