Trái phiếu FAQ

Cả trái phiếu và gửi tiết kiệm đều mang lại lợi nhuận cố định cho khách hàng trên khoản tiền gốc được bỏ ra. Tuy nhiên, có 2 điểm khác nhau như sau:
  • Lãi suất của trái phiếu thường cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm
  • Các trái phiếu được phát hành thường có tài sản đảm bảo. Trong trường hợp các tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán lãi và gốc cho các trái chủ thì các tài sản đảm bảo này sẽ được thanh lý và dòng tiền thu về từ việc thanh lý này sẽ được dùng để hoàn trả gốc cùng lãi cho các trái chủ
Đối với vay ngân hàng, kênh huy động vốn duy nhất của các doanh nghiệp chỉ là các ngân hàng thương mại.
Đối với phát hành trái phiếu, kênh huy động vốn của các doanh nghiệp sẽ rộng hơn bao gồm các cá nhân, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính,......
Ngoài ra, phát hành trái phiếu giúp tăng độ nhận diện của các doanh nghiệp trên thị trường tài chính.
Nghị định 163/2018/NĐ-CP và thông tư 162/2015/TT-BTC quy định rõ việc phát hành đối với trái phiếu riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp) và phát hành ra công chúng.
Nhà đầu tư trái phiếu thông thường sẽ nhận về các khoản trái tức được chi trả định kỳ.
Thông thường các trái phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được doanh nghiệp ủy quyền cho một số tổ chức tài chính thực hiện việc phân phối tới nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư muốn đầu tư trái phiếu riêng lẻ cần thực hiện mua bán thông qua các tổ chức phân phối.
Các trái phiếu phát hành ra đại chúng vẫn được niêm yết và mua bán thông qua sàn HSX và HNX tương tự như cổ phiếu.
Trái phiếu dành cho các nhà đầu tư có nhu cầu nhận được lợi nhuận cố định cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm và không phải chịu rủi ro mất vốn cao như hình thức đầu tư cổ phiếu.
Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ của doanh nghiệp.
Trái chủ có quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của công ty trong khi nhà đầu tư cổ phiếu có quyền sở hữu đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp.
thông tin khách hàng*
Họ và tên
Số điện thoại*
Email*
Thông tin cần hỗ trợ*
Thông tin*
Nội dung*

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471