Quy định giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ

Quy định giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ

 • Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
 • Đơn vị yết giá: 01 đồng.
 • Ngày giao dịch (ngày T) là ngày trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
 • Thời hạn thanh toán: ngày T
 • Quy định sửa/hủy lệnh:
  • Lệnh đã được xác lập: Không được sửa/ hủy lệnh.
  • Lệnh chưa được xác lập: Được phép sửa/hủy lệnh.
 
 • Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động
 • Giờ giao dịch:
  • Phiên sáng: 09h00- 11h30.
  • Phiên chiều: 13h00- 14h45.
Khi mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nhà đầu tư phải đáp ứng là Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp và ký xác nhận Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu.

Phương thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận:

 • Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.
 • Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để xác lập giao dịch.

Kênh Online/Tại quầy/ Qua Nhân viên quản lý tài khoản/ Gọi vào tổng đài SSI Contact Center (nhánh có xác thực).
- Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPRL. Khách hàng có thể đặt lệnh sau ngày đăng ký giao dịch TPRL 01 ngày.
- Bước 2: Ký quỹ giao dịch
 • Khi đặt lệnh mua TPRL, Khách hàng ký quỹ 100% tiền giao dịch.
 • Khi đặt lệnh bán TPRL, Khách hàng phải có đủ số lượng TPRL đặt bán.
- Bước 3: Ký “Xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” và Đặt lệnh giao dịch.
 • Điền phiếu lệnh mua/bán TPRL, hoặc thực hiện đặt lệnh trên các nền tảng trực tuyến do SSI cung cấp tại từng thời kỳ, hoặc qua kênh tổng đài SSI Contact Center (nhánh có xác thực).
 • Ký văn bản “Bản xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu”.
- Bước 4: Kiểm tra kết quả lệnh đặt:
 • Nhân viên nhận lệnh thông báo kết quả giao dịch hoặc khách hàng thực hiện xem kết quả lệnh đặt trên các nền tảng trực tuyến do SSI cung cấp tại từng thời kỳ.
- Bước 5: Thanh toán

Thời gian thực hiện thanh toán cho giao dịch TPRL sẽ phụ thuộc hình thức thanh toán Khách hàng đã chọn khi đặt lệnh:

 • Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán tức thời: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPRL/tiền.
 • Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày: Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau giờ giao dịch.

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471