Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
06/05/2022 30,00 30,70 28,85 28,85 1.513.870,00
05/05/2022 32,50 32,75 30,30 31,00 1.013.060,00
04/05/2022 33,55 33,80 32,00 32,00 744.840,00
29/04/2022 33,50 34,20 33,15 33,55 931.170,00
28/04/2022 34,30 34,65 33,30 33,50 620.790,00
27/04/2022 34,25 34,60 33,70 34,40 511.430,00
26/04/2022 32,50 34,50 31,35 34,50 1.273.000,00
25/04/2022 36,00 36,25 33,55 33,55 1.114.600,00
22/04/2022 36,50 36,65 35,00 36,05 707.710,00
21/04/2022 34,60 36,80 34,50 36,05 1.254.500,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI