Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
08/01/2020 18,05 18,10 17,55 17,75 2.622.960
07/01/2020 18,20 18,30 18,15 18,25 643.090
06/01/2020 18,15 18,30 18,05 18,20 1.348.120
03/01/2020 18,50 18,60 18,15 18,25 703.890
02/01/2020 18,10 18,40 18,05 18,40 991.450
31/12/2019 18,15 18,20 18,05 18,05 1.060.150
30/12/2019 18,30 18,45 18,10 18,15 1.089.430
27/12/2019 18,15 18,25 18,05 18,10 1.253.730
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI