Dịch vụ quản lý cổ đông (OTC)

Giới thiệu dịch vụ

Quản lý sổ cổ đông là dịch vụ mà SSI được ủy quyền của Tổ chức phát hành, thay mặt thực hiện các công việc liên quan tới quản lý cổ đông
banner

Các loại hình dịch vụ

  1. Quản lý danh sách cổ đông
  2. Quản lý việc xác nhận và chuyển nhượng cho cổ đông
  3. Quản lý và thực hiện quyền
  4. Lưu ký chứng khoán khi niêm yết hoặc đăng ký giao dịch

Danh sách TCPH do SSI quản lý

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471