Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ

CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ

banner
Khách hàng có thể chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) tại SSI và kiểm tra trạng thái tiền chuyển thông qua các hệ thống Giao dịch trực tuyến tại SSI một cách đơn giản và dễ dàng

LOẠI HÌNH CHUYỂN TIỀN

card stock
Chuyển tiền giữa TKGDCK thông thường và TKGDCK quỹ
card stock
Chuyển tiền giữa TKGDCK cơ sở
và TKGDCK phái sinh 
card stock
Chuyển tiền đến các TKGDCK khác
tại SSI đã đăng ký trước

KÊNH CHUYỂN TIỀN

Card icon
Các kênh giao dịch trực tuyến SSI iBoard Web, SSI iBoard App  
Card icon
Trung tâm Dịch vụ khách hàng SSI Contact Center 1900545471 nhánh 1
Card icon
Chuyển tiền tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của SSI

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471