Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Khách hàng nắm giữ sổ cổ đông/ chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty đại chúng, trước khi giao dịch cần thực hiện lưu ký vào tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán. Hướng dẫn lưu ký:
Khách hàng mở tài khoản nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI
Khách hàng đến trực tiếp các CN/PGD của SSI hoặc liên hệ môi giới quản lý tài khoản để được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục lưu ký. Các hồ sơ cần có:
 
  • Mang theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực (nếu trực tiếp đến quầy), cung cấp bản CMND phô tô cho MG (nếu qua MG hỗ trợ)
  • Điền thông tin vào ‘Phiếu gửi chứng khoán’ (mẫu 06A nếu thông tin tài khoản không sai lệch-mẫu 06B nếu sai khác ngày cấp CMND)
  • Cung cấp sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
Tiếp nhận hồ sơ
 
  • Trường hợp thông tin khớp với thông tin do tổ chức phát hành đăng ký với VSD và khớp với thông tin KH tại SSI thì SSI sẽ xác nhận trên phiếu gửi chứng khoán và gửi Quý khách 01 liên để lưu trữ.
  • Trường hợp thông tin không khớp
               Nếu thông tin quản lý tại SSI không khớp → Khách hàng làm thay đổi thông tin tại SSI
               Nếu thông tin tại tổ chức phát hành không khớp → Khách hàng vui lòng liên hệ với Tổ chức phát hành để điều chỉnh thông tin
Sau khi SSI hoàn thiện hồ sơ lưu ký và VSD phê duyệt, số lượng chứng khoán lưu ký này sẽ được ghi có vào tài khoản của Khách hàng tại SSI.
 
  • Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của Khách hàng đang sở hữu. Loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.
  • Thông thường, thời gian để hoàn tất thủ tục lưu ký là từ 02-03 ngày làm việc kể từ ngày SSI nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không bao gồm thời gian điều chỉnh thông tin - nếu có).

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN LIÊN QUAN TỚI CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Đối với cổ tức trả bằng tiền hoặc cổ phiếu, khách hàng không phải làm bất cứ thủ tục nào. Đến ngày thực hiện quyền, cổ tức này sẽ tự trả về trong tài khoản chứng khoán của Khách hàng.
Đối với quyền mua phát hành thêm, Khách hàng có thể đăng ký mua bằng một trong các cách sau:

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471