S-BOND

Bước 1: Truy cập màn hình "Menu" > Chọn nhóm chức năng "S-products"
Bước 2: Chọn "S-BOND"
Bước 3: Tại màn hình trái phiếu S-BOND, khách hàng tham khảo thông tin về tất cả các mã trái phiếu đang được giao dịch
 
Bước 1: Sau khi lựa chọn được mã trái phiếu cần giao dịch, khách hàng chọn Bán/Mua
Bước 2: Khách hàng điền khối lượng muốn giao dịch
Bước 3: Xác nhận lại thông tin đặt lệnh, tích chọn "Tôi đồng ý với các nội dung trong Văn bản xác nhận trước khi mua trái phiếu" sau đó nhấn "Xác nhận"

S-SAVINGS

Bước 1: Truy cập màn hình "Menu" > Chọn nhóm chức năng "S-products"
Bước 2: Chọn "S-SAVINGS"
Bước 3: Tại màn hình S-SAVINGS, khách hàng tham khảo các gói sản phẩm S-SAVINGS phù hợp với nhu cầu với các biểu lãi suất tương ứng hiện có
Bước 4: Sau khi lựa chọn được gói sản phẩm phù hợp, khách hàng ấn vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết > Ấn "Đăng ký" để yêu cầu đăng ký hợp đồng
Bước 5: Điền các thông tin trên hợp đồng S-SAVINGS, sau đó xác nhận lại thông tin nhấn "Xác nhận"

Danh sách đề nghị cho vay

Bước 1: Tại màn hình S-SAVINGS, khách hàng chọn “Danh sách đề nghị cho vay”

Bước 2: Nhấn vào đề nghị cho vay để xem thông tin chi tiết

Lịch sử giao dịch

Bước 1: Tại màn hình S-Savings, khách hàng chọn “Lịch sử tất toán”

Bước 2: Chọn trên danh sách để xem thông tin chi tiết

S-NOTES

Bước 1: Truy cập màn hình "Menu" > Chọn nhóm chức năng "S-products"
Bước 2: Chọn "S-NOTES"
Bước 3: Tại màn hình S-NOTES, khách hàng tham khảo các gói sản phẩm S-NOTES phù hợp với nhu cầu với các biểu lãi suất tương ứng hiện có
Bước 4: Sau khi lựa chọn được gói sản phẩm phù hợp, khách hàng ấn vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết > Ấn "Đăng ký" để yêu cầu đăng ký hợp đồng
Bước 5: Điền các thông tin trên hợp đồng S-SAVINGS, sau đó xác nhận lại thông tin nhấn "Xác nhận"
 

Danh sách hợp đồng

Bước 1: Tại màn hình S-Notes, khách hàng chọn “Danh sách đề nghị cho vay tiền”

Bước 2: Nhấn vào đề nghị cho vay để xem thông tin chi tiết

Lịch sử giao dịch

Bước 1: Tại màn hình S-NOTES, khách hàng chọn “Lịch sử tất toán”

Bước 2: Chọn trên danh sách để xem thông tin chi tiết

S-ON

Bước 1: Truy cập màn hình "Menu" > Chọn nhóm chức năng "S-products"
Bước 2: Chọn "S-ON"
Bước 3: Tại màn hình S-ON, khách hàng tham khảo các gói sản phẩm S-ON phù hợp với nhu cầu với các biểu lãi suất tương ứng hiện có
Bước 4: Sau khi lựa chọn được gói sản phẩm phù hợp, khách hàng ấn vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết > Ấn "Tiếp tục" để yêu cầu đăng ký hợp đồng
Bước 5: Kiểm tra lại thông tin trên màn hình "Đăng ký dịch vụ cho vay tự động S-ON" > Chọn "Xác nhận" > Nhập mã xác nhận tương ứng với phương thức xác thực tài khoản đang sử dụng để hoàn tất đăng ký
Thay đổi đăng ký dịch vụ:

Bước 1Tại màn hình “Thông tin đăng ký” > Chọn” Thay đổi đăng ký”

Bước 2Đăng  thêm tài khoản hoặc hủy tài khoản đã đăng ký > Chọn xác nhận đã đọc, hiểu   đồng ý với điều kiện của thỏa thuận > Chọn “Tiếp theo”
Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin muốn thay đổi > Chọn “Xác nhận”> Nhập mã xác nhận tương ứng với

phương thức xác thực tài khoản đang sử dụng để hoàn tất
Hủy đăng ký dịch vụ:

Bước 1Tại màn hình “Thông tin đăng ký” > Chọn” Hủy dịch vụ” để hủy biểu lãi đã đăng ký.

Bước 2Tại màn hình “Hủy đăng ký dịch vụ” > Chọn “Xác nhận”

Bước 3: Nhập OTP tương ứng với phương thức xác thực tài khoản đang sử dụng để hoàn tất thủ tục

Bước 1: Tại màn hình S-ON chọn mục “Lịch sử thanh toán” để tra cứu lịch sử  trạng thái thanh toán của hợp đồng

Bước 2: Lựa chọn Số tài khoản, khoảng thời gian, và loại thanh toán cần tra cứu để tìm kiếm thông tin cụ thể

Bước 3: Chọn hợp đồng cần xem để hiển thị thông tin chi tiết

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471