Trái phiếu Doanh nghiệp - Trái phiếu Chính phủ

TRÁI PHIẾU LÀ GÌ ?

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của đơn vị phát hành (doanh nghiệp hoặc chính phủ) với người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) với một khoản tiền trong một thời gian xác định.

Bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán?

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN?

BIỂU PHÍ

Cả trái phiếu và gửi tiết kiệm đều mang lại lợi nhuận cố định cho khách hàng trên khoản tiền gốc được bỏ ra. Tuy nhiên, có 2 điểm khác nhau như sau:
  • Lãi suất của trái phiếu thường cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm
  • Các trái phiếu được phát hành thường có tài sản đảm bảo. Trong trường hợp các tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán lãi và gốc cho các trái chủ thì các tài sản đảm bảo này sẽ được thanh lý và dòng tiền thu về từ việc thanh lý này sẽ được dùng để hoàn trả gốc cùng lãi cho các trái chủ
Đối với vay ngân hàng, kênh huy động vốn duy nhất của các doanh nghiệp chỉ là các ngân hàng thương mại.
Đối với phát hành trái phiếu, kênh huy động vốn của các doanh nghiệp sẽ rộng hơn bao gồm các cá nhân, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính,......
Ngoài ra, phát hành trái phiếu giúp tăng độ nhận diện của các doanh nghiệp trên thị trường tài chính.
Nghị định 163/2018/NĐ-CP và thông tư 162/2015/TT-BTC quy định rõ việc phát hành đối với trái phiếu riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp) và phát hành ra công chúng.

Sản Phẩm Liên Quan

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471