Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Dịch vụ thị trường vốn (ECM)
SSI cung cấp đa dạng các dịch vụ thị trường vốn từ các thương vụ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) đến các thương vụ chào bán cổ phần (FOO), từ hình thức chào bán riêng lẻ đến chào bán ra công chúng, từ chào bán cổ phần đến các sản phẩm chuyển đổi.
Tại SSI, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn huy động vốn bao gồm khảo sát chi tiết doanh nghiệp, chuẩn bị mô hình tài chính và các tài liệu chào bán, đảm bảo tiếp cận với các nguồn vốn phù hợp và thương thảo các điều khoản điều kiện tốt nhất cho khách hàng trước khi đóng giao dịch. 
SSI cam kết sẽ giúp khách hàng kết nối với mạng lưới nhà đầu tư khu vực cũng như toàn cầu, giúp khách hàng tiếp cận được với nguồn vốn chất lượng và bền vững.

Khách hàng của chúng tôi

Công ty cổ phần chứng khoán SSI