Quản lý tài khoản

ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Khách hàng đăng nhập iBoard Web tại đường link: https://iboard.ssi.com.vn/ và nhấn vào nút Đăng nhập bên góc phải màn hình  
 
Bước 2: Khách hàng nhập thông tin số tài khoản và mật khẩu đăng nhập tại cửa sổ đăng nhập hiển thị trên màn hình

Menu tính năng trên iBoard Web được thiết kế và sắp xếp nhắm tối ưu trải nghiệm khách hàng:

üPhân nhóm lại các chức năng theo nhu cầu giao dịch để khách hàng dễ dàng tìm kiếm

üBổ sung diễn giải ngắn gọn giúp khách hàng nhận biết ý nghĩa của từng màn hình chức năng

 

QUẢN LÝ TRUY CẬP

ĐẶT LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

 

Bước 1: Nhấn vào nútQuên mật khẩutại màn hình Đăng nhập hệ thống

Bước 2: Nhập các thông tin xác thực tài khoản theo yêu cầu trên màn hình

Bước 3: Thiết lập lại mật khẩu mới theo nhu cầu nhập xác nhận của Phương thức xác thực hiện tại để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoảnhoặc ChọnDịch vụ & tiện ích > ChọnĐăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản truy cập > Tiện ích khác > ChọnThay đổi mật khẩu

Bước 3: Trên Trang quản thông tin tập trung, nhập thông tin Mật khẩu Mật khẩu mới, chọn kênh nhận xác thực qua Số điện thoại/Email

Bước 4: Nhập xác thực qua Số điện thoại/Email nhấn Xác nhận để hoàn tất yêu cầu

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CCPIN

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “ Thay đổi CCPIN ”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ và tên, mã Khách hàng, số điện thoại đăng ký mã CCPIN

Bước 4: Điền các thông tin Mã CCPIN cũ, Mã CCPIN mới, Nhập lại mã CCPIN mới > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã OTP tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất Thay đổi mã CCPIN.

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI SSI CONTACT CENTER 

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “Thay đổi số điện thoại SSI Contact Center”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, Số điện thoại đăng ký CCPIN

Bước 4: Nhập số điện thoại mới và mã CCPIN > > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã OTP tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất Thay đổi số điện thoại gọi lên tổng đài

 

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI CCPIN

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “ Lấy lại CCPIN

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, phương thức xác thực hiện tại

Bước 4: Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện các bước tiếp theo để lấy lại CCPIN

 

HƯỚNG DẪN HỦY ĐĂNG KÝ CCPIN

 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý CCPIN > Chọn “ Hủy đăng ký CCPIN

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung, Kiểm tra thông tin Họ tên, Mã khách hàng, số điện thoại đăng ký CCPIN

Bước 4: Nhập số mã CCPIN > Nhấn “Tiếp tục” và thực hiện nhập mã OTP tương ứng với Phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất Hủy mã CCPIN

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SANG SMART OTP TRÊN TRANG QUẢN LÝ THÔNG TIN TẬP TRUNG

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý xác thực 2 yếu tố > Nhấn “ Đăng ký/Thay đổi PTXT 2 yếu tố”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung > Chọn” Đăng ký 2FA” > Chọn Phương thức xác thực 2FA là Smart OTP

Bước 4: Lựạ chọn phương phương thức nhận mã kích hoạt về Số điện thoại/Email mà khách hàng đã đăng ký

Bước 5: Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật > Chọn “Đăng ký”

( Mã kích hoạt đã được gửi về số điện thoại /Email đã đăng ký )

Bước 6: Vào ứng dụng SSI iBoard > Lấy mã Smart OTP > Nhập kích hoạt được gửi về số điện thoại /Email để thực hiện đăng ký Smart OTP

Bước 7: Nhập mã kích hoạt Smart OTP được gửi qua SMS/Email > Hoàn tất đăng ký

 

SỬ DỤNG SMART OTP ĐỂ GIAO DỊCH VÀ ĐẶT LỆNH TRÊN IBOARD WEB

  1. Sử dụng ứng dụng iBoard như thiết bị cung cấp Smart OTP
  2. Tại iBoard Web, trên màn hình Đặt lệnh / giao dịch> Nhập mã Smart OTP vào ô “Mã Smart OTP” trong màn hình Đặt lệnh/Xác thực giao dịch trên iBoard Web để hoàn tất giao dịch

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SMS OTP

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý xác thực 2 yếu tố > Nhấn “ Đăng ký/Thay đổi PTXT 2 yếu tố”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung > Chọn” Đăng ký 2FA” > Chọn Phương thức xác thực 2FA là SMS OTP

( Mã kích hoạt gửi về Số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký )

Bước 4: Nhập mã PIN > Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật > Chọn “Đăng ký

Bước 5: Nhập mã kích hoạt được được gửi về số điện thoại vào ô” Mã kích hoạt” > Nhấn “ Kích hoạt” để hoàn tất đăng ký

 

SỬ DỤNG SMS OTP ĐỂ GIAO DỊCH VÀ ĐẶT LỆNH TRÊN IBOARD WEB

Bước 1: Tại iBoard Web, trên màn hình Đặt lệnh / giao dịch >> Hệ thống hiển thị ô nhập SMS OTP”

Bước 2: Kiểm tra tin nhắn SMS trên điện thoại để nhận OTP, nhập vào ô “ SMS OTPtrên iBoard web để hoàn tất giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ EMAIL OTP
 

Bước 1: Đăng nhập vào TKCK trên iBoard Web > Chọn “ Thông tin tài khoản” hoặc Chọn “Dịch vụ & tiện ích > Chọn “Đăng ký dịch vụ

Bước 2: Tại màn hình Quản lý truy cập > Quản lý xác thực 2 yếu tố > Nhấn “ Đăng ký/Thay đổi PTXT 2 yếu tố”

Bước 3: Trên Trang quản lý thông tin tập trung > Chọn” Đăng ký 2FA” > Chọn Phương thức xác thực 2FA là EMAIL OTP

( Mã kích hoạt gửi về Email mà khách hàng đã đăng ký )

Bước 4: Nhập mã PIN > Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật > Chọn “Đăng ký"

Bước 5: Nhập mã kích hoạt được được gửi về thư điện tử vào ô” Mã kích hoạt” > Nhấn “ Kích hoạt” để hoàn tất đăng ký

 

SỬ DỤNG EMAIL OTP ĐỂ GIAO DỊCH VÀ ĐẶT LỆNH TRÊN IBOARD WEB

Bước 1: Tại iBoard Web, trên màn hình Đặt lệnh / giao dịch >> Hệ thống hiển thị ô nhập Email OTP”

Bước 2: Kiểm tra Email để nhận OTP, nhập vào ô “ Email OTP” trên iBoard Web để hoàn tất giao dịch

 
 
 
 
 

QUẢN LÝ TÙY CHỈNH GIAO DIỆN

QUẢN LÝ THÔNG BÁO

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

 

 

 
 
 
 

GIỚI THIỆU MỞ TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN TRẢI NGHIỆM

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471