Xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

banner
SSI cung cấp dịch vụ xác định Nhà đầu tư Chứng khoán Chuyên nghiệp (NĐTCKCN) cho khách hàng có nhu cầu, giúp khách hàng có nhiều ưu thế trong việc quyết định đầu tư, gia tăng lợi nhuận.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NĐTCKCN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

banner
  • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác định của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  • Cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

ĐỐI TƯỢNG KHCN SSI THỰC HIỆN XÁC NHẬN NĐTCKCN

Card icon
Khách hàng mua chứng khoán phát hành riêng lẻ trên thị trường giao dịch tập trung nếu khách hàng đó thực hiện giao dịch trên tài khoản chứng khoán mở tại SSI
Card icon
Khách hàng mua chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung nếu SSI là tổ chức đăng ký, lưu ký.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471