Thông tin chung

MAGEF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư thông qua việc đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn, thanh khoản cao. Các công ty này thường dẫn đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, năng lực quản trị tốt minh bạch, tiềm lực tài chính tốt và có khả năng sinh lời vượt trội. 

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Quỹ sẽ chủ động xây dựng danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu của các công ty trong các ngành nghề khác nhau. Căn cứ vào các nghiên cứu, phân tích cơ bản nền kinh tế vĩ mô, Quỹ sẽ xây dựng mô hình phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ và phù hợp với điều kiện thị trường ở mỗi giai đoạn khác nhau. Đồng thời Quỹ cũng xác định những rủi ro đối với danh mục đầu tư và có biện pháp kiểm soát đối với những rủi ro này. 
 • Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1.000.000 đồng 

 • Thời gian hoạt động: Không thời hạn 

 • Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) 

 • Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) 

 • Số dư tối thiểu trên tài khoản: 100 chứng chỉ quỹ 

 • Kỳ giao dịch:Hàng ngày (ngày T) 

 • Hạn nộp lệnh giao dịch: trước 11h00 sáng ngày T-1

 • Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) 

 • Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) 

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư bao gồm: 

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở 

 •  Văn bản ủy quyền hợp lệ có công chứng hoặc chứng thực (nếu có) 

 •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) 

 •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) 

 •  Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) 

 •  Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ, Mẫu FATCA cho cá nhân: W-8BEN hoặc W9 

 • Giao dịch mua thông thường: 

 Trước 17h00 ngày T-1 

Tên người thụ hưởng: 

MAGEF 

Số tài khoản:   

 90359462910  

Tên Ngân Hàng:  

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

Số tiền:   

Số tiền đăng ký mua (bằng VND) 

Nội dung: 

Số Tài Khoản giao dịch CCQ mở – Họ và Tên - Mua MAGEF tại SSI   

  

 • Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP): 

Trước 17h ngày mùng mười ( hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng.  

Tên người thụ hưởng: 

MAGEF 

Số tài khoản: 

90359462920  

Tên Ngân Hàng: 

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

Số tiền: 

Số tiền đăng ký mua (bằng VND) 

Nội dung: 

Số Tài Khoản giao dịch CCQ mở – Họ và Tên - Mua SIP MAGEF tại SSI  

 

Ghi chú: Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài” 

 • Lệnh Mua 

 Giao dịch mua thông thường: Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 15h00 ngày T-1 

Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP): Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vàoPhiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi tới SSI trước 14h30 ngày mùng mười (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ)  tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)  

 • Lệnh bán: Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI (trước 14h59 ngày T-1)

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch. 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

ĐIỀU KIỆN 

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ 

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH 

 < = 20 tỷ đồng 

0,75% 

> 20 tỷ đồng 

0% 

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ 

Thời gian nắm giữ đến 365 ngày 

1,25% 

Thời gian nắm giữ trên 365 ngày 

0% 

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐÀU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH) 

Miễn phí 

  

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471