Hướng dẫn đăng ký tư vấn kết nối đầu tư

Hướng dẫn đăng ký tư vấn kết nối đầu tư

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn đăng ký tư vấn kết nối đầu tư

Để có thể đăng ký tư vấn kết nối đầu tư với SSI, quý khách điền thông tin tại đường dẫn sau https://ssi.com.vn/lien-he

  • Điền các thông tin cá nhân: Họ và tên, Email, Số điện thoại
  • Tại mục Phòng ban: chọn Ngân hàng đầu tư
  • Tại mục Tiêu đề: Điền tiêu đề thư Đăng ký tư vấn Kết nối đầu tư
  • Tại mục Nội dung: Điền các thông tin cần tư vấn
  • Ấn Gửi để chuyển Đăng ký tư vấn tới nhân viên phụ trách tại SSI
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI