Chứng khoán phái sinh

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH LÀ GÌ ?

Là 1 hợp đồng được ký kết ở thời điểm hiện tại, dành cho 1 giao dịch sẽ diễn ra trong tương lai đối với 1 tài sản cơ sở ở 1 mức giá được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh khá đa dạng bao gồm chứng khoán (cổ phiếu, trái phiểu, chỉ số,…), hàng hóa (vàng, bạc, kim loai, dầu…), hay thậm chí là cả nông sản.

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán?

BIỂU PHÍ

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ của doanh nghiệp.
Trái chủ có quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của công ty trong khi nhà đầu tư cổ phiếu có quyền sở hữu đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp.
HĐTL chỉ số VN30 được thanh toán bù trừ bằng tiền.
 
Bên mua và bên bán không cần phải giao/ nhận tài sản dưới dạng vật chất. Lãi/lỗ của mỗi bên tham gia HĐTL được xác định căn cứ vào giá HĐTL (là mức giá 2 bên đã thỏa thuận từ trước) và giá tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn hợp đồng.
 
Bên phát sinh lỗ phải chuyển giao tiền cho bên phát sinh lãi. Số tiền chuyển giao bằng giá trị khoản lãi/ lỗ phát sinh.
  • Ngày đáo hạn của HĐTL chỉ số VN30 được quy định là thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn hợp đồng. Trường hợp ngày đáo hạn rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước.
  • Theo quy định, ở cùng một thời điểm sẽ có 04 mã HĐTL chỉ số VN30 có hiệu lực đồng thời với thời gian đáo hạn là ngày thứ Năm tuần thứ ba của tháng hiện tại, tháng kế tiếp và hai tháng cuối 2 quý tiếp theo.
Tại ngày đáo hạn HĐTL chỉ số VN30, nếu nhà đầu tư nắm giữ và không đóng vị thế đến hết phiên đóng cửa, hợp đồng sẽ tự động tất toán lãi/ lỗ và thực hiện bù trừ thanh toán. 

Sản Phẩm Liên Quan

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471