Tin SSI
Thông báo chốt danh sách thanh toán lãi đợt 5 Trái Phiếu BONDGEX/2020.01
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tín nhiệm và lựa chọn Công ty chúng tôi làm Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex - Mã Trái Phiếu BONDGEX/2020.01 phát hành ngày 22/07/2020, SSI xin thông báo đến Quý Công ty để danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu và việc Thanh Toán Lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 5 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex phát hành ngày 22/07/2020 theo thông tin sau: Thông báo danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BONDGEX/2020.01
13/01/2023
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách thanh toán lãi đợt 5 Trái Phiếu BONDGEX/2020.02
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tín nhiệm và lựa chọn Công ty chúng tôi làm Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex - Mã Trái Phiếu BONDGEX/2020.02 phát hành ngày 23/07/2020, SSI xin thông báo đến Quý Công ty về danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Thanh Toán Lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 5 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex phát hành ngày 23/07/2020 theo thông tin sau: Thông báo danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BONDGEX/2020.02
13/01/2023
Xem thêm
THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆT BỊ ĐIỆN ("THI")
- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Mã cổ phiếu: THI - Mệnh giá: 10.000 đồng/CP - Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác - Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 4.535.401 cổ phiếu, tương đương 9,29% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiệt bị điện - Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 48.800.000 cổ phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Giá chào mua: 25.500 đồng/cổ phiếu - Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty. - Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 28/02/2023 - Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác. ---------- Tài liệu đính kèm: -Thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện ("THI")-Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu THI-Giấy đăng ký bán cổ phiếu THI-Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu THI
09/01/2023
Xem thêm
THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM ("CAV")
- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam - Mã cổ phiếu: CAV - Mệnh giá: 10.000 đồng/CP - Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác - Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 2.100.795 cổ phiếu, tương đương 3,65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 57.489.430 cổ phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Giá chào mua: 55.000 đồng/cổ phiếu - Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty - Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 28/02/2023 - Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác. ---------- Tài liệu đính kèm: -Thông báo chào mua công khái cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ("CAV")-Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu CAV-Giấy đăng ký bán cổ phiếu CAV-Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu CAV
09/01/2023
Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu TNPCH2223001
Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số 02/TNPCH2223001/2021/SSI-HN/NHĐT giữa Công ty Cổ phần năng lượng TNPOWER và Công ty cổ phần chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Năng lượng TNPOWER phát hành ngày 27/01/2022 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu TNPCH2223001
06/01/2023
Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BONDGEX/2020.02
Căn cứ theo Bản Công Bố Thông Tin về phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam được ký và ban hành ngày 06/07/2020, Căn cứ theo Hợp đồng Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 02-2020/SSIHN/DVKH được lập và ký ngày 23/07/2020 giữa Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu đợt 5 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex phát hành ngày 23/07/2020 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BONDGEX/2020.02
30/12/2022
Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BONDGEX/2020.01
Căn cứ theo Bản Công Bố Thông Tin về phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam được ký và ban hành ngày 06/07/2020, Căn cứ theo Hợp đồng Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 01-2020/SSIHN/DVKH được lập và ký ngày 22/07/2020 giữa Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu đợt 5 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex phát hành ngày 22/07/2020 theo thông tin sau: Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BONDGEX/2020.01
30/12/2022
Xem thêm
CHỨNG KHOÁN LÚC THĂNG LÚC TRẦM, ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT VỚI NHÀ ĐẦU TƯ?
CHỨNG KHOÁN LÚC THĂNG LÚC TRẦM, ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT VỚI NHÀ ĐẦU TƯ?(Nguồn: dantri.com.vn) - Dù thời gian tham gia và kinh nghiệm khác nhau nhưng nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã đi qua "mùa hoa đẹp nhất" cùng SSI. Không ít nhà đầu tư chọn SSI và tin tưởng chứng khoán vẫn là kênh đầu tư sinh lời.Giao dịch tại SSI (Ảnh: SSI).Ba chia sẻ, ba câu chuyện giữa rất nhiều câu chuyện của các nhà đầu tư (NĐT), nhưng tựu chung lại, điều họ cần nhất ở một công ty chứng khoán là sự đồng hành, ngay lúc thị trường khó khăn nhất. Đây cũng là nhiệm vụ của SSI trong 22 năm qua và là bí quyết để công ty có thể tồn tại và phát triển lớn mạnh hơn hai thập kỷ.12 năm gắn bó bởi yêu thích sự bền vữngAnh Đào Hồng Quang, khách hàng gắn bó với SSI suốt hành trình đầu tư (Ảnh: NVCC).Gia nhập thị trường gần 12 năm, anh Đào Hồng Quang (39 tuổi - Long Biên - Hà Nội) cho biết mình là NĐT trường phái giá trị. Vì bản tính cẩn trọng và luôn có sự tìm hiểu kỹ càng, nên khi đầu tư, anh Quang bắt đầu từ việc tìm một công ty chứng khoán uy tín để đồng hành. Anh lựa chọn SSI và gắn bó từ 2011 đến nay.Anh Quang đã chứng kiến nhiều lần lên - xuống của thị trường, từ lúc chỉ 400 điểm đến nay. Là một NĐT lâu năm, anh Quang cho rằng có 2 điều quan trọng, đó là khi thị trường điều chỉnh vẫn có nhiều cơ hội và khi nó thăng hoa vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Anh rút ra điều này trong quãng thời gian hơn 10 năm đồng hành cùng SSI.Anh chia sẻ, giai đoạn 2020 - 2021, danh mục của mình cũng có lãi theo xu hướng chung. Tuy nhiên, anh không chọn cách lướt sóng, ra - vào liên tục, mà kiên trì đầu tư giá trị. Cũng vì vậy, năm 2022, khi nhiều người trước đó "lãi bằng lần" phải hoang mang, đau đầu vì thị trường đi xuống, anh vẫn vững tâm. "Khi bạn đầu tư vào doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt, phát triển bền vững, giá cổ phiếu đi xuống sẽ tạm thời. Tôi luôn thấy thị trường có cơ hội ngay cả lúc nó xuống và vẫn đầu tư chứng khoán tốt hơn để tiền một chỗ", anh Quang nói.Có thể coi những nhà đầu tư như anh Quang là chuyên nghiệp bởi sự chuyên tâm, cách phân bổ tài sản, liên tục cập nhật kiến thức. Anh có tâm lý vững vàng cùng sự kỷ luật. "Đồng hành với SSI, tôi nhận được nhiều thứ, đặc biệt tính kỷ luật. Đó là điều giúp NĐT như tôi 'sống thọ' trên thị trường. Hay như việc trang bị kiến thức cho NĐT qua các tư vấn, báo cáo, website, fanpage SSI, cũng giúp tôi lĩnh hội được nhiều tri thức. Ngoài ra, còn có sự tận tâm, trách nhiệm với tài sản của khách hàng", anh Quang chia sẻ.Gắn bó với SSI khá lâu dù nhiều bên đưa ra chính sách hấp dẫn, anh Quang tâm niệm: "Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Bản thân tôi là người theo xu hướng bền vững, hướng tới các cổ phiếu đầu ngành có báo cáo tài chính 'sạch', nên dù có nhiều lời mời gọi mở tài khoản và với mức phí hấp dẫn nhưng tôi đều từ chối. Ở SSI, tôi tìm được chính sự bền vững - an toàn, sự cẩn trọng và chu đáo trong tư vấn. Tôi cũng thích quan điểm đầu tư của ban lãnh đạo SSI với phương châm 'minh bạch là quan trọng nhất'. Đó cũng là điều tôi hướng tới".8 năm đồng hành vì ưu tiên quản trị rủi roLàm ngành bảo hiểm, anh Vũ Huy Thành (36 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong đầu tư. Cũng chính bởi "bệnh nghề nghiệp", bản thân luôn đề cao việc quản trị rủi ro, nên anh lựa chọn SSI là công ty chứng khoán đồng hành từ năm 2015. "Tôi phân bổ tỉ trọng đầu tư khá lớn vào chứng khoán vì thế yếu tố an ninh, bảo mật phải đặt lên trên hết. Với bề dày lịch sử và hoạt động, tôi hoàn toàn tin tưởng khi lựa chọn SSI", anh nói.Anh Thành trải qua nhịp thăng hoa của thị trường năm 2017 và chứng kiến điều chỉnh quãng 2018 - 2019 cũng như thời điểm bùng nổ trở lại năm 2020 - 2021. Hiện anh vẫn đang trên hành trình đầu tư.Thị trường cho anh không ít bài học và cảm xúc, thăng hoa và đau thương. "Có những thời điểm tài khoản âm đáng kể. Cảm xúc rất khó diễn tả. Chỉ biết mình chẳng buồn mở app, cũng không muốn nhìn bảng điện tử, thậm chí muốn quên luôn tài khoản", anh nhớ lại.Lúc đó, bạn bè xung quanh rất nhiều người ngậm ngùi rời bỏ thị trường, bản thân anh cũng cảm thấy không ít căng thẳng. Anh nhớ lại chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI đã khuyên anh: "Không cần quá nôn nóng, chứng khoán là nơi đầu tư dài hạn. Thị trường có đi lên rồi xuống và ngược lại, quan trọng là kiên nhẫn".Ban đầu anh nghĩ đó là một lời động viên của môi giới. Tuy nhiên khi trải qua cơn sóng năm 2020-2021, sự bền bỉ của anh được đền đáp. Nhiều cổ phiếu mang lại lợi nhuận. Khi tham gia một kênh đầu tư dài hạn, bản thân NĐT sẽ phải có cho mình một tầm nhìn dài hạn hơn. Và chính sự động viên, đồng hành của môi giới lúc khó khăn giúp anh kiên nhẫn chờ hái "quả ngọt".Anh cho biết mình là nhà đầu tư cơ bản, không lướt sóng. Giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa qua, tài sản của anh được bảo toàn nhờ kinh nghiệm của bản thân và tư vấn của môi giới. "Tôi được nhiều hơn mất, cả về tài sản lẫn kiến thức, các mối quan hệ, quan niệm sống, sự kiên nhẫn và bình tĩnh mình rèn được khi đầu tư chứng khoán", anh Thành nói.Đến vì tình cờ, ở lại 2 năm vì tin tưởngAnh Nguyễn Huy (31 tuổi - Tây Hồ, Hà Nội) có một sự khởi đầu rất tình cờ với chứng khoán và SSI. Là nhân viên ngân hàng, dù trước đó, anh đã tìm hiểu về thị trường chứng khoán, nhưng phải đến khi tham gia chương trình Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2020 - anh mới chính thức mở tài khoản tại SSI - khi đó là công ty chứng khoán duy nhất góp mặt trong chương trình.Anh Nguyễn Huy trong sự kiện Ngày hội thẻ Việt Nam 2020 (Ảnh: NVCC).Anh Huy là một F0, gia nhập thị trường đúng lúc bùng nổ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chia sẻ, thời gian đầu khi mới tham gia vào thị trường, ngoài tự tìm hiểu, anh được các tư vấn môi giới SSI hỗ trợ. Không chỉ ở việc cập nhật thông tin, kiến thức, mà các thao tác cơ bản về chuyển tiền, đặt lệnh… anh đều được hỗ trợ nhiệt tình. Theo con sóng chung, anh có khoản lợi nhuận đáng kể. Nhưng với anh, điều thành công nhất là sự tỉnh táo, tránh rủi ro từ hiệu ứng FOMO lúc thị trường hưng phấn.Anh Huy có một vài người bạn đầu cơ cổ phiếu, mất tiền và đã rời thị trường. "Bước vào nhịp điều chỉnh, ai còn ở lại thị trường mới là những nhà đầu tư kiên trì, bền bỉ", anh Huy chia sẻ. Anh nói môi giới không chỉ là người hỗ trợ đầu tư, mà còn là người đồng hành, quản trị rủi ro. Vì vậy đến với SSI là tình cờ, nhưng gắn bó thì bởi sự tin cậy.
21/12/2022
Xem thêm
CHỨNG KHOÁN SSI TỔ CHỨC LỄ QUAY SỐ MAY MẮN LỚN NHẤT NĂM: LỘ DIỆN CHỦ NHÂN XẾ SANG VINFAST
CHỨNG KHOÁN SSI TỔ CHỨC LỄ QUAY SỐ MAY MẮN LỚN NHẤT NĂM: LỘ DIỆN CHỦ NHÂN XẾ SANG VINFAST(Nguồn:Vietstock.vn) -Ngày 12/12/2022, tại Chi nhánhSSIHà Nội (1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Hà Nội), lễ quay số may mắn cực lớn dành cho khách hàng Chứng khoánSSI“Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” đã diễn ra thành công trong không khí hân hoan, phấn khởi của các nhà đầu tư.“Giao dịch ngay – Lộc về đầy taylà chương trình ưu đãi lớn của Công ty chứng khoánSSI, với tổng giá trị quà tặng lên đến 4 tỷ VND, dành cho nhà đầu tư cá nhân trong nước có tài khoản và giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở tại công ty trong năm 2022. Theo đó, chỉ cần có giao dịch thành công, bất kỳ nhà đầu tư cá nhân trong nước nào củaSSIcũng có cơ hội tham gia quay số theo từng tháng và cuối năm để nhận nhiều quà tặng giá trị.Triển khai trong năm 2022, chương trình nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ các nhà đầu tư. Với hệ thống giải thưởng tháng,SSIđã trao tặng gần 200 chỉ vàng PNJcùng với 11 chiếc iPhone 13 ProMax, mang nhiều giá trị mới mẻ và niềm vui cho các khách hàng sau những giờ giao dịch căng thẳng.Đặc biệt, hệ thống giải thưởng năm vô cùng giá trị, bao gồm 01 ô tô Vinfast Lux SA Premium, 03 xe máy Vinfast Klara S và nhiều chỉ vàngPNJ… cũng đã chính thức tìm được những chủ nhân may mắn nhất qua buổi lễ quay số ngày 12/12 đầy phấn khởi tại Chi nhánhSSIHà Nội.Danh sách khách hàng may mắn trúng giải thưởng năm của chương trình "Giao lộc ngay - Lộc về đấy tay"tại đâyPhần mềm quay số tại buổi lễ được đội ngũ IT SSI xây dựng kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng, cũng như đảm bảo rằng cơ hội nhận quà được san đều cho tất cả nhà đầu tư tham gia. Điều này mang đến tính công bằng cho mọi người, điều vốn được đề cao trong giao dịch tại SSI và cũng chính là văn hóa của SSI.Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chứng khoán SSI – Ông Trần Đăng Nam, Giám đốc Chi nhánh SSI Hà Nội 04 khẳng định “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” là một trong nhiều chương trình của SSI nâng cao trải nghiệm đầu tư, đem đến các giá trị mới mẻ cho khách hàng: “Mang trong mình sứ mệnh “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”, SSI luôn hoạt động với tâm thế đem đến những cơ hội đầu tư chất lượng, dễ tiếp cận, làm sao để hành trình đầu tư của khách hàng trở nên thuận lợi nhất. Đây là định hướng cho tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty từ trước đến nay và cả trong tương lai. Và đương nhiên chương trình “Giao dịch ngay - Lộc về đầy tay” cũng không ngoại lệ.”Ông Trần Đăng Nam - Đại diện SSI phát biểu tại buổi lễ Ông Nam bật mí thêm, chương trình ưu đãi “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” được thiết kế để trao tặng những món quà hấp dẫn nhất cho khách hàng vào tháng 12. Đây vừa là thời điểm tổng kết một năm đầu tư trọn vẹn, vừa là dấu mốc đặc biệt, kỷ niệm 22 năm SSI đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương trình thay cho lời cảm ơn chân thành của đội ngũ SSI gửi đến khách hàng vì đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong hơn 2 thập kỷ vừa qua, đồng thời cũng là lời chúc may mắn cho hành trình tiếp theo của nhà đầu tư với sự đồng hành của SSI.Lễ trao giải năm của “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/12 tại Chi nhánh SSI Hà Nội. Tại lễ trao giải, các nhà đầu tư may mắn sẽ nhận về những phần quà của mình và hứa hẹn sẽ có nhiều phút giây vui vẻ, giao lưu với cộng đồng các nhà đầu tư SSI. Chương trình “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” đã khép lại nhưng chắc chắn SSI vẫn còn “ấp ủ” nhiều dịch vụ và ưu đãi mới mẻ, hấp dẫn hơn nữa trong thời gian tới. Kiên trì theo đuổi tầm nhìn “chúng ta cùng thành công”, đội ngũ Chứng khoán SSI liên tục nâng cao chuyên môn, mang đến những dịch vụ và sản phẩm đầu tư chất lượng nhất để cùng nhà đầu tư gặt hái thành công trong tương lai.
21/12/2022
Xem thêm
[SSI KHUYẾN NGHỊ] CÁCH PHÒNG TRÁNH CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO, GIẢ MẠO QUA TIN NHẮN SMS
[SSI KHUYẾN NGHỊ] CÁCH PHÒNG TRÁNH CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO, GIẢ MẠO QUA TIN NHẮN SMS[SSI KHUYẾN NGHỊ] CÁCH PHÒNG TRÁNH CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO, GIẢ MẠO QUA TIN NHẮN SMS📌Thời gian gần đây,xuất hiện nhiều hình thức giả mạo ứng dụng của các Tổ chức tài chính để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của khách hàng.📌Để phòng tránh các hình thức lừa đảo và đảm bảo an toàn khi giao dịch, Quý khách vui lòng tham khảo các khuyến nghị sau:Không truy cập các đường link, liên kết trong tin nhắn SMS, email lạ, không rõ nguồn gốc. SSI không bao giờ yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dưới bất cứ hình thức nào.Không cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản, mã OTP, mã PIN cho bất cứ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào qua điện thoại, email, mạng xã hội và các trang web.Chỉ đăng nhập vào các ứng dụng của SSI thông qua: 1. Trang Web Trading (https://webtrading.ssi.com.vn/) 2. iBoard (https://iboard.ssi.com.vn/) 3. Hoặc các app chính thức của SSI trên điện thoại thông minh (SSI Mobile -https://bom.so/8oKHoA(iOS) & SSI iBoard - https://bom.so/D8bOLM(iOS) hoặchttps://bom.so/Z1e7HH(Android)).Hạn chế dùng máy tính / mạng Wi-Fi công cộng khi truy cập vào ứng dụng của SSI.Đặt mật khẩu khó đoán, thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc khi nghi ngờ bị lộ mật khẩu. Tránh sử dụng các tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động, không sử dụng chung một mật khẩu cho các ứng dụng khác nhau (thư điện tử, mạng xã hội, dịch vụ giao dịch chứng khoán, v.v.)Đăng ký nhận thông tin giao dịch qua tin nhắn.Sử dụng phương thức xác thực nâng cao (OTP, SSI Smart OTP) khi giao dịch trực tuyến.Thường xuyên theo dõi, cập nhật các cảnh báo về an toàn bảo mật từ các đơn vị cung cấp dịch vụ, các phương tiện truyền thông đại chúng.Để đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch của Quý khách, khi phát hiện / nghi ngờ hành vi lừa đảo, Quý khách vui lòng liên hệ SSI qua phương thức sau:✔️Hotline 1900545471✔️Email[email protected]SSI trân trọng cảm ơn Quý khách!
20/12/2022
Xem thêm

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471