Tin HOSE

Tin HOSE
Eximbank có Chủ tịch HĐQT và quyền Tổng giám đốc mới

Cuối giờ chiều ngày 22/5/2019, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã ban hành Nghị quyết số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) thay cho ông Lê Minh Quốc, thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

23/05/2019

Xem thêm
FTM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lâm Văn Đỉnh

FTM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lâm Văn Đỉnh

22/05/2019

Xem thêm
NCT: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

NCT: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

22/05/2019

Xem thêm
EIB: Nghị quyết HĐQT số 237, 238, 239 & 240/2019 ngày 22/05/2019

EIB: Nghị quyết HĐQT số 237, 238, 239 & 240/2019 ngày 22/05/2019

22/05/2019

Xem thêm
TN1: Thông báo miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ

TN1: Thông báo miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ

22/05/2019

Xem thêm
CIG: Giải trình số liệu phần tài chính Báo cáo thường niên năm 2018

CIG: Giải trình số liệu phần tài chính Báo cáo thường niên năm 2018

22/05/2019

Xem thêm
CIG: Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu CIG

CIG: Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu CIG

22/05/2019

Xem thêm
SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Trần Tú Trinh

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Trần Tú Trinh

22/05/2019

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI