NỘP TIỀN

Bước 1: Sau khi đăng nhập chọn Menu > Giao dịch tiền > Nộp tiền hoặc chức năng Nộp tiền trong Tài sản
Bước 2: Ứng dụng SSI iBoard Pro hỗ trợ các hình thức nộp tiền vào tài khoản:
  • Nộp tiền trên hệ thống SSI (nộp tiền bằng hình thức liên kết tài khoản GDCK và tài khoản của khách hàng tại ngân hàng)
  • Nộp tiền bằng QR code
  • Nộp tiền qua ngân hàng
  • Nộp tiền qua tài khoản định danh SSI
Bước 3: Lựa chọn hình thức nộp tiền
Sau mỗi lần thực hiện giao dịch, khách hàng có thể xem lại thông tin lịch sử giao dịch của mình.
Bước 1: Tại màn hình Giao dịch tiền > Chọn chức năng "Lịch sử nộp tiền tại SSI"
Bước 2: Chọn khoảng thời gian và tài khoản cần tra cứu lịch sử

CHUYỂN TIỀN

Bước 1: Từ màn hình "Menu" > Chọn "Giao dịch tiền" > Chọn chức năng "Chuyển tiền"
Bước 2: Chọn "Chuyển tiền ra ngân hàng"
Bước 3: Chọn loại tài khoản thụ hưởng
  • Tài khoản ngân hàng cùng tên không đăng ký trước
  • Tài khoản ngân hàng đăng ký trước
Bước 4: Điền thông tin chuyển khoản và nhấn "Tiếp tục" > Kiểm tra thông tin chuyển tiền và nhấn "Xác nhận"
Bước 1: Từ màn hình "Chuyển tiền" chọn "Chuyển tiền nội bộ"
Bước 2: Điền thông tin tài khoản thụ hưởng, số tiền chuyển, nội dung chuyển tiền sau đó nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Xác nhận lại thông tin chuyển tiền sau đó nhấn "Xác nhận" 
Bước 1: Từ màn hình"Giao dịch tiền" chọn "Ký quỹ VSDC"
Bước 2: Lựa chọn loại giao dịch Nộp ký quỹ/Rút ký quỹ
Bước 3: Xác nhận thông tin sau đó nhấn "Xác nhận"

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN BÁN CHỜ VỀ

Bước 1: Từ màn hình chính chọn biểu tượng Menu ở góc phải phía dưới màn hình

Bước 2: Tại màn hình “Danh sách các tính năng” Mục “Giao dịch tiền” > “Rút tiền bán chờ về”

Bước 3: Tại màn hình “Rút tiền bán chờ về” > “Rút tiền bán chờ về”, nhập số tiền muốn rút > Tiếp tục

Bước 4: Nhập mã xác nhận của phương thức xác thực hiện tại để hoàn tất yêu cầu

LỊCH SỬ RÚT TIỀN BÁN CHỜ VỀ

Bước 1: Tại màn hình “Rút tiền bán chờ về” > “Lịch sử rút tiền bán chờ về”

Bước 2:  Tra cứu lịch sử thông tin Rút tiền bán chờ về theo bộ lọc thời gian, trạng thái

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Bước 1: Từ màn hình "Giao dịch tiền" chọn chức năng "Ứng tiền"
Bước 2: Chọn "Ứng tiền"
Bước 3: Điền số tiền cần ứng sau đó nhấn "Tiếp tục"
Bước 4: Kiểm tra thông tin sau đó nhấn "Xác nhận"
Bước 1: Từ màn hình "Ứng tiền" chọn chức năng "Lịch sử ứng tiền"
Bước 2: Chọn bộ lọc số tài khoản và thời gian cần tra cứu

SAO KÊ TIỀN

Bước 1: Từ màn hình "Giao dịch tiền" chọn chức năng "Sao kê tiền"
Bước 2: Chọn bộ lọc với các tiêu chí cần tra cứu

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471