Thông tin chung

SSIBF (Quỹ Đầu Tư Trái phiếu SSI) là Quỹ công chúng dạng mở, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.
Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ sẽ là kỳ hạn tổng hợp phụ thuộc vào tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư dài hạn và nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư ngắn hạn và có thanh khoản tốt hơn.
Giá trị đăng ký mua tối thiểu:
Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho sản phẩm thường (mã sản phẩm SSIBFN001) : 10.000 VND
Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho các sản phẩm SIP:
 • Mã sản phẩm SSIBFS003 (SIP tháng): 10.000 VND
 • Mã sản phẩm SSIBFS003 (SIP quý): 30.000 VND
Thời gian hoạt động: Không thời hạn
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành
Số dư tối thiểu trên tài khoản: Không yêu cầu
Kỳ giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h59 phút ngày T-1
Đại lý chuyển nhượng: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư gồm:
 • Hợp đồng mở tài khoản theo mẫu của SSI.
 • “Giấy đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến” của SSIAM.
 • Cung cấp bản sao công chứng CMND/thẻ căn cước Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính.
 • Cung cấp văn bản ủy quyền có công chứng và chứng thực (nếu có).
Giao dịch mua thông thường: Trước 17h00 ngày T-1
Tên người thụ hưởng:
QUY DAU TU TRAI PHIEU SSI
Hoặc
Tên người thụ hưởng
SSIBF
Số tài khoản
1221282562
Tên Ngân Hàng
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Số tiền
Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung
[TÊN NĐT] [SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SSIBF
 
 
Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):
Trước 17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)  (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ)
Tên người thụ hưởng:
QUY DAU TU TRAI PHIEU SSI
Hoặc
Tên người thụ hưởng
SSIBF
Số tài khoản
1221536603
Tên Ngân Hàng
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Số tiền
Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung
[TÊN NĐT] [SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SIP SSIBF
 
* Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
LỆNH MUA
Giao dịch mua thông thường:
 • Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 15h00 ngày T-1
 • Đặt lệnh qua hệ thống online của SSIAM: đặt trước 13h59 ngày T-1 (Link online SSIAM)
Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):
 • Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi tới SSI trước 14h30 ngày mùng mười (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)
 • Đăng ký qua hệ thống online của SSIAM: đăng ký trước 13h59 ngày T-1  (Link online SSIAM)
Lưu ý: Tần suất đầu tư tối thiểu 12 kỳ thanh toán liên tục đối với SIP tháng hoặc 4 kỳ liên tục đối với SIP quý.

LỆNH BÁN
 • Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI (trước 14h59 ngày T-1)
 • Đặt lệnh trên web online của SSIAM: đặt trước 13h59 ngày T-1 (Link online SSIAM)
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

Biểu phí dịch vụ

Điều kiện Tỷ lệ giá dịch vụ
Giá dịch vụ phát hành cho giao dịch thông thường   0%
Giá dịch vụ mua lại (Giao dịch mua Thông thường và Giao dịch qua hình thức Đầu tư định kỳ) Thời gian nắm giữ  
Dưới 2 tháng 0.02%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 0.04%
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 0.07%
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 0.10%
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 0.12%
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 0.15%
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 0.17%
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 0.20%
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 0.22%
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 0.25%
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 0.27%
Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 0.30%
Từ 24 tháng trở lên 0.00%
Giá dịch vụ chuyển nhượng Miễn phí  
Giá dịch vụ chuyển đổi Miễn phí  
Giá dịch vụ phát hành cho đầu tư định kỳ (SIP) Miễn phí  

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471