Chứng quyền có bảo đảm do SSI phát hành

Chứng quyền có bảo đảm do SSI phát hành


Tài liệu chứng quyền Mã chứng quyền Thời hạn (Tháng) Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày hết hạn đăng ký mua IPO Khối lượng phát hành Tên chứng quyền Loại chứng quyền Chứng khoán cơ sở Ngày phát hành Ngày đáo hạn Phương thức thanh toán Giá thực hiện điều chỉnh (VND) Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh Kiểu thực hiện Tổ chức phát hành Trạng thái

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471