THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN

Tổ chức phát hành Tên chứng khoán Loại chứng khoán
Mệnh giá
(đồng/chứng khoán)
Lãi suất
(áp dụng cho trái phiếu)
Giá chào bán dự kiến
(đồng/chứng khoán)
Khối lượng đăng ký mua tối thiểu Số lượng chứng khoán chào bán Ngày kết thúc việc nộp tiền Ngày dự kiến niêm yết
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm  1.000.000.000 9,5%/năm 1.000.000.000
  1.  Đối với NĐT cá nhân: tối thiểu 20 (hai mươi) Trái Phiếu
  2.  Đối với nhà đầu tư tổ chức: tổi thiểu 50 (năm mươi) Trái phiếu
500 12/01/2021  Dự kiến 04/2022
 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471