Tin HOSE

Tin HOSE
Petrolimex ước lỗ 572 tỷ trong quý 1/2020, doanh thu cả năm sụt giảm hơn 12.500 tỷ vì Covid-19

Dự kiến cả năm 2020, doanh thu PLX sẽ giảm 12.517 tỷ đồng, ước lỗ 1.143 tỷ đồng so với kế hoạch 2020, nộp NSNN dự kiến giảm tương ứng khoảng 500 tỷ đồng so với kế hoạch nếu dịch kéo dài đến quý IV.

06/04/2020

Xem thêm
Vietnam Airlines ước lỗ 2.400 tỷ trong quý 1, cả năm có thể lỗ gần 20.000 tỷ nếu dịch kéo dài đến quý 4

Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 15.000 tỉ đồng trong năm 2020 và cần được hỗ trợ ngay từ tháng 4/2020.

06/04/2020

Xem thêm
TPC: Báo cáo thường niên năm 2019

TPC: Báo cáo thường niên năm 2019

06/04/2020

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

06/04/2020

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.01

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.01

06/04/2020

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

06/04/2020

Xem thêm
DTT: Báo cáo thường niên năm 2019

DTT: Báo cáo thường niên năm 2019

06/04/2020

Xem thêm
VRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

VRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

06/04/2020

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI