Quản lý tài khoản

ĐĂNG NHẬP

 
Bước 1: Vào iBoard Web tại đường link: https://iboard.ssi.com.vn/ và nhấn vào nút Đăng nhập bên góc phải màn hình  
 
Bước 2: Nhập thông tin số tài khoản và mật khẩu đăng nhập tại cửa sổ đăng nhập hiển thị trên màn hình

Menu tính năng trên iBoard Web được thiết kế và sắp xếp nhắm tối ưu trải nghiệm khách hàng:

 • Phân nhóm các chức năng theo nhu cầu giao dịch để khách hàng dễ dàng tìm kiếm
 • Diễn giải ngắn gọn ý nghĩa của từng màn hình chức năng

QUẢN LÝ TRUY CẬP

Bước 1: Nhấn vào nút “Quên mật khẩu” tại màn hình Đăng nhập hệ thống

Bước 2: Nhập các thông tin xác thực tài khoản theo yêu cầu trên màn hình bao gồm:

- Mã khách hàng

- Số Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân...đã đăng ký với SSI)

- Số điện thoại và Email đã đăng ký với SSI

Bước 3: Thiết lập lại mật khẩu mới theo nhu cầu khách hàng và nhập mã xác nhận của Phương thức xác thực hiện tại để hoàn tất yêu cầu

*Trường hợp Quý khách đang sử dụng Phương thức xác thực PIN và quên mã PIN, Quý khách vui lòng gọi tổng đài SSI Contact Center 1900545471 (nhánh 9) bằng số điện thoại đã đăng ký hoặc gửi Email tới [email protected] bằng Email đã đăng ký để được hỗ trợ.

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích“ > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Tiện ích khác > Chọn “Thay đổi mật khẩu”

 

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, nhập thông tin Mật khẩu cũ và Mật khẩu mới, chọn kênh nhận mã xác thực qua Số điện thoại/Email

 

Bước 4: Nhập mã xác thực qua Số điện thoại/Email và nhấn Xác nhận để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích“ > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “Thay đổi CCPIN ”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ và tên, mã Khách hàng, số điện thoại đăng ký mã CCPIN

Bước 4: Điền các thông tin Mã CCPIN cũ, Mã CCPIN mới, Nhập lại mã CCPIN mới > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã OTP tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất Thay đổi mã CCPIN.

 

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI SSI CONTACT CENTER 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích “ > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “Thay đổi số điện thoại SSI Contact Center”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, Số điện thoại đăng ký CCPIN

Bước 4: Nhập số điện thoại mới và mã CCPIN > > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã OTP tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất Thay đổi số điện thoại gọi lên tổng đài

 

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích“ > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “Lấy lại CCPIN”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, phương thức xác thực hiện tại

Bước 4: Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện các bước tiếp theo để lấy lại CCPIN

 

 

HƯỚNG DẪN HỦY ĐĂNG KÝ CCPIN

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Tại mục "Tài khoản mặc định", chọn “Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích“ > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “ Hủy đăng ký CCPIN”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, số điện thoại đăng ký CCPIN

Bước 4: Nhập số mã CCPIN > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã OTP tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất Hủy mã CCPIN

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

SSI hiện cung cấp 3 phương thức xác thực (PTXT) giao dịch cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu về xác thực 2 yếu tố, gồm: Smart OTP, SMS OTP và Chứng thư số

 • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP tích hợp trên ứng dụng SSI iBoard App
 • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI.
 • Chứng thư số: Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SANG SMART OTP TRÊN TRANG QUẢN LÝ THÔNG TIN TẬP TRUNG

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích “ > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý xác thực 2 yếu tố > Nhấn “Đăng ký/Thay đổi PTXT 2 yếu tố”

 

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung > Chọn” Đăng ký 2FA” > Chọn Phương thức xác thực 2FA là Smart OTP

Bước 4: Lựạ chọn phương phương thức nhận mã kích hoạt về Số điện thoại/Email mà khách hàng đã đăng ký

Bước 5: Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật > Chọn “Đăng ký”

( Mã kích hoạt đã được gửi về số điện thoại /Email đã đăng ký )

Bước 6: Vào ứng dụng SSI iBoard > Lấy mã Smart OTP > Nhập kích hoạt được gửi về số điện thoại /Email để thực hiện đăng ký Smart OTP

Bước 7: Nhập mã kích hoạt Smart OTP được gửi qua SMS/Email > Hoàn tất đăng ký

 

SỬ DỤNG SMART OTP ĐỂ GIAO DỊCH VÀ ĐẶT LỆNH TRÊN IBOARD WEB

 1. Sử dụng ứng dụng iBoard như thiết bị cung cấp mã Smart OTP
 2. Tại iBoard Web, trên màn hình Đặt lệnh / giao dịch> Nhập mã Smart OTP vào ô “Mã Smart OTP” trong màn hình Đặt lệnh/Xác thực giao dịch trên iBoard Web để hoàn tất giao dịch

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SMS OTP

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích" > Chọn “Đăng ký dịch vụ”

 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý xác thực 2 yếu tố > Nhấn “Đăng ký/Thay đổi PTXT 2 yếu tố”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung > Chọn ”Đăng ký 2FA” > Chọn Phương thức xác thực 2FA là SMS OTP

(Mã kích hoạt gửi về Số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký )

Bước 4: Nhập mã PIN > Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật > Chọn “Đăng ký”

Bước 5: Nhập mã kích hoạt được được gửi về số điện thoại vào ô” Mã kích hoạt” > Nhấn “ Kích hoạt” để hoàn tất đăng ký

 

SỬ DỤNG SMS OTP ĐỂ GIAO DỊCH VÀ ĐẶT LỆNH TRÊN IBOARD WEB

Bước 1: Tại iBoard Web, trên màn hình Đặt lệnh / giao dịch >> Hệ thống hiển thị ô nhập “Mã SMS OTP”

 

Bước 2: Kiểm tra tin nhắn SMS trên điện thoại để nhận mã OTP, nhập vào ô “Mã SMS OTP” trên iBoard web để hoàn tất giao dịch

 
 
 
 
 

QUẢN LÝ TÙY CHỈNH GIAO DIỆN

TRUY CẬP MÀN HÌNH

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống iBoard Web theo đường link https://iboard.ssi.com.vn/

Bước 2: Chọn mục “Giao diện của tôi” để tạo mới và thiết lập giao diện theo nhu cầu cá nhân.

THÊM MỚI GIAO DIỆN

Chọn biểu tượng “+” bên cạnh tab để thêm mới bảng hoặc lựa chọn những mẫu được gợi ý sẵn có dành cho giao diện cá nhân.

ĐỔI TÊN GIAO DIỆN

Chọn biểu tượng “Đổi tên” để thực hiện thao tác đổi tên giao diện cá nhân. Khách hàng có thể tạo, thêm mới layout cá  nhân, sửa tên cũ và tạo một bản sao layout hiện tại.

 

THÊM MỚI TÍNH NĂNG

Nhấn vào biểu tượng “Danh sách widget” để chọn thêm tiện ích theo nhu cầu cá nhân. Danh sách tiện ích được chia thành các nhóm nhỏ bao gồm: Bảng giá, Giao dịch, Tài sản, Top cổ phiếu, Toàn cảnh thị trường, Phân tích cơ bản. Khách hàng có thể bỏ bớt những mục đã chọn bằng cách nhấn nút “x” ở góc danh mục. 

LIÊN KẾT TÍNH NĂNG

Liên kết thông tin hiển thị trên các tính năng khác nhau bằng cách trỏ chuột vào biểu tượng liên kết tại góc trái mỗi tiện ích >> Đánh dấu màu giống nhau với các tiện ích cần liên kết thông tin

QUẢN LÝ THÔNG BÁO

 • Tính năng “Thông báo” cung cấp Thông báo về lệnh đặt (Lệnh khớp, Lệnh không thành công”, Thông báo tin tức từ SSI gửi đến và Thông báo thay đổi số dư tiền chứng khoán, giúp khách hàng cập nhật các thông tin tài khoản một cách nhanh nhất
 • Để kích hoạt tính năng “Thông báo” trên iBoard Web khách hàng bật thông báo trình duyệt web và Kích hoạt tính năng "Thông báo" của iBoard Web

Lưu ý :

 • Đảm bảo bật tính năng thông báo đồng thời của trình duyệt website và iBoard Web để nhận được thông báo.
 • iBoard web SSI đang cài đặt mặc định kích hoạt tất cả các loại thông báo hiện có.
 

Bước 1: Khách hàng chưa cài đặt nhận thông báo trên trình duyệt → Sau khi đăng nhập iBoard Web, hệ thống hiển thị màn hình tính năng thông báo của trình duyệt → nhấn “Cho phép” để kích hoạt

Bước 2: Sau khi cho phép nhận thông báo từ iBoard Web, khách hàng có thể kiểm tra và thay đồi cài đặt bật/tắt thông báo bằng cách nhấn vào biểu tượng hình khóa  trên trình duyệt

Bước 1: Khách hàng chưa cài đặt nhận thông báo trên trình duyệt → Sau khi đăng nhập iBoard Web, nhấn vào biểu tượng thông báo trên trình duyệt nhấn “Cho phép” để kích hoạt để kích hoạt tính năng

 

 

Bước 2: Khách hàng đã tắt nhận thông báo trên trình duyệt và muốn bật lại chế độ nhận thực hiện theo các bước sau:

 • Nhấn vào biểu tượng 3 sọc ngang tại góc bên phải màn hình → chọn “Cài đặt”
 • Nhấn vào mục “Riêng tư & bảo mật” và chọn mục “Thông báo” → chọn ”Cài đặt”
 • Chọn “Cho phép” cho trang iBoard Web và nhấn “Lưu thay đổi” để cài đặt có hiệu lực

Bước 1: Kiểm tra và thay đổi cài đặt nhận thông báo trên iBoard bằng cách nhấn vào biểu tượng cái chuông sau đó chọn “Cài đặt” để xem chi tiết.

Bước 2: Nhấn bật/tắt cho phép thông báo của từng loại tin:

 • Lệnh: Hiển thị các thông báo về trạng thái khớp lệnh mua/bán và lệnh không thành công trên cơ sở và phái sinh
 • Số dư: Hiển thị các thông báo về số dư tiền, chứng khoán trên tài khoản
 • Tài khoản: Hiển thị các thông báo về tài khoản chứng khoán của quý khách hàng
 • Khuyến nghị: Hiển thị các thông tin thị trường, thông tin khuyến nghị của SSI gửi tới quý khách hàng
 • Thông báo: Hiển thị các thông tin chung của SSI gửi tới quý khách hàng
 

Bước 1: Bấm chọn biểu tượng chuông > Chọn “Cảnh báo” để truy cập màn hình quản lý cảnh báo

Bước 2: Bấm “Tạo cảnh báo” để cài đặt cảnh báo mới

Bước 3: Nhập các thông tin Mã CK, Điều kiện, Thời gian hết hạn,

Bước 4: Nội dung cảnh báo theo nhu cầu nhận cảnh báo

Bước 5: Bấm “Lưu” để lưu thông tin cảnh báo đã tạo

Lưu ý

Khách hàng có thể lựa chọn tạm dừng, thay đổi điều kiện hoặc xóa cảnh báo đối với các cảnh báo đang chạy

Theo dõi các cảnh báo đã được kích hoạt ở mục “Lịch sử cảnh báo”

Chọn “Đổi hình thức nhận thông báo” để chuyển đổi giữa hai hình thức nhận thông báo: Thông báo đẩy và thông báo trình duyệt

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

TRUY CẬP MÀN HÌNH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Bước 1: Truy cập SSI iBoard web theo đường link https://iboard.ssi.com.vn/

Bước 2: Chọn mục Tài khoản mặc định

Bước 3: Chọn thông tin tài khoản và đăng ký dịch vụ

 

Bước 4: Quản lý thông tin tài khoản là chức năng tổng hợp giúp Khách hàng quản lý các thông tin liên quan tới tài khoản bao gồm:

- Quản lý thông tin Khách hàng

- Quản lý thông tin tài khoản

- Quản lý danh sách dịch vụ

Khách hàng lựa chọn dịch vụ muốn thực hiện, hệ thống sẽ điều hướng sang trang Quản lý thông tin tập trung của SSI để khách hàng hàng thao tác thực hiện yêu cầu tương ứng.

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÙNG TÊN CHỦ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

 
Khách hàng tại SSI có thể đăng ký trước tối đa 3 tài khoản ngân hàng cùng tên để thực hiện giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện trên các kênh trực tuyến. 
 
 
Bước 2: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản → Danh sách dịch vụ → Các tài khoản đã đăng ký chuyển tiền → Thêm tài khoản thụ hưởng
 

Lưu ý: Khách hàng đăng ký được tối đa 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng. Với những khách hàng đã đăng ký 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng, chức năng thêm tài khoản thụ hưởng sẽ được ẩn.

 

Bước 3: Điền thông tin số Tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh → chọn “ Tiếp tục”

 

Lưu ý: Quý khách chỉ nhập thông tin tài khoản chính chủ

 

Bước 4: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại → chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký tài khoản ngân hàng thụ hưởng

 

TRA CỨU TRẠNG THÁI THỰC HIỆN

Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng cùng tên, khách hàng có thể theo dõi trạng thái yêu cầu trong màn hình Lịch sử thay đổi.

Lưu ý: Các yêu cầu thực hiện sau 15h30 sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

 


 

TRA CỨU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Thông tin khách hàng

Bước 2: Tra cứu các Thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm Thông tin định danh, Thông tin liên hệ, Thông tin người nhận ủy quyền (nếu có) và Người đại diện pháp luật (với TK tổ chức)

Ngoài ra KH có thể thực hiện thay đổi các thông tin sau tại mục này:

          - Thay đổi ngày cấp CMND/CCCD

          - Thay đổi địa chỉ liên hệ

Lưu ý: Với các Khách hàng có CMND/CCCD hết hạn sẽ không thay đổi được thông tin địa chỉ liên hệ. Để thay đổi địa chỉ Khách hàng cần cập nhật thông tin CMND/CCCD trước

 

THAY ĐỔI NGÀY CẤP CMND/CCCD

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Thông tin khách hàng > Định danh > chọn biểu tượng “Thay đổi”

Bước 2: Nhập thông tin ngày cấp mới (ngày cấp mới phải > ngày cấp hiện tại).  Tải ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân mới

Bước 3: Nhập mã xác thực của phương thức xác thực hiện tại, chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu

Lưu ý:  Khách hàng sử dụng PTXT 2 yếu tố để Thay đổi ngày cấp CMND/CCCD

 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Thông tin khach hàng > Liên hệ > chọn biểu tượng “Thay đổi”

Bước 2: Vùng thông tin để nhập địa chỉ mới sẽ hiển thị > Nhập thông tin địa chỉ mới

Bước 3: Nhập mã xác thực của phương thức xác thực hiện tại, chọn “Xác nhận” để hoàn tất yêu cầu

Lưu ý:

Khách hàng sử dụng PTXT 2 yếu tố để Thay đổi thông tin địa chỉ

Thông tin địa chỉ (bao gồm Tỉnh/Thành phố, Quyện/Huyện, Phường/Xã) không được vượt quá 140 ký tự

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Tài khoản

Bước 2: Tra cứu các Tài khoản giao dịch chứng khoán khách hàng đã đăng ký tại SSI

 

TRUY CẬP DANH SÁCH DỊCH VỤ BỔ TRỢ

1. Dịch vụ nhận tin nhắn

Bước 1: Đăng ký dịch vụ: Trên thanh Menu chọn mục Thông tin tài khoản >> Danh sách dịch vụ >> Dịch vụ bổ trợ >> Dịch vụ nhận tin nhắn

Bước 2: Kiểm tra thông tin dịch vụ nhận tin nhắn đang đăng ký của tài khoản >> Chọn “Thay đổi”.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong 2 hình thức nhận tin nhắn tùy theo nhu cầu:

- Nhận tin nhắn qua Zalo: Nhận thông báo từ SSI ngay trên ứng dụng Zalo. Một số thông báo mặc định nhận qua SMS vẫn được hỗ trợ khi đăng ký dịch vụ, bao gồm: cổ tức tiền, cổ phiếu thưởng, quyền mua, tham dự ĐHCĐ,…

- Nhận tin nhắn qua SMS: Nhận thông báo từ SSI qua tin nhắn được gửi đến Số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với SSI

Khách hàng có thể “Hủy dịch vụ” nếu không có nhu cầu tiếp tục đăng ký sử dụng

Bước 3:  Nhập mã xác nhận của phương thức xác thực đang sử dụng, chọn “Xác nhận” để hoàn  tất đăng ký

2. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Danh sách dịch vụ >  Dịch vụ bổ trợ > Ứng trước tiền bán tự động > chọn biểu tượng 

Bước 2: Chọn “Đăng ký” nếu chưa đăng ký dịch vụ hoặc chọn “Hủy đăng ký” nếu muốn hủy dịch vụ > “Tiếp tục”

Bước 3: Nhập mã xác thực của phương thức xác thực hiện tại , chọn “Xác nhận” để hoàn tất

Lưu ý:

 • Dịch vụ áp dụng cho TK GDCK thông thường.
 • Sau khi đăng ký ứng trước tiền bán tự động, sức mua chứng khoán được gia tăng ngay khi lệnh bán được khớp lệnh thành công
 • Khách hàng sử dụng PTXT 2 yếu tố để Đăng ký/Hủy đăng ký dịch vụ
 

 

THAY ĐỔI HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN GDCK CƠ SỞ

Bước 1: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản > Danh sách dịch vụ Hạn mức chuyển tiền GDCK cơ sở > chọn biểu tượng "Thay đổi"

Bước 2: Nhập hạn mức chuyển tiền theo nhu cầu của khách hàng > chọn “Tiếp tục”

Bước 3:  Nhập Mã xác thực của phương thức xác thực hiện tại > chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký hạn mức chuyển tiền

Lưu ý:

 • Hạn mức chuyển tiền áp dụng đối với chuyển tiền tài khoản cơ sở.
 • Khách hàng sử dụng PTXT 2 yếu tố để Thay đổi hạn mức chuyển tiền

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÙNG TÊN

Khách hàng tại SSI có thể đăng ký trước tối đa 3 tài khoản ngân hàng cùng tên để thực hiện giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện trên các kênh trực tuyến. 
 
Bước 1: Truy cập iBoard Web  hoặc trang Quản lý thông tin tài khoản tập trung của SSI theo hướng dẫn chi tiết tại đây
 
Bước 2: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản → Danh sách dịch vụ → Các tài khoản đã đăng ký chuyển tiền → Thêm tài khoản thụ hưởng
 

Lưu ý: Khách hàng đăng ký được tối đa 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng. Với những khách hàng đã đăng ký 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng, chức năng thêm tài khoản thụ hưởng sẽ được ẩn.

Bước 3: Điền thông tin số Tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh → chọn “ Tiếp tục”

Lưu ý: Quý khách chỉ nhập thông tin tài khoản chính chủ

Bước 4: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại > chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký tài khoản ngân hàng thụ hưởng

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
 
Khách hàng tại SSI có thể đăng ký trước tối đa 3 tài khoản ngân hàng cùng tên để thực hiện giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện trên các kênh trực tuyến. 
 
 
Bước 2: Trên thanh Menu chọn tab Thông tin tài khoản → Danh sách dịch vụ → Các tài khoản đã đăng ký chuyển tiền → Thêm tài khoản thụ hưởng
 

Lưu ý: Khách hàng đăng ký được tối đa 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng. Với những khách hàng đã đăng ký 3 tài khoản ngân hàng thụ hưởng, chức năng thêm tài khoản thụ hưởng sẽ được ẩn.

 

Bước 3: Điền thông tin số Tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh → chọn “ Tiếp tục”

 

Lưu ý: Quý khách chỉ nhập thông tin tài khoản chính chủ

 

Bước 4: Nhập mã xác thực của Phương thức xác thực hiện tại → chọn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký tài khoản ngân hàng thụ hưởng

 

TRA CỨU TRẠNG THÁI

Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng cùng tên, khách hàng có thể theo dõi trạng thái yêu cầu trong màn hình Lịch sử thay đổi.

Lưu ý: Các yêu cầu thực hiện sau 15h30 sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

TÀI KHOẢN TRẢI NGHIỆM

“Tài khoản trải nghiệm” là tài khoản dành cho Khách hàng chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI có thể truy cập để trải nghiệm thử các dịch vụ/tiện ích trực tuyến do SSI cung cấp theo từng thời điểm. Theo đó, Khách hàng có thể theo dõi Bảng giá, tìm hiểu thông tin thị trường & doanh nghiệp trong mục “Công cụ phân tích”, tự thiết kế tùy chỉnh các màn hình giao dịch trong mục “Giao diện của tôi” và làm quen với giao diện đặt lệnh, danh mục tài sản cùng các tính năng khác của SSI.
 

1. Hướng dẫn truy cập màn hình đăng ký:

 

Bước 1: Truy cập iBoard theo đường dẫn: https://iboard.ssi.com.vn/  chọn “Đăng nhập”

 

Bước 2: Tại cửa sổ đăng nhập, chọn mục “Đăng ký tài khoản trải nghiệm”

 

 

2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản trải nghiệm

Bước 1: Tại màn hình đăng ký, khách hàng nhập đầy đủ các thông tin:

 • Số điện thoại: Số điện thoại sẽ nhận mã OTP để kích hoạt tài khoản
 • Họ tên: Họ tên đầy đủ của khách hàng
 • Email: địa chỉ email của Quý khách
 • Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu: Thiết lập mật khẩu để đăng nhập tài khoản

Bước 2: Tích chọn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật

Bước 3: Nhấn “Đăng ký”, khách hàng nhập mã OTP xác thực được gửi về số điện thoại đã đăng ký

Sau khi đăng ký thành công Khách hàng Đăng nhập iBoard Web bằng thông tin “Số điện thoại” và “Mật khẩu” đã thiết lập.

Lưu ý: *Thông tin Số điện thoại/Email tài khoản trải nghiệm không được trùng với thông tin tài khoản đã đăng ký tại SSI

 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471