Khuyến cáo

Các bản tóm tắt giao dịch gồm giá cổ phiếu, biểu đồ cổ phiếu và giá quá khứ được cung cấp chỉ cho các mục đích

Khuyến cáo
Các bản tóm tắt giao dịch gồm giá cổ phiếu, biểu đồ cổ phiếu và giá quá khứ được cung cấp chỉ cho các mục đích thông tin, không phải cho mục đích kinh doanh. Các thông tin về giao dịch này do HOSE cung cấp và SSI không duy trì hay cung cấp thông tin trực tiếp hay trực tuyến cho dịch vụ này. Thông tin giao dịch này chậm hơn khoảng 8 phút so với các giao dịch trực tuyến trên HOSE.
 
Tất cả các tài liệu trên trang Web này chỉ để tham khảo. Nội dung và các tài liệu có thể được thay đổi, bị xóa hoặc bị thay thế mà không có thông báo trước.
 
Mặc dù đã cẩn trọng với tất cả khả năng, SSI cũng không thể đảm bảo rằng tất cả các thông tin và tài liệu trên trang Web và các trang liên kết là chính xác, đầy đủ và không bị virus hay các mã, tác nhân, chương trình hay macro ác ý, phá hoại hay làm sai lệch.
 
Các thông tin trên trang Web này không phải lời chào mời hay sự gợi ý chào bán sản phẩm và chỉ dành cho các cổ đông hiện hữu của công ty. Người sử dụng không được xuất bản, lưu hành, tái sản xuất hay phân phối toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản của SSI.
 
Mặc dù, chúng tôi đã có sự cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này là đúng và không gây hiểu lầm, chúng tôi không thể đảm bảo sự chính xác và toàn vẹn của nó. Người sử dụng không nên hành động phụ thuộc vào các thông tin này mà không có sự xác thực nội dung một cách độc lập. Bất cứ ý kiến hay ước tính nào trong tài liệu này dễ dàng bị thay đổi mà không có thông báo. Chúng tôi không đưa ra đánh giá và chúng tôi cũng không điều tra về các đối tượng đầu tư, tình hình tài chính hay các nhu cầu cụ thể của người nhận hay bất kỳ nhóm người nào, và do đó, chúng tôi không đảm bảo và cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp do hậu quả của những hành động của người nhận hay nhóm người đó dựa trên những thông tin và ước tính đó. Thành tích quá khứ của nhân viên tư vấn đầu tư và bất kỳ dự đoán nào không phải là là kim chỉ nam cho tương lai hoặc thành công tiếp theo của họ. Giá trị và thu nhập của các khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng. Các dự toán hay các dự đoán về kinh tế, thị trường chứng khoán hay xu hướng kinh tế thị trường của SSI không thể hiện hành động tương lai của SSI.
 
Dữ liệu StoxPlus
Dữ liệu của Công cụ Đầu tư do một bên thứ ba cung cấp – StoxPlus. Nội dung StoxPlus là tài sản của StoxPlus. StoxPlus là đơn vị của Việt nam cung cấp thông tin tài chính và dữ liệu thị trường cho các tổ chức kinh doanh, các nhà đầu tư cá nhân hay chuyên nghiệp. StoxPlus cung cấp các chương trình thông tin hoàn thiện, cơ bản, dữ liệu thị trường trực tuyến, báo cáo phân tích hiệu quả, các sự vụ thích hợp, các thông tin tài chính cập nhật và các công cụ phân tích đầu tư. Mặc dù SSI đã cố gắng áp dụng mọi biện pháp để đạt được sự chính xác và tin cậy của số liệu và thông tin, nhưng SSI không cam kết hay bảo đảm nào cho vấn đề này.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI