FAQs

Chứng quyền có đảm bảo FAQ

Theo lý thuyết, Giá của một chứng quyền khi chưa đáo hạn bao gồm hai phần: Giá trị nội tại và Giá trị thời gian. Trong đó:
  • Giá trị nội tại: Là khoản chênh lệch giữa giá của chứng khoán cơ sở và giá thực hiện của chứng quyền. Trong thời gian lưu hành, chứng quyền luôn tồn tại một trong ba trạng thái sau.
Trạng thái Chứng quyền mua Chứng quyền bán
Có lãi - ITM Giá CKCS > Giá thực hiện Giá CKCS < Giá thực hiện
Lỗ - OTM Giá CKCS < Giá thực hiện Giá CKCS > Giá thực hiện
Hòa vốn - ATM Giá CKCS = Giá thực hiện Giá CKCS = Giá thực hiện
  • Giá trị thời gian: Là chênh lệch giữa giá của chứng quyền trên thị trường và giá trị nội tại của chứng quyền đó. Giá trị thời gian của chứng quyền sẽ giảm theo thời gian và bằng 0 vào ngày đáo hạn.
Có hai cách để mua chứng quyền do SSI phát hành:
  • Cách 1: Mua IPO Chứng quyền vào thời điểm SSI chào bán ra thị trường sơ cấp sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
  • Cách 2: Sau đợt chào bán IPO, Chứng quyền sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán và nhà đầu tư có thể giao dịch trên thị trường thứ cấp như giao dịch cổ phiếu thông thường.
Chỉ các công ty chứng khoán đáp ứng các điều kiện về hiệu quả kinh doanh, quy mô vốn chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP mới được phép phát hành chứng quyền có bảo đảm.
Ngoài ra, Tổ chức phát hành chỉ được chào bán chứng quyền trong hạn mức chào bán được quy định tại Quy chế của Ủy ban chứng khoán.
Quý khách sở hữu Chứng quyền sẽ không có bất cứ quyền nào đối với công ty như một cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty đó.
Giá của Chứng quyền trên thị trường sẽ không bị điều chỉnh khi chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu...).
Tuy nhiên, giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi của Chứng quyền sẽ được điều chỉnh như sau:
  • Giá thực hiện quyền mới = Giá thực hiện quyền cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của chứng khoán cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền / giá tham chiếu chưa điều chỉnh của chứng khoán cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền)
  • Tỷ lệ chuyển đổi mới = Tỷ lệ chuyển đổi cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của chứng khoán cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền / giá tham chiếu chưa điều chỉnh của chứng khoán cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền).
Có 2 cách để Khách hàng thực hiện giao dịch mua IPO Chứng Quyền do SSI phát hành.
  • Cách 1: Mở tài khoản chứng khoán tại SSI, và thực hiện giao dịch mua IPO Chứng quyền do SSI phát hành qua SSI iBoard Web
  • Cách 2: Khách hàng có thể đăng ký thông tin mua IPO Chứng Quyền, chuyển khoản cho SSI theo danh sách ngân hàng SSI công bố và nộp hồ sơ về PGD/CN SSI gần nhất trong thời gian IPO theo công bố thông tin của SSI. Chi tiết hồ sơ, thủ tục đăng ký, Khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.
thông tin khách hàng*
Họ và tên
Số điện thoại*
Email*
Thông tin cần hỗ trợ*
Thông tin*
Nội dung*

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471