Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
02/08/2022 23,00 23,65 22,90 23,20 3.552.630,00
01/08/2022 21,35 22,80 21,35 22,80 2.916.990,00
29/07/2022 21,30 21,65 21,05 21,35 2.079.220,00
28/07/2022 20,90 21,35 20,70 21,15 1.948.110,00
27/07/2022 20,00 20,40 19,80 20,40 1.780.470,00
26/07/2022 20,55 20,70 20,10 20,25 1.645.740,00
25/07/2022 20,70 21,05 20,30 20,45 1.831.010,00
22/07/2022 21,30 21,50 20,90 20,90 1.790.920,00
21/07/2022 21,20 21,60 21,10 21,30 1.596.000,00
20/07/2022 21,00 21,60 20,90 21,30 2.229.230,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI