Quy định chung giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Khách hàng cần điền thông tin mở tài khoản và nộp tiền/phiếu lệnh đặt mua/bán theo đúng mốc thời gian quy định của từng Quỹ. (1)
Khách hàng phải chuyền tiền vào đúng tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng giám sát mà Công ty Quản lý Quỹ/Đại lý phân phối đã thông báo cho từng Quỹ. (2)
Công ty Quản lý Quỹ sẽ chuyển tiền bán Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản cá nhân mà nhà đầu tư đã đăng ký trong hợp đồng mở tài khoản chứng chỉ quỹ.
Lưu ý: Trường hợp Khách hàng thực hiện không đúng (1), (2), lệnh đặt sẽ không thể thực hiện, và Khách hàng phải đặt vào kỳ giao dịch tiếp theo.
Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Các Quỹ khác nhau sẽ có quy định về ngày giao dịch và thời gian giao dịch khác nhau, Khách hàng có thể xem thông tin từng Quỹ để biết thông tin chi tiết.
  • Đối với Lệnh mua, căn cứ theo giá trị lệnh mua, khách hàng thực hiện chuyển tiền theo thông tin được quy định đối với từng Quỹ
  • Lệnh bán chỉ được thực hiện khi công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, đại lý ký danh hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đảm bảo nhà đầu tư có đủ số lượng đơn vị quỹ để bán theo yêu cầu, và số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch của nhà đầu tư không thấp hơn số lượng tối thiểu (nếu có) để duy trì tài khoản, tiểu khoản quy định tại điều lệ quỹ và đã được công bố tại bản cáo bạch.

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471