Giao dịch CCQ mở - ETF

DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Khách hàng giao dịch các chứng chỉ quỹ mở/ETF mà SSI làm đại lý phân phối theo danh sách dưới đây:
Loại Chứng chỉ Quỹ Tên Chứng chỉ Quỹ Mã Chứng chỉ Quỹ
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
Quỹ mở Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI SSI-SCA
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI SSI-BF
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam  VLGF
Quỹ hoán đổi (ETF) QUỸ ETF SSIAM VNX50  ETF SSIAM VNX50
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  ETF SSIAM VNFIN LEAD
QUỸ ETF SSIAM VN30 ETF SSIAM VN30 
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Quỹ mở Quỹ Đầu tư Năng động  ENF
Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF)
Quỹ mở Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Hàng Đầu VCBF VCBF-BCF
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF  VCBF-TBF
  Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF  VCBF - FIF
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF  VCBF - MGF
Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Vietnam
Quỹ mở Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC  VFMVF1
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp hàng đầu DC  VFMVF4
Quỹ hoán đổi ( ETF) Quỹ ETF VFMVN DIAMOND  ETF VFMVN DIAMOND
Quỹ ETF VFMVN30   ETF VFMVN30
Công ty TNHH quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Quỹ mở Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset ( Việt Nam)  MAGEF 

BIỂU PHÍ

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471