Thông số quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

STT NỘI DUNG THÔNG SỐ CÁC MỨC QUY ĐỊNH (Dành cho KH trong nước) GHI CHÚ 1 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 13%   2 Tỷ lệ giao

Thông số quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

STT

NỘI DUNG THÔNG SỐ

CÁC MỨC QUY ĐỊNH

(Dành cho KH trong nước)

GHI CHÚ

1

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

13%

 

2

Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1)

75%

 

3

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì

(Mức 2)

85%

Trong 1 ngày làm việc, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ. Sau thời hạn này,SSI thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1.

4

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý

(Mức 3)

90%

 
Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thưc tế  ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng  tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1.
 

5

Đóng vị thế bắt buộc

Theo quy định tại

Hợp đồng

 

Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân

5.000 hợp đồng

 

Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức

10.000 hợp đồng

 

Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

20.000 hợp đồng

 

Ghi chú: Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của SSI tùy từng thời điểm.

Ngày hiệu lực: 26/02/2019

 

Trân trọng,

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI