Biểu giá dịch vụ khác

Biểu giá dịch vụ khác

STT Loại Dịch vụ Mức giá
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 In sao kê (có đóng dấu)
(Đã bao gồm VAT)
Thời điểm in tính đến hiện tại:
  • ≤ 3 tháng: miễn phí
  • Hơn 3 tháng đến 12 tháng: 20,000 đồng/bản
  • Hơn 12 tháng: 50,000 đồng/bản
3 Trích lục hồ sơ (chứng từ)
(Đã bao gồm VAT)
- Đối với hồ sơ GDCK thông thường (không bao gồm HĐ mở TK cơ sở/phái sinh/margin & đăng ký GDĐT), thời điểm trích lục tính đến hiện tại:
  • ≤ 12 tháng: miễn phí
  • Hơn 12 tháng: 50,000 đồng/lần/chứng từ
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 300,000 đồng/lần/chứng từ
4 Xác nhận số dư (không bao gồm mục đích kiểm toán)
(Đã bao gồm VAT)
- Đối với GDCK thông thường: 50,000 đồng/bản
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 300,000 đồng/bản
5 Xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
(Đã bao gồm VAT) 
- Khách hàng có tài khoản CK tại SSI:
  • Miễn phí
- Khách hàng không có tài khoản CK tại SSI:
  • Khách hàng cá nhân: 300,000 đồng/lần
  • Khách hàng tổ chức: 500,000 đồng/lần
6 Dịch vụ nhắn tin SMS (Đã bao gồm VAT) 19,800 đồng/tháng
(Thu chung cho tài khoản cơ sở và phái sinh)
7 Dịch vụ nhắn tin ZNS (Đã bao gồm VAT) 5,500 đồng/tháng
(Thu chung cho tài khoản cơ sở và phái sinh)
8
Lãi chậm trả
(Áp dụng cho TKCK phái sinh)
14%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm)
 
Ngày hiệu lực 01/01/2022
 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471