Hướng dẫn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Các bước xác nhận NHÀ ĐẦU TƯ CHỨng khoán chuyên nghiệp

Bước 1
Lập đề nghị và cung cấp hồ sơ chứng từ chứng minh tư cách NĐTCKCN
  • Kênh tiếp nhận:
    • Chi nhánh/Phòng Giao dịch của SSI, 
    • Thông qua nhân viên quản lý tài khoản của Khách hàng
  • Khách hàng chỉ sử dụng kết quả xác định NĐTCKCN của SSI cho các giao dịch tại SSI hoặc các dịch vụ do SSI cung cấp.

Chứng từ hợp lệ:

STT
Đối tượng NĐTCKCN
(Điều 11, Luật CK 2019)
Tài liệu xác định NĐTCKCN
1

Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

a) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

2

Đối với Trái phiếu phát hành riêng lẻ:

Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại

a) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Xác nhận của (các) CTCK nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (xác nhận giá trị danh mục chứng khoán bình quân hoặc văn bản xác nhận có giá trị tương đương)
3 Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả
a) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
b) Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Bước 2
Nộp phí dịch vụ
  • Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại SSI: Điền & ký giấy yêu cầu chuyển khoản
  • Khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán tại SSI: Nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng của SSI quy định.
Bước 3
Nhận kết quả và thực hiện giao dịch liên quan

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471