S-NOTES

S-SAVINGS

SBONDS

Hướng dẫn truy cập màn hình SBOND

Bước 1: Truy cập trang web https://iboard.ssi.com.vn/  đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn thanh S-PRODUCTS > Chọn SBOND

Bước 3: Chọn mục Danh sách trái phiếu > Do SSI cung cấp > SBOND. Màn hình sẽ hiển thị danh sách trái phiếu SBOND và thông tin chi tiết để khách hàng lựa chọn.

 

Hướng dẫn tra cứu thông tin SBOND

Bước 1: Nhấn vào trái phiếu SBOND để hiển thị thông tin chi tiết sản phầm

Bước 2: Nhập trái phiếu ở ô tìm kiếm để hiển thị thêm thông tin chi tiết các trái phiếu cần xem

Bước 3: Nhấn “X” để quay về màn hình theo dõi SBOND do SSI cung cấp.

 

Hướng dẫn đăng ký Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 1: Khi khách hàng ấn nút Mua/Bán màn hình SBOND do SSI cung cấp, nếu khách hàng chưa đăng Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng phục lục 

Bước 2: Nhấn tại đâyđể xem nội dung chi tiết phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 3: Nhấn xác nhận đã đọc đồng ý với điều kiện, điều khoản > Nhập OTP tương ứng với phương thức xác thực đã đăng > ẤnĐăng để hoàn thành hoặcĐể sauđể hủy đăng .

 

Hướng dẫn đăng hợp đồng trái phiếu SBOND

Nhập thông tin đăng ký

Bước 1: Nhấn Mua/Bán trên màn hình Danh sách SBOND để xem các thông tin Chi tiết trái phiếu, lịch sử giá khi nhấn vào trái phiếu.  

Bước 2: Nhập số lượng trái phiếu muốn mua, hệ thống sẽ tính toán giá trị mua phí tương ứng với khối lượng khách hàng đã đăng .

Bước 3: Nhấn Mua để chuyển sang màn hình xác nhận hoặc nhấn Đóng để quay trở lại màn hình SBOND do SSI cung cấp

Xác nhận thông tin đăng ký

Bước 1: Tại màn hình xác nhận đăng , nhấn chọn đồng ý với các điều khoản điều kiện trong Hợp đồng đồng ý với các “Văn bản xác nhậntrước khi mua trái phiếu.

Bước 2: Nhập xác thực tương ứng với PTXT đang sử dụng

Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh đăng mua hợp đồng trái phiếu SBOND hoặc Quay lại dể quay lại màn hình trước đó

 

Hướng dẫn theo dõi Danh mục sở hữu trái phiếu

Bước 1: Chọn mụcDanh mục sở hữu trái phiếu” > “Tất cả” để theo dõi các trái phiếu khách hàng đang sở hữu.

Bước 2: Nhấn “BÁN” để thực hiện bán theo giá chào tại SSI hoặc giá chào trên thị trường

Bước 3: Tìm kiếm theo các tiêu chí sẵn nếu cần

 

Hướng dẫn theo dõi lịch sử giao dịch hợp đồng trái phiếu SBOND

Bước 1: Chọn mục Lịch sử giao dịch trái phiếu > Trái phiếu thường để theo dõi chi tiết trạng thái lệnh đặt Mua/Bán trái phiếu SBOND đã thực hiện.

Bước 2: Tìm kiếm theo các tiêu chí sẵn nếu cần

Hướng dẫn truy cập màn hình SBOND PRO

Bước 1: Truy cập trang web https://iboard.ssi.com.vn/  thực hiện đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn mục S-PRODUCTS > Chọn SBOND

Bước 3: Chọn mục Danh sách trái phiếu > Do SSI cung cấp > SBOND PRO, màn hình sẽ hiển thị danh sách sản phẩm SBOND PRO SSI cung cấp

 

Hướng dẫn tra cứu thông tin SBOND PRO

Bước 1: Nhấn vào trái phiếu để hiển thị thông tin chi tiết trái phiếu.

Bước 2: Nhập trái phiếu khác cần tìm kiếm để xem thêm thông tin chi tiết. Nhấn “x” ở góc phải để quay trở lại màn hình Danh sách SBOND PRO.

Bước 3: Chọn Lãi suất đầu để theo dõi biểu lãi suất của hợp đồng SBOND PRO. Nhấn “x” ở góc phải để quay trở lại màn hình Danh sách SBOND PRO.

 

Hướng dẫn đăng ký Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 1: Khi khách hàng ấn nút Mua màn hình Danh sách SBOND PRO, nếu khách hàng chưa đăng Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng phục lục

Bước 2: Nhấn tại đây” để xem nội dung chi tiết phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 3: Nhấn xác nhận đã đọc đồng ý với điều kiện, điều khoản > Nhập OTP tương ứng với phương thức xác thực đã đăng > ẤnĐăng để hoàn thành hoặcĐể sauđể hủy đăng .

 

Hướng dẫn đăng ký hợp đồng trái phiếu SBOND PRO

Bước 1: Nhấn Mua trên màn hình Danh sách SBOND PRO > Nhập khối lượng mua

Bước 2: Kiểm tra thông tin Đề nghị môi giới Bảng tóm tắt đầu dự kiến, Chi tiết dòng tiền đầu dự kiến theo khối lượng đăng mua.

Bước 3: Nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình Xác nhận 

Bước 4: Tại màn hình xác nhận đăng , nhấn chọn đồng ý với các điều kiện điều khoản trongHợp đồng đồng ý với các “Văn bản xác nhậntrước khi mua trái phiếu.

Bước 5: Nhập xác thực tương ứng với PTXT đã đăng .

Bước 6: Nhấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh đăng mua hợp đồng trái phiếu SBOND PRO hoặc nhấn Quay lại để thực hiện lại thao tác đăng lập hợp đồng.

 

Hướng dẫn theo dõi Danh mục hợp đồng SBOND PRO

Bước 1: Chọn mục Danh mục sở hữu trái phiếu > SBOND PRO để theo dõi các hợp đồng trái phiếu SBOND PRO đang sở hữu.

Bước 2: Nhấn vào “Chi tiếtđể xem thông tin sản phầm khách hàng đang nắm

 

Hướng dẫn thanh lý hợp đồng SBOND PRO

Bước 1: Tại Danh mục hợp đồng SBOND PRO, ChọnThanh để thực hiện thanh hợp đồng (áp dụng đối với các hợp đồngtrạng thái Đang hiệu lực). 

Bước 2: Điền khối lượng trái phiếu cần thanh . Nhấnchi tiếtđể xem nội dung chi tiết lãi thanh trước hạn chi tiết dòng tiền đến ngày đầu  

Bước 3: Khách hàng nhấnTiếp tụcđể chuyển sang màn hình xác nhận. Hoặc ấnQuay lạiđể quay về màn hình Danh mục trái phiếu SBOND PRO

Bước 4: Nhấn đồng ý với điều kiện, điều khoản củahợp đồngthanh

Bước 5: Nhập xác thực tương ứng với PTXT đã đăng .

Bước 6: Nhấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh thanh hợp đồng trái phiếu SBOND PRO hoặc nhấn Quay lại để thực hiện lại thao tác thanh hợp đồng.

 

Hướng dẫn theo dõi Lịch sử giao dịch hợp đồng trái phiếu SBOND PRO

Bước 1:  Chọn mục Lịch sử giao dịch trái phiếu > SBOND PRO để theo dõi trạng thái lệnh đặt giao dịch trái phiếu SBOND PRO đã thực hiện.

Bước 2: Khách hàng thể tìm kiếm các hợp đồng theo hợp đồng, loại giao dịch, ngày thanh toán, khách hàng cũng thể lọc thông tin theo trạng thái hợp đồng.

S-ON

Hướng dẫn truy cập màn hình S-ON

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên web https://iboard.ssi.com.vn/ > chọn S-Product

Bước 2: Chọn mục S-Products > Chọn S-ON

Bước 3: Lựa chọn danh sách biểu lãi S-ON

 

 

Hướng dẫn đăng Thỏa thuận cho vay tiền

(Nếu khách hàng chưa đăng thỏa thuận cho vay tiền)

Bước 1: NhấnĐăng tại màn hình thông tin đăng

Bước 2: Chọntại đâyđể xem nội dung chi tiết Thỏa thuận cho vay tiền > chọn xác nhận đã đọc đồng ý với điều kiện, điều khoản > nhấnĐăng

Bước 3: Nhập xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất đăng

 

 
Hướng dẫn tra cứu thông tin đăng S-ON
Bước 1: Tại màn hình “Thông tin đăng ” > “Biếu lãi suất thông tin đăng để xem các biểu lãi suất của sản phẩm.
Bước 2: Lựa chọn sản phẩm S-ON phù hợp tiêu chí nhân chọnĐăng để xem chi tiết thông tin chi tiết biểu lãi.
Bước 3: Nhấn chọnTài khoản đăng dịch vụ nhấn xác nhận đã đọc, hiểu , đồng ý với điều kiện quy định tại Đề nghị cho vay tự động.
Bước 4: NhấnTiếp tục” > kiểm tra lại thông tin đã đăng tại màn hình trước > Nhập xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng > NhấnXác nhậnđể hoàn tất đăng ký.
 

 

Danh sách đề nghị cho vay tiền

Bước 1: Tại màn hình S-ON chọn mục “Danh sách đề nghị cho vayđể kiểm tra các hợp đồng S-ON trạng thái tương ứng.

Bước 2: Lọc thông tin theo các trường ngày hiệu lực, trạng thái hợp đồng để tìm kiếm hợp đồng nếu cần.

 

Hướng dẫn Hủy đăng

Bước 1: Trên màn hình “Thông tin đăng ” > chọnHủy dịch vụđể thực hiện hủy biểu lãi đã đăng

Bước 2: Kiểm tra thông tin hủy đăng > nhập xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng > tích chọn đã đọc, hiểu , đồng ý với các điều khoản, điều kiện quy định.

Bước 3: NhấnXác nhậnđể hoàn tất yêu cầu.

 
Hướng dẫn Thay đổi đăng
Bước 1: Trên màn hình “Thông tin đăng ” > chọnThay đổi đăng để thực hiện thay đổi tài khoản đã đăng
Bước 2: Tại màn hìnhThay đổi đăng kiểm tra thông tin thay đổi > nhập xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng > tích chọn đã đọc, hiểu , đồng ý với các điều khoản, điều kiện quy định
Bước 3: NhấnXác nhậnđể hoàn tất yêu cầu
 

 

Lịch sử đăng

Bước 1: Lựa chọn mụcLịch sử đăng để tra cứu lịch sử trạng thái đăng , thay đổi, hủy đăng dịch vụ.

Bước 2: Lựa chọn khoảng thời gian, trạng thái số tài khoản cần tra cứu để tìm kiếm thông tin cụ thể về lịch sử đăng trạng thái của các hợp đồng

 

 

Lịch sử thanh toán 

Bước 1: Trên màn hình S-ON chọn mụcLịch sửđể tra cứu lịch sử trạng thái thanh toán của hợp đồng

Bước 2: Lựa chọn khoảng thời gian, số tài khoản loại thanh toán cần tra cứu để tìm kiếm thông tin cụ thể về lịch sử trạng thái thanh toán của các hợp đồng

 

 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471