Tin HOSE

Tin HOSE
FPT: LNTT Q32019 đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 28% YoY, Thị trường nước ngoài tăng mạnh

CTCP FPT (FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh Q32019 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ.

18/10/2019

Xem thêm

18/10/2019

Xem thêm
Chứng khoán FPT (FTS) báo lãi trước thuế 257 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, vượt 17% kế hoạch

Trong đó riêng quý 3 Chứng khoán FPT lãi trước thuế 32 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ.

18/10/2019

Xem thêm
Phước Hòa báo lãi hợp nhất quý III tăng 166%, đạt 473 tỷ đồng

Nguồn thu từ lãi tiền gửi và bồi thường đất tăng mạnh.

18/10/2019

Xem thêm
Thêm ngân hàng báo lãi lớn trong 9 tháng

HDBank cho biết lợi nhuận 9 tháng đạt con số kỷ lục..

18/10/2019

Xem thêm
BSC quý III lãi 60 tỷ đồng, 9 tháng hoàn thành 58% kế hoạch năm

BSC báo lãi sau thuế quý III đạt 60 tỷ đồng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

18/10/2019

Xem thêm
Công ty mẹ CII báo lãi đột biến quý III đạt 307 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ CII đạt 306,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

18/10/2019

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI