HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN

Quý khách có thể lựa chọn cách nộp tiền tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm, bao gồm:
 • Nộp tiền qua hình thức liên kết ngân hàng ngay trên hệ thống iBoard
 • Nộp tiền nhanh qua các ngân hàng có kết nối với SSI
 • Nộp tiền nhanh qua tài khoản định danh BIDV với mã định danh 9616 và SSI
 • Nộp tiền bằng mã QR
 
 

LIÊN KẾT TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VỚI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BIDV

Yêu cầu liên kết tài khoản

Bước 1: Đăng nhập hệ thống iBoard tại địa chỉ: https://iboard.ssi.com.vn

Bước 2: Tại thanh Giao dịch tiền chọn “Nộp tiền vào tài khoản” và chọn biểu tượng ngân hàng muốn liên kết (ví dụ BIDV)

Bước 3: Đọc và chọn đồng ý với “Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật giữa SSI và Ngân hàng”
Bước 4: Chọn “Tiếp theo” để gửi yêu cầu thực hiện liên kết hoặc “Quay lại” để hủy yêu cầu liên kết
Bước 5: Hoàn tất xác nhận liên kết trên hệ thống Internet Banking của Ngân hàng bằng cách nhấn “Xác nhận” để hệ thống chuyển sang kênh Internet Banking.
Xác thực tài khoản
Bước 1: Nhập các thông tin tài khoản trên hệ thống Internet Banking của ngân hàng và bấm xác nhận:
 • Họ và tên: Hệ thống tự động nhận diện tên khách hàng

 • Số điện thoại SmartBanking: Là số điện thoại đã đăng kí sử dụng Smart banking

 • Mật khẩu SmartBanking: Nhập mật khẩu đăng nhập ứng dụng Smart banking

 • Mã Captcha: Nhập mã captcha theo hình ảnh và tích chọn đồng ý với điều kiện, dịch vụ thanh toán của BIDV

Bước 2: Nhập mật khẩu OTP được gửi về số điện thoại của khách hàng và chọn "Kết nối" để hoàn tất quá trình liên kết tài khoản hoặc chọn "Hủy bỏ" để quay lại. Mật khẩu OTP sẽ có hiệu lực trong 2 phút từ khi được gửi về cho khách hàng

Bước 3: Theo dõi kết quả liên kết tài khoản

 • Tại màn hình liên kết của BIDV, sau khi khách hàng thực hiện kết nối tài khoản, hệ thống internet banking của ngân hàng BIDV sẽ trả thông báo kết quả liên kết. Đồng thời quay trở lại giao diện liên kết tài khoản ban đầu của khách hàng tại iBoard Web

 • Tài khoản liên kết thành công khi nội dung “Thông tin tài khoản ngân hàng liên kết” hiển thị ngân hàng nộp tiền và cho phép Nộp tiền hoặc Hủy liên kết nếu muốn

NỘP TIỀN TỪ TÀI KHOẢN LIÊN KẾT VỚI NGÂN HÀNG BIDV

Khai báo thông tin nộp tiền

Bước 1: Chọn nội dung “ Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán”

Bước 2: Tại ô “Nộp tiền vào TKCK” khách hàng chọn sô tài khoản nộp tiền vào, điền số tiền cần nộp.

Bước 3: Ấn “Tiếp theo” để thực hiện thao tác xác minh giao dịch hoặc chọn “Quay lại” để quay lại.

Xác thực giao dịch nộp tiền

Bước 1: Nhập mã OTP được gửi đến theo phương thức xác thực đã đăng ký

Bước 2: Ấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch

THEO DÕI TRẠNG THÁI GIAO DỊCH NỘP TIỀN

Bước 1: Sau khi thực hiện xác thực giao dịch thành công, hệ thống hiển thị thông tin nộp tiền và trạng thái của giao dịch nộp tiền

Bước 2: Ấn Về trang nộp tiền để hoàn tất giao dịch hoặc Tạo giao dịch mới để chuyển lại màn hình nộp tiền mới. 

THEO DÕI LỊCH SỬ NỘP TIỀN

Bước 1: Để truy vấn lịch sử nộp tiền, khách hàng chọn thanh “Lịch sử nộp tiền”, chọn số tài khoản, thời gian cần truy vấn lịch sử.

Bước 2: Ấn Tìm kiếm để theo dõi thông tin lịch sử nộp tiền

 
TRUY CẬP MÀN HÌNH NỘP TIỀN BẰNG QR CODE TRÊN IBOARD WEB
Bước 1: Truy cập menu “Giao dịch tiền” chọn “Nộp tiền vào tài khoản” 
Bước 2: Tại nội dung “Nộp tiền qua tài khoản định danh của SSI”, chọn mục “Nộp tiền bằng QR code
 
 
TẠO QR CODE TRÊN IBOARD WEB
Bước 1: Kiểm tra thông tin

Kiểm tra thông tin chủ tài khoản, tài khoản thụ hưởng được hệ thống hiển thị mặc định

Bước 2: Bổ sung thông tin
 • Tại mục “Tài khoản chứng khoán”, lựa chọn số tài khoản muốn nộp tiền ở trong danh sách.
 • Tại ô “Số tiền”:
  • KH nhập số tiền muốn nộp: hệ thống sẽ sinh QR code có gắn sẵn số tiền, KH có thể sửa số tiền khi quét QR code trên ứng dụng ngân hàng
  • KH để trống thông tin số tiền: hệ thống sẽ sinh mã QR code không gắn sẵn số tiền, KH có thể nhập số tiền khi quét QR code trên ứng dụng ngân hàng
  • Nội dung”, nhập nội dung nộp tiền tùy chọn
Bước 3: Tạo mã QR Code
 • Chọn “Tạo QR” để hệ thống sinh QR code cá nhân ứng với thông tin khách hàng đã nhập ở trên
 • Chọn “Tải về” để lưu QR code về máy và sử dụng hoặc có thể quét trực tiếp QR code trên giao diện màn hình
 
 
CÁCH SỬ DỤNG QR CODE NỘP TIỀN
Quét QR Code
 • Sau khi tạo xong QR code trên giao diện iBoard Web của SSI, khách hàng đăng nhập và sử dụng tính năng “Quét mã QR” trên ứng dụng của các ngân hàng
 • Thực hiện thao tác quét mã để nộp tiền với các thông tin đã được điền sẵn
Tải QR Code
 • Sau khi tải QR code đã tạo trên giao diện iBoard Web về máy, khách hàng đăng nhập và sử dụng tính năng “Quét mã QR” trên ứng dụng của các ngân hàng
 • Thực hiện chọn ảnh từ thư viện ảnh của ngân hàng để nộp tiền với các thông tin đã được điền sẵn trên QR code đã tạo

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

Bước 1: Tạo yêu cầu chuyển tiền ra ngân hàng
 • Chọn Menu Giao dịch tiền
 • Chọn Chuyển tiền ra ngân hàng
 • Điền nội dung các thông tin theo form mẫu
 • Nhấn Tiếp theo để Xác thực thông tin chuyển tiền
 

 

Bước 2: Xác nhận yêu cầu chuyển tiền ra ngân hàng

 • Nhâp mã OTP theo phương thức xác thực khách hang đã đăng ký
 • Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác
 
 
Bước 3: Theo dõi kết quả giao dịch chuyển tiền ra ngân hàng
 

 

Bước 1: Tạo yêu cầu chuyển tiền nội bộ
 • Chọn Menu Giao dịch tiền
 • Chọn Chuyển tiền nội bộ
 • Điền nội dung các thông tin theo form mẫu
 • Nhấn Tiếp theo để Xác thực thông tin chuyển tiền
 
 
Bước 2: Xác nhận yêu cầu chuyển tiền nội bộ
 • Nhập mã OTP
 • Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác
 

 

Bước 3: Theo dõi kết quả giao dịch chuyển tiền nội bộ

 

 

Bước 1: Tạo yêu cầu nộp/rút ký quỹ phái sinh
 • Chọn Menu Giao dịch tiền
 • Chọn Nộp rút kỹ quỹ phái sinh
 • Nhập số tiền
 • Nhấn Tiếp theo
.
Bước 2: Xác nhận yêu cầu nộp/rút ký quỹ phái sinh
 
 
Bước 3: Theo dõi kết quả giao dịch nộp/rút ký quỹ phái sinh
 

HƯỚNG DẪN THAO TÁC RÚT TIỀN BÁN CHỜ VỀ TK KÝ QUỸ

Bước 1: Đăng nhập iBoard Web, chọn mục Giao dịch tiền >> Rút tiền bán chờ về TK ký quỹ

Bước 2: Nhập thông tin Số tiền muốn rút hoặc nhấn chọn Rút toàn bộ >> nhấn chọn Tiếp theo

Bước 3: Nhập mã xác nhận của phương thức xác thực hiện tại để hoàn tất yêu cầu

LỊCH SỬ RÚT TIỀN BÁN CHỜ VỀ TK KÝ QUỸ

Bước 1: Đăng nhập iBoard Web, chọn mục Giao dịch tiền >> Lịch sử rút tiền bán chờ về TK ký quỹ

Bước 2: Tra cứu lịch sử thông tin Rút tiền bán chờ về theo bộ lọc thời gian, trạng thái

Bước 1: Truy cập menu Giao dịch tiền > chọn tab Lịch sử giao dịch
Bước 2: Chọn tài khoản cần tra cứu lịch sử giao dịch
Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần tra cứu lịch sử giao dịch
Bước 4: Nhấn “Xem” để xem chi tiết nội dung giao dịch
 

HƯỚNG DẪN ỨNG TIỀN

Bước 1: Tạo yêu cầu ứng trước tiền bán
 • Chọn Menu Giao dịch tiền
 • Chọn Ứng trước tiền bán
 • Điền số tiền muốn ứng hoặc tick chọn Ứng toàn bộ
 • Nhấn Tiếp theo để Xác thực thông tin chuyển tiền
 
Bước 2: Xác nhận yêu cầu ứng trước tiền bán
 • Nhập mã OTP
 • Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác
 

Bước 3: Theo dõi kết quả giao dịch ứng trước tiền bán

 

 

Bước 1: Chọn mục “Lịch sử giao dịch” để tra cứu thông tin ứng trước tiền bán
Bước 2: Lựa chọn tiểu khoản cần tra cứu giao dịch ứng trước tiền bán đã thực hiện
Bước 3: Lựa chọn  khoảng thời gian tra cứu

Lưu ý: Tính năng tra cứu hỗ trợ tra cứu dữ liệu trong vòng 6 tháng gần nhất. Khoảng thời gian tra cứu mỗi lần không quá 1 tháng

 

 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471