Chứng quyền có đảm bảo đang IPO

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO ĐANG IPO

Tài liệu chứng quyền

Mã chứng quyền NY trên sàn

Tên chứng quyền

Tên TCPH chứng khoán cơ sở

Mã CKCS

Loại chứng quyền

Thời hạn (tháng)

Phương thức thanh toán

Giá thực hiện

Giá chào bán của đợt phát hành

Tỉ lệ chuyển đổi

Số lượng chứng quyền đăng ký niêm yết

Ngày kết thúc chào bán

Ngày giờ bắt đầu đăng kí online của đợt phát hành

Ngày đáo hạn

Kiểu chứng quyền

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471