S-BONDS

Hướng dẫn truy cập màn hình S-BOND

Bước 1: Truy cập trang web https://iboard.ssi.com.vn/  và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn thanh S-PRODUCTS > Chọn S-BOND

Bước 3: Chọn mục Danh sách trái phiếu > Do SSI cung cấp > S-BOND. Màn hình sẽ hiển thị danh sách mã trái phiếu S-BOND và thông tin chi tiết để khách hàng lựa chọn.

Hướng dẫn tra cứu thông tin S-BOND

Bước 1: Nhấn vào mã trái phiếu S-BOND để hiển thị thông tin chi tiết sản phầm

Bước 2: Nhập mã trái phiếu ở ô tìm kiếm để hiển thị thêm thông tin chi tiết các mã trái phiếu cần xem

Bước 3: Nhấn “X” để quay về màn hình theo dõi S-BOND do SSI cung cấp.

Hướng dẫn đăng ký Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 1: Khi khách hàng ấn nút Mua/Bán ở màn hình S-BOND do SSI cung cấp, nếu khách hàng chưa đăng ký Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng ký phục lục 

Bước 2: Nhấn “tại đây” để xem nội dung chi tiết phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 3: Nhấn xác nhận đã đọc và đồng ý với điều kiện, điều khoản > Nhập mã OTP tương ứng với phương thức xác thực đã đăng ký > Ấn “Đăng ký” để hoàn thành hoặc “Để sau” để hủy đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký hợp đồng trái phiếu S-BOND

Nhập thông tin đăng ký

Bước 1: Nhấn Mua/Bán trên màn hình Danh sách S-BOND để xem các thông tin Chi tiết trái phiếu, và lịch sử giá khi nhấn vào mã trái phiếu.  

Bước 2: Nhập số lượng trái phiếu muốn mua, hệ thống sẽ tính toán giá trị mua và phí tương ứng với khối lượng khách hàng đã đăng ký.

Bước 3: Nhấn Mua để chuyển sang màn hình xác nhận hoặc nhấn Đóng để quay trở lại màn hình S-BOND do SSI cung cấp

Xác nhận thông tin đăng ký

Bước 1: Tại màn hình xác nhận đăng ký, nhấn chọn đồng ý với các điều khoản điều kiện trong “Hợp đồng” và đồng ý với các “Văn bản xác nhận” trước khi mua trái phiếu.

Bước 2: Nhập mã xác thực tương ứng với PTXT đang sử dụng. 

Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh đăng ký mua hợp đồng trái phiếu S-BOND hoặc Quay lại dể quay lại màn hình trước đó. 

Hướng dẫn theo dõi Danh mục sở hữu trái phiếu

Bước 1: Chọn mục “Danh mục sở hữu trái phiếu” > “Tất cả” để theo dõi các mã trái phiếu khách hàng đang sở hữu.

Bước 2: Nhấn “BÁN” để thực hiện bán theo giá chào tại SSI hoặc giá chào trên thị trường

Bước 3: Tìm kiếm theo các tiêu chí có sẵn nếu cần

Hướng dẫn theo dõi lịch sử giao dịch hợp đồng trái phiếu S-BOND

Bước 1: Chọn mục Lịch sử giao dịch trái phiếu > Trái phiếu thường để theo dõi chi tiết trạng thái lệnh đặt Mua/Bán trái phiếu S-BOND đã thực hiện.

Bước 2: Tìm kiếm theo các tiêu chí có sẵn nếu cần

Hướng dẫn truy cập màn hình S-BOND PRO

Bước 1: Truy cập trang web https://iboard.ssi.com.vn/  thực hiện đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn mục S-PRODUCTS > Chọn S-BOND

Bước 3: Chọn mục Danh sách trái phiếu > Do SSI cung cấp > S-BOND PRO, màn hình sẽ hiển thị danh sách mã sản phẩm S-BOND PRO SSI cung cấp

Hướng dẫn tra cứu thông tin S-BOND PRO

Bước 1: Nhấn vào Mã trái phiếu để hiển thị thông tin chi tiết mã trái phiếu.

Bước 2: Nhập mã trái phiếu khác cần tìm kiếm để xem thêm thông tin chi tiết. Nhấn “x” ở góc phải để quay trở lại màn hình Danh sách S-BOND PRO.

Bước 3: Chọn “Lãi suất đầu tư” để theo dõi biểu lãi suất của hợp đồng S-BOND PRO. Nhấn “x” ở góc phải để quay trở lại màn hình Danh sách S-BOND PRO.

Hướng dẫn đăng ký Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 1: Khi khách hàng ấn nút Mua ở màn hình Danh sách S-BOND PRO, nếu khách hàng chưa đăng ký Phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng ký phục lục . 

Bước 2: Nhấn “tại đây” để xem nội dung chi tiết phụ lục Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Bước 3: Nhấn xác nhận đã đọc và đồng ý với điều kiện, điều khoản > Nhập mã OTP tương ứng với phương thức xác thực đã đăng ký > Ấn “Đăng ký” để hoàn thành hoặc “Để sau” để hủy đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký hợp đồng trái phiếu S-BOND PRO

Bước 1: Nhấn Mua trên màn hình Danh sách S-BOND PRO > Nhập khối lượng mua

Bước 2: Kiểm tra thông tin Đề nghị môi giới và Bảng tóm tắt đầu tư dự kiến, Chi tiết dòng tiền đầu tư dự kiến theo khối lượng đăng ký mua.

Bước 3: Nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình Xác nhận 

Bước 4: Tại màn hình xác nhận đăng ký, nhấn chọn đồng ý với các điều kiện điều khoản trong “Hợp đồng” và đồng ý với các “Văn bản xác nhận” trước khi mua trái phiếu.

Bước 5: Nhập mã xác thực tương ứng với PTXT đã đăng ký.

Bước 6: Nhấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh đăng ký mua hợp đồng trái phiếu S-BOND PRO hoặc nhấn Quay lại để thực hiện lại thao tác đăng ký lập hợp đồng.

Hướng dẫn theo dõi Danh mục hợp đồng S-BOND PRO

Bước 1: Chọn mục Danh mục sở hữu trái phiếu > S-BOND PRO để theo dõi các mã hợp đồng trái phiếu S-BOND PRO đang sở hữu.

Bước 2: Nhấn vào “Chi tiết” để xem thông tin sản phầm khách hàng đang nắm

Hướng dẫn thanh lý hợp đồng S-BOND PRO

Bước 1: Tại Danh mục hợp đồng S-BOND PRO, Chọn “Thanh lý” để thực hiện thanh lý hợp đồng (áp dụng đối với các hợp đồng có trạng thái Đang hiệu lực). 

Bước 2: Điền khối lượng trái phiếu cần thanh lý. Nhấn “chi tiết” để xem nội dung chi tiết lãi thanh lý trước hạn và chi tiết dòng tiền đến ngày đầu tư 

Bước 3: Khách hàng nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình xác nhận. Hoặc ấn “Quay lại” để quay về màn hình Danh mục trái phiếu S-BOND PRO

Bước 4: Nhấn đồng ý với điều kiện, điều khoản của “hợp đồng” thanh lý

Bước 5: Nhập mã xác thực tương ứng với PTXT đã đăng ký.

Bước 6: Nhấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh thanh lý hợp đồng trái phiếu S-BOND PRO hoặc nhấn Quay lại để thực hiện lại thao tác thanh lý hợp đồng.

Hướng dẫn theo dõi Lịch sử giao dịch hợp đồng trái phiếu S-BOND PRO

Bước 1: Chọn mục Lịch sử giao dịch trái phiếu > S-BOND PRO để theo dõi trạng thái lệnh đặt giao dịch trái phiếu S-BOND PRO đã thực hiện.

Bước 2: Khách hàng có thể tìm kiếm các hợp đồng theo mã hợp đồng, loại giao dịch, ngày thanh toán, khách hàng cũng có thể lọc thông tin theo trạng thái hợp đồng.

S-FUND

S-FUND là tính năng tra cứu thông tin các mã Chứng chỉ Quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý

Hướng dẫn truy cập màn hình S-FUND

 Bước 1: Truy cập Menu > S-Products > S-FUND

Bước 2: Tra cứu thông tin và Hiệu quả đầu tư của Quỹ theo thời gian tại trường "Hiệu quả đầu tư"

 

 

Hướng dẫn giao dịch S-FUND

 

Bước 1:  Nhấn "Mua", hệ thống sẽ điều hướng sang trang đăng nhập của SSI AM: https://online.ssiam.com.vn/.

 

Bước 2: Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu được SSIAM Online  gửi đến khi Khách hàng mở Tài khoản Chứng chỉ Quỹ mở. Khách hàng có thể xem Hướng dẫn sử dụng ngay tại đường link được hiển thị trên màn hình đăng nhập

 

 

Bước 3:  Giao dịch mua/bán S-FUND và tra cứu thông tin danh mục, sao kê tài khoản.

 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471