Tin HOSE

Tin HOSE
Phát Đạt cải thiện biên lợi nhuận gộp quý IV, cả năm lãi vượt 9% kế hoạch

Quý IV, Phát Đạt có doanh thu giảm 39% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 58%, đạt 470,5 tỷ đồng.

22/01/2020

Xem thêm
Hà Đô lãi sau thuế quý IV giảm 59%, cả năm vẫn tăng 33%

Hà Đô lãi sau thuế quý IV/2019 đạt 230 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

22/01/2020

Xem thêm
AGF: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán

AGF: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán

22/01/2020

Xem thêm
SZC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

SZC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

22/01/2020

Xem thêm
OGC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho OGC

OGC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho OGC

22/01/2020

Xem thêm
Doanh thu online của FPT Retail tăng trưởng 60%

FPT Retail cho biết, năm 2019 công ty đạt doanh thu lũy kế 16.634 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2018. Doanh thu online đạt mức 3.899 tỷ đồng, tăng trưởng 60% và chiếm tỷ trọng 23% tổng doanh thu của công ty.

22/01/2020

Xem thêm
SVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

SVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

22/01/2020

Xem thêm
HTI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

HTI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

22/01/2020

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI