Đăng ký thông tin mua IPO

Đăng ký thông tin mua IPO

  1. Quý vị là*

  2. Quốc tịch của quý vị*

ĐỂ KHAI BÁO THÔNG TIN MUA CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO, VUI LÒNG NHẬP CÁC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

* Sau khi đăng ký thông tin, quý khách vui lòng nộp tiền, hoàn tất hồ sơ và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định để đăng ký thành công
Thông tin về nhà đầu tư


Người được ủy quyền
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
02 Bản chính “Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm” hợp lệ (file đính kèm) 01 Bản sao giấy nộp tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi
01 Bản sao hợp lệ CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là NĐT Nước ngoài) 01 Giấy ủy quyền (nếu có)

01 Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT nước ngoài)

01 Giái xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho NĐT nước ngoài)

01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải SSI (nếu có)

 
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về
Thông tin về nhà đầu tư
Người được ủy quyền
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
02 Bản chính “Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm” hợp lệ (file đính kèm) 01 Bản sao giấy nộp tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi
01 Bản sao hợp lệ CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là NĐT Nước ngoài) 01 Giấy ủy quyền (nếu có)

01 Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT nước ngoài)

01 Giái xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho NĐT nước ngoài)

01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải SSI (nếu có)

 
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về
Thông tin về nhà đầu tư


Người được ủy quyền
Người đại diện pháp luật
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
02 Bản chính “Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm” hợp lệ 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

01 Bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi
01 Bản sao CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài) của người đại diện pháp luật 01 Bản sao Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức
01 Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT Nước ngoài)

01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho NĐT nước ngoài)

01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tài CTCK không phải SSI (nếu có)

 
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về
Thông tin về nhà đầu tư
Người được ủy quyền
Người đại diện pháp luật
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
02 Bản chính “Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm” hợp lệ 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

01 Bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi
01 Bản sao CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài) của người đại diện pháp luật 01 Bản sao Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức
01 Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT Nước ngoài)

01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho NĐT nước ngoài)

01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tài CTCK không phải SSI (nếu có)

 
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471